Main Menu
User Menu

22. letecká technická skupina [1957-1961]

22nd Air Technical Group

     
Název:
Name:
22. letecká technická skupina
Originální název:
Original Name:
22. letecká technická skupina
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1957
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1961
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1957-01.09.1961 22. stíhací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.08.1957-01.10.1958 Chrudim, letiště /
01.10.1958-31.08.1961 Brno, letiště /
Velitel:
Commander:
01.08.1957-01.09.1961
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.08.1957-01.09.1961
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1957-01.09.1961 3. letištní prapor
01.08.1957-01.09.1961 6. letištní prapor
01.08.1957-01.10.1958 9. letištní prapor
01.10.1958-01.09.1961 19. letištní prapor

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
01.08.1957-01.09.1961
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.08.1957-01.10.1958 VÚ 8024 Chrudim
01.10.1958-01.09.1961 VÚ 8024 Brno


Určena pro řízení letištních praporů 22.sld
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (22. letecká technická skupina)
URL : https://www.valka.cz/22-letecka-technicka-skupina-1957-1961-t48299#188537Verze : 0
Od 01.09.1961 byly letištní prapory, zabezpečující stíhací letecké pluky PVOS podřízeny "týlu" leteckého sboru - ZV pro týl.
(z podstaty 22. letecké technické skupiny - "týl" 2. sboru PVOS)Zdroj: www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/22-letecka-technicka-skupina-1957-1961-t48299#376820Verze : 0