Main Menu
User Menu

2. stíhací letecký pluk [1954-1961]

2nd Fighter Air Regiment

     
Název:
Name:
2. stíhací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
2. stíhací letecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
2. letecký stíhací pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1961
Nástupce:
Successor:
2. stíhací bombardovací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.09.1961 2. stíhací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-01.09.1961 Bratislava, letiště /

Velitel:
Commander:
01.11.1954-DD.MM.1957 Augustin, Viktor (major)
DD.MM.1957-DD.MM.1960 Bohumil Šoulák (kapitán)
DD.MM.1960-01.09.1961 Zubo, Karol (major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-01.09.1961 Velitelské stanoviště 2. stíhacího leteckého pluku
DD.12.1954-31.10.1955 Radiotechnická stanice Bratislava
01.10.1957-01.10.1958 8. rota pozemního zabezpečení navigace
01.10.1958-01.09.1961 8. prapor pozemního zabezpečení navigace

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
09.05.1955-01.09.1961 Opavský letecký pluk
Vyznamenání:
Decorations:
01.11.1954
Poznámka:
Note:
01.11.1954-01.09.1961 VÚ 3258 Bratislava
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (2. stíhací letecký pluk),
URL : https://www.valka.cz/2-stihaci-letecky-pluk-1954-1961-t48281#421984Verze : 1
MOD
2. stíhací letecký pluk

Krycí číslo: VÚ 3258

1. října 1953 bylo MNO-GŠ č. j. 0019297-OMS nařízeno přečíslování 166. lsdp - na : 2. letecká stíhací divize proudová.(Pluk zůstal v její podřízenosti)
Od 15.10.1954 - stěhování svazku a jeho útvarů na Slovensko. Velitelství 2. lsdp do Zvolena, 2. lspp do Bratislavy-Ivánky. Pluk působil také z letiště Kuchyňa.
1.11.1954 - Přejmenování leteckých útvarů - m.j. tento na 2. stíhací letecký pluk (2. slp) a zůstal v podřízení 2. stíhací letecké divize ve Zvolenu.

Velitelé pluku:
1. mjr. ViktorAugustin (1953-1957)
2. kpt. Bohumil Šoulák (1957-1960)
3. mjr. Karol Zubo (1960- do Reo 1961

Hlavní výzbroj pluku:
S-102/MiG-15 : (1953-1961)
CS-102/
MiG-15UTI : (1953-1961)
S-103/ MiG-15 bis : (1955-1961)
MiG-17PF : (1957-1961)

Pro označení příslušnosti letounů k útvaru ( do 30.6.1957) používal "kódy":
Velitelský roj - XK-01 a dále ( nejvýše -09)
1. letka - VM-10 a dále ( nejvýše -29)
2. letka - UJ-30 a dále ( nejvýše - 49)
3. letka - TI-50 a dále ( nejvýše - 69)
4. letka - SF-70 a dále


[i]Zabezpečovací jednotky:

26. letištní prapor (1953-1961)
166. rota leteckých zabezpečovacích prostředků (1953-1954)
2. rota leteckých zabezpečovacích prostředků (1953-1954)
8. rota leteckých zabezpečovacích prostředků (1954-1957)
8. rota pozemního zabezpečení navigace (1957-1958)
8. prapor pozemního zabezpečení navigace (1958-1961)

31.8.1961 - pluk zrušen a k 1.9.1961 reorganizován na 2. stíhací bombardovací letecký pluk

Zdroje: Vojenský historický archiv Praha
www.vojenstvi.cz
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/2-stihaci-letecky-pluk-1954-1961-t48281#191609Verze : 0


VM-20


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/608051
URL : https://www.valka.cz/2-stihaci-letecky-pluk-1954-1961-t48281#657949Verze : 0
MOD