Main Menu
User Menu

5. letecký stíhací pluk [1951-1954]

5th Air Fighter Regiment

     
Název:
Name:
5. letecký stíhací pluk
Originální název:
Original Name:
5. letecký stíhací pluk /proudový/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1951
Předchůdce:
Predecessor:
Letecký pluk 5
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1954
Nástupce:
Successor:
5. stíhací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1951-31.10.1954 3. letecká stíhací divize
Dislokace:
Deployed:
01.01.1951-DD.05.1951 Plzeň, letiště /
00.05.1951-DD.05.1952 Mladá, letiště /
00.05.1952-01.11.1954 Dobřany, letiště /

Velitel:
Commander:
01.01.1951-01.04.1952 Štangl, Oldřich (Major)
01.04.1952-05.05.1953 Grznár, František (Major)
05.05.1953-01.11.1954 Beckovský, Pavel (Kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1951-31.10.1954 1. letka
01.01.1951-31.10.1954 2. letka
01.01.1951-31.10.1954 3. letka
DD.MM.1954-31.10.1954 4. letka
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
30.04.1953 Řád republiky
Poznámka:
Note:
01.01.1951-DD.05.1951 VÚ 7750 Plzeň-Bory
00.05.1951-DD.05.1952 VÚ 7750 Mladá
00.05.1952-31.10.1954 VÚ 7750 Dobřany/Líně
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha
www.vojenstvi.cz
Faul, Josef : 414, asi jsme se srazili"; Zlínek, Zlín 1994
URL : https://www.valka.cz/5-letecky-stihaci-pluk-1951-1954-t48276#346040Verze : 2
5. letecký stíhací pluk proudový

Tento útvar patřil k těm několika málo, které vznikly již v r. 1945 jako pokračovatel historické tradice naší zahraniční letecké jednotky ve Velké Británii.
Základem se stala "B" letka 312. perutě.
Vznikl jako Letecký pluk 5.
S tímto názvem působil s krycím číslem VÚ 4641, od 01.10.1949 VÚ 7750
Toto se udrželo do konce r. 1950.
Od 01.01.1951 byl změněn "zápis" - nejdříve číslovka a pak název:
5. letecký pluk (bez uvedení druhu letectva)
V dalším období - zhruba do r. 1952.
V té době vznikají další pluky vyzbrojené již proudovou technikou a protože existují ještě 3 letecké pluky vyzbrojené "Mezky" S-199 -
3. lp, 4. lp, 18. lp (proto dostávají celý název " x. letecký stíhací pluk pístový) a tak pluky, vyzbrojené proud. letouny dostaly "přídomek" proudový.
5. letecký stíhací pluk proudový
S tímto názvem působily až do 31. 10.1954, kdy došlo k přejmenování útvarů ČSLA v souladu s polním řádem.
Od 01.11.1954 působil s názvem:
5. stíhací letecký pluk

Zdroj: www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/5-letecky-stihaci-pluk-1951-1954-t48276#346073Verze : 2
5. letecký stíhací pluk

Zabezpečovací útvary:
a) Letištní zabezpečení:
6. letecká základna Plzeň (01.01.1951-15.03.1951)
6. letištní prapor Plzeň (15.03.1951-DD.05.1951)
14. letištní prapor Mladá (DD.05.1951-30.11.1951)
18. letištní prapor (01.12.1951-31.10.1954)
b) Radiotechnické zabezpečení:
Světlometná četa LUČ (01.06.1952-31.12.1952)
3. rota leteckých zabezpečovacích prostředků (01.01.1953-31.10.1954)
-
Poznámka k označování příslušnoti letounů k jednotce:
Pro označení příslušnosti letounů k útvaru ( 01.11.1954-30.6.1957) používal:
Velitelský roj - GT-01 a dále ( nejvýše -09)
1. letka - MP-10 a dále dle potřeby ( nejvýše - 29)
2. letka - NO-30 a dále dle potřeby ( nejvýše - 49)
3. letka - EZ-50 a dále dle potřeby ( nejvýše - 69)
4. letka - KV-70 a dále dle potřeby
---
Zdroj: www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/5-letecky-stihaci-pluk-1951-1954-t48276#346075Verze : 3