Main Menu
User Menu

OS SR - vyznamenania hodnostnej skupiny na www.valka.cz

Hodnostnej skupine OS SR na www.valka.cz sa udeľujú nasledovné vyznamenania (pokiaľ nie je uvedené inak, môžu uvedené vyznamenania dostať všetci registrovaní členovia www.valka.cz):


1. Vyznamenania udeľované za faktografické príspevky týkajúce sa Slovenska všeobecne (pozn: zatiaľ neudeľované, je potrebné špecifikovať témy týkajúce sa Slovenska v jednotlivých sekciách...)


Tieto vyznamenania je možné dostať za príspevky v Sekciách zbrane a vybavenie (Výzbroj a vybavenie OS SR, Slovenskej armády, prípadne vyrábaná (vyvinutá) v Slovenskej republike) a Osobnosti (osobnosti Slovenskej národnosti, prípadne iných národností významne spätých so Slovenskom).


Vyznamenania sú udeľované nasledovne:


Čestný odznak hodnostnej skupiny OS SR www.valka.cz III. triedy: 20 faktografických príspevkovČestný odznak hodnostnej skupiny OS SR www.valka.cz II. triedy: 40 faktografických príspevkovČestný odznak hodnostnej skupiny OS SR www.valka.cz I. triedy: 80 faktografických príspevkovČestný odznak je navrhnutý na základe skutočného odznaku, ktorého autorom je Štefan Novotný.


Pamätná medaila Náčelníka Generálneho štábu hodnostnej skupiny OS SR www.valka.cz III. stupňa: 150 faktografických príspevkovPamätná medaila Náčelníka Generálneho štábu hodnostnej skupiny OS SR www.valka.cz II. stupňa: 300 faktografických príspevkovPamätná medaila Náčelníka Generálneho štábu hodnostnej skupiny OS SR www.valka.cz I. stupňa: 450 faktografických príspevkovPamätná medaila je navrhnutá na základe skutočnej medaily, ktorej autorom je Peter Valach.


Pamätná medaila Veliteľa hodnostnej skupiny OS SR www.valka.cz III. stupňa: 600 faktografických príspevkovPamätná medaila Veliteľa hodnostnej skupiny OS SR www.valka.cz II. stupňa: 800 faktografických príspevkovPamätná medaila Veliteľa hodnostnej skupiny OS SR www.valka.cz I. stupňa: 1000 faktografických príspevkovPamätná medaila je navrhnutá na základe skutočnej medaily (MO SR), ktorej autorom je Štefan Novotný.
URL : https://www.valka.cz/OS-SR-vyznamenania-hodnostnej-skupiny-na-www-valka-cz-t48285#188418Verze : 0
MOD
2. Za spracovanie informácií o jednotkách ozbrojených síl a zborov Slovenskej republike sa udeľuje Odznak náčelníka Generálneho štábu hodnostnej skupiny OS SR na www.valka.cz. Odznak sa udeľuje na základe návrhu členov skupiny, alebo registrovaných členov serveru www.valka.cz. O udelení odznaku rozhodne Generálny štáb hodnostnej skupiny OS SR na www.valka.cz. Odznak môže byť udelený v troch triedach a opakovane.


Odznak náčelníka Generálneho štábu hodnostnej skupiny OS SR na www.valka.cz 3. triedyOdznak náčelníka Generálneho štábu hodnostnej skupiny OS SR na www.valka.cz 2. triedyOdznak náčelníka Generálneho štábu hodnostnej skupiny OS SR na www.valka.cz 1. triedyOdznak je spracovaný podľa skutočného odznaku, ktorého autorom je Peter Valach.


3. Za komplexné informácie o nasadení príslušníkov (jednotiek) ozbrojených síl a zborov SR (alebo Slovákov, príslušníkov štátov iných armád) v bojoch môže byť udelená Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii. Medaila je udeľovaná na návrh registrovaných členov www.valka.cz, môže byť udeľovaná opakovane.


Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operáciiMedaila je spracovaná podľa skutočnej medaily, ktorej autorom je Peter Valach.


4. Za spracovanie informácii o nasadení príslušníkov (jednotiek) ozbrojených síl a ozbrojených zborov OS SR (občanov Slovenska, prípadne Slovákov slúžiacich v iných armádach) v mierových a humanitárnych misiách môže byť udelená Medaila hodnostnej skupiny OS SR www.valka.cz Za službu v mierových misiách, Medaila hodnostnej skupiny OS SR www.valka.cz Za službu v mierových pozorovateľských misiách.


Medaila hodnostnej skupiny OS SR www.valka.cz Za službu v mierových misiáchMedaila hodnostnej skupiny OS SR www.valka.cz Za službu v mierových pozorovateľských misiách5. Medaila hodnostnej skupiny OS SR www.valka.cz Za humanitárnu pomoc sa udeľuje na návrh členov hodnostnej skupiny OS SR za príspevky venované zločinom proti ľudskosti týkajúce sa Slovenska. Môže byť udelená opakovane.


Medaila hodnostnej skupiny OS SR www.valka.cz Za humanitárnu pomoc
URL : https://www.valka.cz/OS-SR-vyznamenania-hodnostnej-skupiny-na-www-valka-cz-t48285#188430Verze : 0
MOD
6. Medaila za vernosť hodnostnej skupine OS SR na www.valka.cz sa udeľuje len členom hodnostnej skupiny OS SR. Udeľuje sa v troch stupňoch.


Medaila za vernosť hodnostnej skupine OS SR I. stupňa - 2 roky členstva a aspoň jeden faktografický príspevokMedaila za vernosť hodnostnej skupine OS SR II. stupňa - 4 roky členstva a aspoň 2 faktografické príspevky (jeden od posledného udelenia medaily)Medaila za vernosť hodnostnej skupine OS SR III. stupňa - 6 rokov členstva a aspoň 3 faktografické príspevky (jeden od posledného udelenia medaily)Vyznamenania je vytvorené podľa skutočných medailí, ktorých autorom je Štefan Novotný.
URL : https://www.valka.cz/OS-SR-vyznamenania-hodnostnej-skupiny-na-www-valka-cz-t48285#188439Verze : 0
MOD
7. Pribinov kríž je vyznamenanie udeľované za články zverejnené na www.valka.cz. Udeľuje sa v troch triedach za články z histórie Slovenska do roku 1700 (bez ohľadu na tému).Má tri triedy (od III. do I). III. trieda sa udeľuje automaticky po treťom uverejnenom článku na www.valka.cz, ale vyznamenanie môže byť udelené aj skôr, ak to odsúhlasí generálny štáb hodnostnej skupiny OS SR.


Pribinov kríž III. triedy - 3 články o histórií Slovenska (alebo nominácia a schválenie) do roku 1700Pribinov kríž II. triedy - 6 článkov o histórií Slovenska do roku 1700Pribinov kríž I. triedy - 10 článkov o histórií Slovenska do roku 1700
URL : https://www.valka.cz/OS-SR-vyznamenania-hodnostnej-skupiny-na-www-valka-cz-t48285#188540Verze : 0
MOD
8. Rad Ľudovíta Štúra hodnostnej skupiny OS SR na www.valka.cz - je udeľovaný za články zverejnené na www.valka.cz týkajúce sa histórie Slovenska v rokoch 1701 - 1900. Udeľuje sa v troch triedach. Vyznamenanie III. triedy môže byť udelené aj na základe nominácie a schválenia Generálnym štábom hodnostnej skupiny OS SR.

Rad Ľudovíta Štúra hodnostnej skupiny OS SR na www.valka.cz III. triedy - 3. články na www.valka.cz (alebo nominácia a schválenie), môže byť udeľovaný opakovane.


