Main Menu
User Menu

17. stíhací letecký pluk [1954-1964]

17th Fighter Air Regiment

     
Název:
Name:
17. stíhací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
17. stíhací letecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
17. letecký stíhací pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1964
Nástupce:
Successor:
2. stíhací bombardovací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.10.1958 5. stíhací letecká divize
01.10.1958-01.09.1961 3. stíhací letecká divize
01.09.1961-01.09.1964 1. stíhací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-01.11.1955 Mladá, letiště /
01.11.1955-01.09.1964 Hradčany, letiště /

Velitel:
Commander:
01.11.1954-22.11.1954 Jaďut, Štefan (podplukovník)
22.11.1954-DD.MM.1958 Dolíhal, František (podplukovník)
DD.MM.1958-DD.MM.1961 Otáhal, Karel (major)
DD.MM.1961-DD.MM.1962 Skácel, František (major)
DD.MM.1962-01.09.1964 Nývlt, Vladimír (podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-31.08.1964 Velitelské stanoviště 17. stíhacího leteckého pluku
01.10.1958-01.09.1963 46. prapor pozemního zabezpečení navigace
01.09.1963-01.09.1964 46. prapor radiotechnického zabezpečení

Ručně vyplněné položky:
01.11.1954-01.09.1964 Velitelský roj
01.11.1954-01.09.1964 1. letka
01.11.1954-01.09.1964 2. letka
01.11.1954-01.09.1964 3. letka
01.11.1954-01.09.1964 4. letka
Čestný název:
Honorary Name:
01.11.1954-01.09.1964
Vyznamenání:
Decorations:
01.11.1954
Poznámka:
Note:
01.11.1954-01.11.1955 VÚ 7419 Mladá
01.11.1955-01.09.1964 VÚ 7419 Hradčany
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha-Olomouc, skupina ČSLA, fond 00000 (17. stíhací letecký pluk),
URL : https://www.valka.cz/17-stihaci-letecky-pluk-1954-1964-t48268#422485Verze : 0
MOD
17. stíhací letecký pluk

18. a 19.10.1954 - přelétli piloti "Arada" C - 2 a S-102 do Mladé, kam byl 17. lsp redislokován - spolu s kádrem útvaru. Zbytek pilotů zůstal v Žatci a byli zařazeni k 11. a 15. slp.
31.10. 1954 - přejmenování útvarů ČSLA na definitivní názvy:

01.11.1954 - již jako 17. stíhací letecký pluk (17. slp), v podřízení 5. sld, podřízené 15. sls VL.
1.3.1955 - stále u 5. sld, podřízené SL - PVOS (do 31.12.1956).

V Mladé došlo fakticky ke znovu postavení 17. slp - spolu s bývalým velitelem 7. lšp mjr. Dolíhalem Františkem z Přerova přešla i veliká skupina přeškolených, pilotů mnozí ze XIV. turnusu LU.
Zdejší působení bylo pokračováním intenzivního výcviku. Bylo to současně čekání na uvolnění letiště Hradčany od bombardovacích pluků.

Od 11. /1955 - redislokace 17. slp na letiště HRADČANY

1.1.1957 do léta r. 1958 - stále u 5. sld - pod společným VLaPVOS.
V létě r. 1958, po "přečíslování" 5. sld na 3. sld, zůstal 17. slp až léta r. 1961 v její podřízenosti a plnil úkoly v hotovostním systému PVOS.

Velitelé pluku:
1. pplk. Štefan Jaďut (01.11.1954-22.11.1954)
1. pplk. František Dolíhal - (22.11.1954-DD.MM.1958)
2. mjr. Ing. Karel Otáhal - (DD.MM.1958-DD.MM. 1961)
3. mjr. Ing. František Skácel - (DD.MM.1961-DD.MM.1962)
4. pplk.Ing. Nývlt Vladimír - (DD.MM.1962-31.08.1964)

Hlavní výzbroj pluku:
S-102/MiG-15 (1954-RRRR)
S-103/MiG-15bis (1955-1964)
MiG-15bisR (RRRR-1964)
C-2 (1954-1955)
C-11 (1954-?)

dále spojovací letouny:
K-65
C-105
L-60

Stav personálu a letounů 17.11.1954: (změna velitele 5. sld)
a) Osoby:
Důstojníci: 157
Podd. z pov. : 17
Vojáci zs: 57 + 73 (nováčci)

b) Letadla:
S-102: 38
CS-102: 3
C-2B: 14
C-11: 1
K-65: 1

---
Označení příslušnosti letounů k jednotce (do 30.06.1957):

Velitelský roj: SH-01; -02; -03; -04; další (cvičné a kurýrní) dle potřeby až po -09
1. letka: VF-10 až 29
2. letka: NC-30 až 49
3. letka: ZJ-50 až 69
4. letka: YE-70 až 89 (do 31.10.1956)

*********
Při leteckých katastrofách zahynuli tito piloti 17. slp:
25.4.1956 - npor. Jan Havlík; S-102, v. č. 225532;
21.07.1955 - npor. Karel Bělohradský; C-11, v. č. 170407
21.07.1955 - por. Josef Novotný ; C-11, v. č. 170407
12.03.1957 - npor. František Vyvadil ; MiG-15bis, v. č. 623805
06.04.1962 - por. Boris Vlasák ; MiG-15bis, v. č. 623773 (3773)
02.06.1964 - kpt. Stanislav Sládek ; UTI MiG-15, v. č.142616 (2616)
02.06.1964 - kpt. Oldřich Randák ; UTI MiG-15, v. č.142616 (2616)

***
Zdroje: Vojenský ústřední archiv Praha
www.vojenstvi.cz
www.valka.cz
Moudrý, Miroslav: 17. stíhací letecký pluk/2. stíhací bombardovací pluk Hradčany (Rukopis)
URL : https://www.valka.cz/17-stihaci-letecky-pluk-1954-1964-t48268#191719Verze : 0