Main Menu
User Menu

1. rota pozemního zabezpečení navigace [1957-1958]

1st Ground Support Navigation Company

     
Název:
Name:
1. rota pozemního zabezpečení navigace
Originální název:
Original Name:
1. rota pozemního zabezpečení navigace
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1957
Předchůdce:
Predecessor:
1. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
6. prapor pozemního zabezpečení navigace
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1957-01.10.1958 1. stíhací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.10.1957-01.10.1958 České Budějovice, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-01.10.1957 Werner, Milan (Nadporučík)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1957-01.10.1958 VÚ 3495 České Budějovice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000
URL : https://www.valka.cz/1-rota-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1957-1958-t48317#635685Verze : 2
1. rota pozemního zabezpečení navigace (1. r pzn)


Krycí číslo: VÚ 3495


Zřízení: 01.10.1957 -


Předchůdce: 1. rota leteckých zabezpečovacích prostředků (LZP)Dislokace: České Budějovice (01.10.1957-30.09.1958)


Nadřízené velitelství : 1. stíhací letecká divize (01.10.1957-30.09.1958)


Zrušena: 30.09.1958 -


Nástupce: od 01.10.1958 6. prapor pozemního zabezpečení navigace (PZN)Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/1-rota-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1957-1958-t48317#188615Verze : 0