Main Menu
User Menu

Hadik von Futak, Andreas

K.u.K. Feldmarschall, Präsident des Hofkriegsrats Andreas Hadik Graf von Futak


Poľný maršal a prezident Dvorskej vojenskej rady Andrej Hadík gróf z Futaku
Polní maršál a president Dvorní válečné rady Andreas Hadik hrabě z Futakunar.: 1710, Žitný ostrov
zomr.: 1790, ViedeňPochádzal so zemianskeho rodu, ktorý žil v oblasti Turca.


1730 - vstúpil do husárskeho pluku Ghilányi. Bojových akcií sa zúčastnil až po svojom prestupe do husárskeho pluku Imrich Dessewffy vo funkcii
korneta.
1740 - stal sa majorom. O štyri roky neskôr už v hodnosti plukovníka získava velenie svojho prvého pluku husárskeho pluku Ján Beleznay. V nasledujúcich troch rokoch sa niekoľkokrát so svojím plukom vyznamenal.
1747 – získal hodnosť generálmajora a velil pluku Ján Ghilányi
1758 – získal hodnosť generála jazdectva. Jeho najslávnejším kúskom počas Sedemročnej vojny bol výpad jazdeckých jednotiek, ktorým sa podarilo obsadiť Berlín a odísť s tučným výkupným. Za túto akciu mu bol udelený Veľkokríž Rádu Márie Terézie
1763 – získal majetky Cerevič a Futog, podľa ktorého sa odvtedy rod písal ako von Futak
1764 – bol menovaný za guvernéra Sedmohradska a neskôr za prezidenta Karlovackého kongresu. Po skončení tejto misie bol Jozefom II. povýšený do stavu grófov
1768 – stal sa majiteľom husárskeho pluku Rudolf Pállfy (neskorší pluk č. 6.)
1774 – bol povýšený do hodnosti poľného maršala a prezidenta Dvorskej vojenskej rady, ktorým zostal až do svojej smrti. Bol jediným uhorským šľachticom, ktorý získal túto funkciu.Zdroje:
Skala, H.: Slávne časy cisárskej jazdy v 17. -19. storočí, Prešov 2005
http://experts.about.com/e/a/an/andreas_hadik.htm
URL : https://www.valka.cz/Hadik-von-Futak-Andreas-t48343#188695Verze : 0
MOD
Andrej Hadík gróf z Futaku
Poľný maršal a prezident Dvorskej vojenskej rady
Hadik von Futak, Andreas - Andrej Hadík gróf z Futaku

Andrej Hadík gróf z Futaku
URL : https://www.valka.cz/Hadik-von-Futak-Andreas-t48343#188698Verze : 0
MOD
Podľa maršála Andreja Hadika je pomenovaná aj škola - zákonom NR SR č. 455/2004 Z.z. zo dňa 30.06.2004 bola v Liptovskom Mikuláši zriadená Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika. Vznikla dňa 1.9.2004 z Vojenskej akadémie Liptovský Mikuláš.
URL : https://www.valka.cz/Hadik-von-Futak-Andreas-t48343#235676Verze : 0
MOD
Ako perličku zo života by som povedal to čo sa traduje v rakúskom Bundesheer


Pri návšteve Terezianskej vojenskej akadémie a prednáške príslušníka akadémie z histórie rakúskeho vojenstva /upozorňujem je to skôr perlička na pobavenie ako historický fakt Very Happy/ :


1. Veľkým obľubencom Márie Terezie sa stal po najazde na Berlín, keď jej ako korisť priniesol 100 kusov najkvalitnejších rukavičiek.


2. U Márie Terézie bol tak obľubený že 2 z jej 16 deti sa považujú za jeho.
URL : https://www.valka.cz/Hadik-von-Futak-Andreas-t48343#240957Verze : 0