Main Menu
User Menu

5. rota pozemního zabezpečení navigace [1957-1958]

5th Ground Support Navigation Company

     
Název:
Name:
5. rota pozemního zabezpečení navigace
Originální název:
Original Name:
5. rota pozemního zabezpečení navigace
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1957
Předchůdce:
Predecessor:
5. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
5. prapor pozemního zabezpečení navigace
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1957-01.10.1958 5. stíhací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.10.1957-01.10.1958 Žatec, letiště /

Velitel:
Commander:
01.10.1957-01.10.1958 Havlíček, Jan (nadporučík)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1957-01.10.1958 VÚ 2705 Žatec
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000
URL : https://www.valka.cz/5-rota-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1957-1958-t48342#456119Verze : 0
MOD
5. rota pozemního zabezpečení navigace (5. r pzn)
Krycí číslo: VÚ 2705
Vznik: 01.10.1957 - přejmenováním z 5. roty leteckých zabezpečovacích prostředků
Dislokace: Žatec 01.10.1957-30.9.1958

Nadřízené stupně : Velitelství 5. stíhací letecká divize
Zabezpečované jednotky:
11. stíhací letecký pluk (01.10.1957 - 30.09.1958)
15. stíhací letecký pluk (01.10.1957 - 15.08.1958)
Zrušena: 30.09.1958
Nástupce: 01.10.1958 reorganizována na: 5. prapor pozemního zabezpečení navigace

Zdroj: VÚA Praha
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/5-rota-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1957-1958-t48342#188692Verze : 1
5. rota pozemního zabezpečení navigace Žatec (5. rota PZN – 5. r pzn).
Zřízení: k 01.10.1957 (čj.0025700-OMS.
Velitel 5. roty :
npor. Havlíček Jan
pozemního zabezpečení navigace (PZN)
Složení jednotky:
- Velitelství roty:
Zástupce velitele pro věci politické (ZVP): por. Škorpík Jaroslav
Zástupce velitele pro věci technické (ZVT): npor. Stacho Šimon
Dílna: npor. Šusták Tibor
Podřízené jednotky:
- Radionavigační četa
velite/náčelník: npor. Kotek Jiří
- Světlotechnická četa
velitel/náčelník: por. Hůlka František

Zrušení: k 31.8.1958 (čj.0018887-VL PVOS-1958)
Nástupce: – reorganizována na
5. prapor pozemního zabezpečení navigace Žatec (5. prapor PZN – 5. pr pzn).

Poznámka k "rozporům" v datech zrušení:
Tato reorganizace byla součástí jednak vlastně prvního velikého snížení počtu útvarů v letectvu a jeho přechod od "kvantity ke kvalitě".
Změny probíhaly vlastně již od poloviny srpna 1958 a měly být ukončeny do konce září 1958.

Platnost nové organizace byla stanovena od 01.10.1958

Tak vzniklo ono OFICIÁLNÍ DATUM 01.10.1958 a je tak uváděno na př. v Chronologii výstavby a pod.
Tedy je to datum "de Jure" a často se liší od zápisů v kronikách, v rozkazech útvarů a pod.

Zdroj: Vojenský historický archiv Praha (kopie nařízení)
URL : https://www.valka.cz/5-rota-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1957-1958-t48342#191359Verze : 1
Výzbroj:
Armament:

1. Přívodné radiové stanice a radiové majáky:
01.10.1957-01.10.1958 100 W.S.a (vysílač 100W)
01.10.1957-01.10.1958 PAR-3
DD.MM.1958-01.10.1958 PAR-7
01.10.1957-01.10.1958 MRM-48
2. Radiové zaměřovače:
01.10.1957-01.10.1958 DFG 26/4
01.10.1957-01.10.1958 ARP-5
3. Radiové stanice:
01.10.1957-01.10.1958 „Pelikán“ P-52 (Vysílač 200W)
01.10.1957-01.10.1958 „Pelikán“ P-54 (Vysílač 200W)
01.10.1957-01.10.1958 R-811 (RSK-1A)
01.10.1957-01.10.1958 R-814 (RAS-UKV-A)
4. Prostředky světlotechnického zabezpečení:
01.10.1957-01.10.1958 LUČ-1
01.10.1957-01.10.1958 Světlomet 200cm/200N
(Scheinwerfer 40)
01.10.1957-01.10.1958 APM-90
5. Elektrocentrály:
01.10.1957-01.10.1958 AP-10
01.10.1957-01.10.1958 EC 15 kVA
01.10.1957-01.10.1958 "Phänomen" 15kW
URL : https://www.valka.cz/5-rota-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1957-1958-t48342#630068Verze : 3