Rad Ľudovíta Štúra hodnostnej skupiny OS SR na www.valka.cz II. triedy - 6. článkov zverejnených na www.valka.cz z histórie Slovenska 1701-1900


Rad Ľudovíta Štúra hodnostnej skupiny OS SR na www.valka.cz I. triedy - 10 článkov zverejnených na www.valka.cz z histórie Slovenska 1701-1900
URL : https://www.valka.cz/OS-SR-vyznamenania-hodnostnej-skupiny-na-www-valka-cz-t48285#188571Verze : 0
MOD
9. Rad Bieleho dvojkríža sa udeľuje za články zverejnené na www.valka.cz týkajúce sa Slovenska (Slovákov) po roku 1901 s výnimkou obdobia 1914 - 1920 (prvá svetová vojna a vznik ČSR) a 1939-1945 (Druhá svetová vojna). Udeľuje sa v troch triedach.


Rad Bieleho dvojkríža III. triedy - 3 článkv zverejnené na www.valka.cz týkajúce sa Slovenska po roku 1901, alebo nominácia a následné schválenie Generálnym štábom hodnostnej skupiny, možno udeliť opakovane.


Rad Bieleho dvojkríža II. triedy - 6 článkov zverejnených na www.valka.cz týkajúce sa Slovenska po roku 1901


Rad Bieleho dvojkríža I. triedy - 10 článkov zverejnených na www.valka.cz týkajúce sa Slovenska po roku 1901
URL : https://www.valka.cz/OS-SR-vyznamenania-hodnostnej-skupiny-na-www-valka-cz-t48285#188588Verze : 0
MOD
10. Za špecifické články o týkajúce sa rokov 1914-1920 sa udeľujú nasledujúce vyznamenania:


Bronzová pamätná medaila M.R ŠtefánikaStrieborná pamätná medaila M.R ŠtefánikaZlatá pamätná medaila M.R ŠtefánikaKríž M.R. Štefánika III. triedyKríž M.R. Štefánika II. triedyKríž M.R. Štefánika I. triedy
Vyznamenania sa udeľujú na základe nominácie (Bronzová pamätná medaila M.R Štefánika, môže sa udeliť opakovane) alebo na základe zverejnených článkov na www.valka.cz (3/6/10/15/20/25).
URL : https://www.valka.cz/OS-SR-vyznamenania-hodnostnej-skupiny-na-www-valka-cz-t48285#188607Verze : 0
MOD
11. Za špecifické články o týkajúce sa rokov 1939-1945 sa udeľujú nasledujúce vyznamenania:


Pamätná medaila pri príležitosti 50. výročia SNPPamätná medaila pri príležitosti 50. výročia ukončenia druhej svetovej vojnyPamätná medaila pri príležitosti 60 výročia ukončenia druhej svetovej vojnyZa statočnosťZa zásluhyVíťazný krížJednotlivé medaile sa udeľujú na podľa počtu článkov zverejnených na www.valka.cz (3/6/10/15/20/25) a týkajúcich sa Slovenska. Jednotlivé pamätné medaily môžu byť udelené aj na základe nominácie a schválenia Generálnym štábom hodnostnej skupiny.
URL : https://www.valka.cz/OS-SR-vyznamenania-hodnostnej-skupiny-na-www-valka-cz-t48285#188614Verze : 0
MOD
12. Zatiaľ najvyšším vyznamenaním udeľovaným hodnostnou skupinou OS SR na www.valka.cz je Rad Andreja Hlinku v troch triedach. Udeľuje sa za dlhodobú kvalitnú prácu.

Rad Andreja Hlinku III. triedy


Rad Andreja Hlinku II. triedy


Rad Andreja Hlinku I. triedy
URL : https://www.valka.cz/OS-SR-vyznamenania-hodnostnej-skupiny-na-www-valka-cz-t48285#188714Verze : 0
MOD