Main Menu
User Menu

5. rota leteckých zabezpečovacích prostředků [1953-1957]

5th Air Support Devices Company

     
Název:
Name:
5. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
Originální název:
Original Name:
5. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1953
Předchůdce:
Predecessor:
Světlometná četa
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1957
Nástupce:
Successor:
5. rota pozemního zabezpečení navigace
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1953-01.11.1954 5. letecká stíhací divize
01.11.1954-01.10.1957 5. stíhací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.01.1953-01.10.1957 Žatec, letiště /

Velitel:
Commander:
01.01.1953-DD.08.10.1954 Grunt, Jan (nadporučík )
DD.08.1954-DD.09.1955 Tischer, Václav (nadporučík )
DD.091.1955-01.10.1957 Havlíček, Jan (nadporučík )
Výzbroj:
Armament:
01.01.1953-DD.MM.RRRR Lo 800 L 36 (vysílač 800W)
01.01.1953-01.10.1957 100 W.S.a (vysílač 100W)
DD.MM.RRRR-01.10.1957 PAR-3
DD.MM.RRRR-01.10.1957 MRM-48
01.01.1953-01.10.1957 DFG 26/4
DD.MM.RRRR-01.10.1957 ARP-5
01.01.1953-01.10.1957 „Pelikán“ P-52 (Vysílač 200W)
DD.MM.RRRR-01.10.1957 „Pelikán“ P-54 (Vysílač 200W)
DD.MM.RRRR-01.10.1957 R-811 (RSK-1A)
DD.MM.RRRR-01.10.1957 R-814 (RAS-UKV-A)
DD.MM.1953-01.10.1957 LUČ-1
01.01.1953-DD.MM.RRRR Světlomet 60cm/60N (Scheinwerfer 36)
DD.MM.RRRR-01.10.1957 Světlomet 200cm/200N (Scheinwerfer 40)
DD.MM.RRRR-01.10.1957 APM-90
Poznámka:
Note:
01.01.1953-01.10.1957 VÚ 2705 Žatec
Zdroje:
Sources:
Správní archiv Olomouc; Fond útvaru VŮ 2705
URL : https://www.valka.cz/5-rota-leteckych-zabezpecovacich-prostredku-1953-1957-t48314#630055Verze : 2
5. rota leteckých zabezpečovacích prostředků (5. r lzp)
V nařízení ozn. "3.", ale záhy přečíslována a uváděna jako "5."
Krycí číslo: VÚ 2705
Zřízení: 01.01.1953 (Nařízením MNO čj. 0055964-VL/OM)
Dislokace: Žatec 01.01.1953-30.09.1957
Nadřízené stupně :
Velitelství 5. letecké stíhací divize proudové (01.01.1953 - 31.10.1954)
Velitelství 5. stíhací letecké divize (01.11.1954 - 30.09.1957)
Zabezpečované jednotky:
11. letecký stíhací pluk proudový (01.01.1953 - 31.10.1954)
11. stíhací letecký pluk (31.10.1954 - 30.09.1957)
15. letecký stíhací pluk proudový (01.01.1953 - 31.10.1954)
15. stíhací letecký pluk (31.10.1954 - 30.09.1957)
17. letecký stíhací pluk proudový (01.01.1953 - xx.10.1954)

Velitel:
Grunt, Jan (01.1953 - 08.1954)
Tischer, Václav (08.1954 - 09.1955)
Havlíček, Jan (09.1955 - 09.1957)

Zrušení: 30.09.1957 -
Nástupce: 01.10.1957 přejmenována na: 5. rota pozemního zabezpečení navigace

