Main Menu
User Menu

4. prapor pozemního zabezpečení navigace [1958-1963]

4th Ground Support Navigation Battalion

     
Název:
Name:
4. prapor pozemního zabezpečení navigace
Originální název:
Original Name:
4. prapor pozemního zabezpečení navigace
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
4. rota pozemního zabezpečení navigace
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1963
Nástupce:
Successor:
4. prapor radiotechnického zabezpečení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-01.08.1959 7. stíhací letecký pluk
01.08.1959-01.09.1963 2. letecký školní pluk
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-01.09.1963 Košice, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.10.1958-01.09.1963 VÚ 6351 Košice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (4. prapor pozemního zabezpečení navigace),
URL : https://www.valka.cz/4-prapor-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1958-1963-t48347#456191Verze : 0
MOD
4. prapor pozemního zabezpečení navigace (4. pr pzn)
Krycí číslo: VÚ 6351
Zřízení: 1.10.1958 - Reorganizací ze 4. roty pozemního zabezpečení navigace
Dislokace: Košice
Nadřízené stupně :
7. stíhací letecký pluk (1958 - 1959)
2. letecký školní pluk (1959 - 1963)

Zrušení: 31.8.1963 - 1.9.1963 přejmenován na: 4. prapor radiotechnického zabezpečení)

Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/4-prapor-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1958-1963-t48347#188707Verze : 2