Main Menu
User Menu

4. rota pozemního zabezpečení navigace [1957-1958]

4th Ground Support Navigation Company

     
Název:
Name:
4. rota pozemního zabezpečení navigace
Originální název:
Original Name:
4. rota pozemního zabezpečení navigace
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1957
Předchůdce:
Predecessor:
4. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
4. prapor pozemního zabezpečení navigace
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1957-01.10.1958 7. stíhací letecký pluk
Dislokace:
Deployed:
01.10.1957-01.10.1958 Košice, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1957-01.10.1958 VÚ 6351 Košice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000
URL : https://www.valka.cz/4-rota-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1957-1958-t48346#456115Verze : 0
MOD
4. rota pozemního zabezpečení navigace (4. r pzn)
Krycí číslo: VÚ 6351
Zřízení: 1.10.1957 - Přejmenováním ze 4. roty leteckých zabezpečovacích prostředků (LZP)
Dislokace: Košice
Nadřízené stupně : 2. stíhací letecká divize
Zabezpečovaná jednotka: 7. stíhací letecký pluk
Zrušení: 30.9.1958 -
1.10.1958 přejmenována na: 4. prapor pozemního zabezpečení navigace

Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-151401.
URL : https://www.valka.cz/4-rota-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1957-1958-t48346#188703Verze : 3