Zdroj:
VÚA Praha (list 1 MNO čj. 0055964-VL/OM)
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-151401.
URL : https://www.valka.cz/5-rota-leteckych-zabezpecovacich-prostredku-1953-1957-t48314#188596Verze : 1
Spolu se zavedením proudových letounů do výzbroje čs. letectva a potřebou zabezpečit jejich radionavigační a světlotechnické zabezpečení vznikly v červnu 1952 na nových letištích v Č. Budějovicích (v Plané u Č.B.), v Dobřanech (Líních), v Mladé a v Žatci první svělometné čety.
Nařízení MNO-GŠ/ č. j.058633 – OMS/1953: „Letecká zabezpečovací služba je na letištích organizována v roty leteckých zabezpečovacích prostředků (r lzp) a v radiotechnických četách letecké zabezpečovací služby (č lzs) I., II., III. třídy podle vybavení letištˇ.
Rota LZP je vybavena prostředky LZS, kterými je schopna zabezpečiti provoz letecké divise v jednom letištním uzlu i za ztížených povětrnostních podmínek.
Operačně je podřízena veliteli letecké divise, jejíž provoz zajištˇuje.
Materielně zajišťuje rotu LZP letištní prapor. Příslušníci rot LZP a radiotechnických čet LZS se zúčastňují bojové a politické přípravy střídavě tak, aby byla zajištěna stálá pohotovost prostředků LZS. Řízení LZS provádí náčelník štábu velitelství letectva prostřednictvím náčelníka LZS, který provádí přímé řízení LZS“.
Nejstarší doklady o vzniku čet LZS jsou nařízení MNO ke zřízení: MNO-GŠ čj. 001660-OMS-1952 vytvoření světlometných čet na letištích – m.j. i v Žatci dnem 1.6. 1952 dle tab. číslo 7/24 /Dokument podepsal NGŠ div. gen. Václav Kratochvíl/.
Následující nařízení MNO-GŠ čj.0011852-OMS z 25.6.1952 vyřídilo čj.0019101 z 18.6. 1952 a dnem 15.6.1952 zřídilo na letišti Žatec světlometnou četu LUČ-1 podle tab. č.7/32.
Velitelem čety (a prvním velitelem žatecké „zabezpečovačky“ byl ustaven npor. Neliba Josef. V srpnu 1952 přebral velení čety npor. Grunt Jan, který velel četě až do konce r. 1952.
Zrušena 01.01.1953 – čj.0055964-VL-1953.

Počátkem ledna 1953 byly čety LZS reorganizovány na roty leteckých zabezpečovacích prostředků (roty LZP) s tím, že byly zřízeny samostatné útvary s vlastním krycím číslem
1. r lzp u 1. lsdp v Č.B.,
2. r lzp (přečíslována na "3.")u 3. lsdp v Dobřanech.
3. r zlp (přečíslována na "5.")u 5. lsdp v Žatci a dostala krycí číslo VÚ 2705.
Otevřený název útvaru: 5. rota leteckých zabezpečovacích prostředků Žatec
(5. rota LZP nebo 5. r lzp). Zřízena (čj.0055964)
Zrušena (čj.0025700-OMS-1957) – přejmenována na: 5. rota pozemního zabezpečení navigace Žatec (5. rota PZN – 5. r pzn).
5. rota leteckých zabezpečovacích prostředků (5. r lzp)
V nařízení ozn. "3.", ale záhy přečíslována a uváděna jako "5."
Krycí číslo: VÚ 2705
Zřízení: 01.01.1953 (Nařízením MNO čj. 0055964-VL/OM)
Dislokace: Žatec 01.01.1953-30.09.1957
Nadřízené stupně :
Velitelství 5. letecké stíhací divize proudové (01.01.1953 - 31.10.1954)
Velitelství 5. stíhací letecké divize (01.11.1954 - 30.09.1957)
Zabezpečované jednotky:
11. letecký stíhací pluk proudový (01.01.1953 - 31.10.1954)
11. stíhací letecký pluk (31.10.1954 - 30.09.1957)
15. letecký stíhací pluk proudový (01.01.1953 - 31.10.1954)
15. stíhací letecký pluk (31.10.1954 - 30.09.1957)
17. letecký stíhací pluk proudový (01.01.1953 - xx.10.1954)
Velitel:
Grunt, Jan (01.1953 - 08.1954)
Tischer, Václav (08.1954 - 09.1955)
Havlíček, Jan (09.1955 - 09.1957)

Zrušení: 30.09.1957 -
Nástupce: 01.10.1957 přejmenována na: 5. rota pozemního zabezpečení navigace

Zdroj:
VÚA Praha (list 1 MNO čj. 0055964-VL/OM)
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-151401.
"11. letecká základna a její předchůdci" - Svět křídel 2008
URL : https://www.valka.cz/5-rota-leteckych-zabezpecovacich-prostredku-1953-1957-t48314#191358Verze : 1