Main Menu
User Menu
Reklama

81. samostatná stíhací letka [1991-1992]

81st Separate Fighter Squadron

     
Název:
Name:
81. samostatná stíhací letka
Originální název:
Original Name:
81. samostatná stíhací letka
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1991
Předchůdce:
Predecessor:
8. stíhací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1992
Nástupce:
Successor:
1. stíhací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1991-01.01.1992 2. divize protivzdušné obrany
01.01.1992-31.10.1992 1. divize protivzdušné obrany
Dislokace:
Deployed:
01.05.1991-31.10.1992 Sliač, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.05.1991-DD.11.1992 Krakovský, Jozef (Podplukovník)
Výzbroj:
Armament:
01.05.1991-31.12.1992 MiG-29
01.05.1991-31.12.1992 MiG-21
Poznámka:
Note:
01.05.1991-31.10.1992 VÚ 4052 Sliač

Rozkazom zo dňa 28.10.1991 prepožičal prezident ČSFR Václav Havel letke čestný názov Letka Slovenského národného povstania.
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (81. samostatná stíhací letka),
Stolár, Michal J., Tkáč, Peter: Obnova bojového letectva na Slovensku: 25. výročie vzniku 81. samostatnej stíhacej letky, Vzdušné sily Ozbrojených síl Slovenskej republiky; Ročenka 2016
URL : https://www.valka.cz/81-samostatna-stihaci-letka-1991-1992-t48266#423346Verze : 0
MOD
Datum používání
Date of Usage
Stroj
Machine
01.05.1991-DD.06.1992 MiG-21MF 9409
01.05.1991-31.12.1992 MiG-21MF 9404
01.05.1991-31.12.1992 MiG-21MF 8209
01.05.1991-31.12.1992 MiG-21MF 8207
01.05.1991-31.12.1992 MiG-21MF 7803
01.05.1991-31.12.1992 MiG-21MF 7713
01.05.1991-31.12.1992 MiG-21US 0646
01.05.1991-31.12.1992 MiG-21US 0441
01.05.1991-31.12.1992 MiG-21MF 9714
01.05.1991-31.12.1992 MiG-21MF 9710
01.05.1991-31.12.1992 MiG-21MF 9501
01.05.1991-31.12.1992 MiG-21MF 9406
01.05.1991-31.12.1992 MiG-21MF 9502
01.05.1991-31.12.1992 MiG-21MF 8208
01.05.1991-31.12.1992 MiG-21MF 7801
01.05.1991-31.12.1992 MiG-21MF 7715
01.05.1991-31.12.1992 MiG-21MF 7714
01.05.1991-31.12.1992 MiG-21MF 8205
DD.05.1991-DD.06.1992 MiG-21MF 7705
DD.05.1991-31.12.1992 MiG-21UM 5101
DD.05.1991-31.12.1992 MiG-21UM 0475
DD.MM.1991-31.12.1992 MiG-21UM 5166
DD.06.1992-31.12.1992 MiG-21MA 2705
DD.06.1992-31.12.1992 MiG-21MA 2707
DD.06.1992-31.12.1992 MiG-21MA 2706
22.10.1992-31.12.1992 MiG-21MF 4402
22.10.1992-31.12.1992 MiG-21MF 4401
22.10.1992-31.12.1992 MiG-21MF 4313
22.10.1992-31.12.1992 MiG-21MF 4311
22.10.1992-31.12.1992 MiG-21MF 4310
06.11.1992-31.12.1992 MiG-21MF 7702
06.11.1992-31.12.1992 MiG-21MF 7706
06.11.1992-31.12.1992 MiG-21MF 7707
06.11.1992-31.12.1992 MiG-21MF 7708
09.12.1992-31.12.1992 MiG-29A 9308
09.12.1992-31.12.1992 MiG-29A 8003
09.12.1992-31.12.1992 MiG-29A 8605
URL : https://www.valka.cz/81-samostatna-stihaci-letka-1991-1992-t48266#262043Verze : 1

Citace - buko1 :

Môže niekdo potvrdiť, alebo vyvrátiť podriadenosť letky?Akosi mi tam chýba podriadenosť od 1.10. 1991 (keď vznikla 2. divízia PVO) do 31.12.1991..... (u citátu S. Vystavěla chýba obdobie od 1.10. do 21.10.1991) - 1. divízia PVO vznikla 1.11.1991.....


Takisto si myslím že je chyba v názve - velitelství 1. divize PVOS - nemalo by byť 1. divize PVO, tak ako to je v citácii v druhom príspevku?


Táto jednotka nie je uvedená v štruktúre žiadnej možnej nadriadenej súčasti, ale niekde predsa zaradená byť musela....Pokusím se "rekapitulovat" a upřesnit / opravit vlastní informaci:


1. K 01.05.1991 byl zrušen/rozdělelen 8. stíhací letecký pluk a byly zřízeny:
81. samostatná stíhací letka - redislokovaná na Sliač.
(a "česká" 82. samostatná stíhací letka)
Do 30.09.1991 v podřízení 2. divize PVOS
01.10.1991-31.10.1991 v podřízení 2. divize PVO Brno
01.11.1991 zřízena 1. divize PVO Zvolen.
Do jejího podřízení postupně přešly jednotky a útvary.
Proces redislokace a podřizování probíhal postupně až do 31.12.1991
a dokonce 1. radiotechnická divize byla zřízena až v. 1992.


Rozkazy jsem neviděl - jedná se o sdělení od gen. Ing. Štefana Gombíka.
ALE: ta paměť, že?
URL : https://www.valka.cz/81-samostatna-stihaci-letka-1991-1992-t48266#346269Verze : 0
Zdroj: Letectví a kosmonautika, roč. 1992, č. 26

URL : https://www.valka.cz/81-samostatna-stihaci-letka-1991-1992-t48266#512064Verze : 0
MOD

Citace - andrej535 :

Chcel by som poopraviť skutočnosti o posledných obdobiach 8.slp. Február 1990-november 1990 letisko Náměšť nad Oslavou,
november 1990-apríl 1991 letisko Malacky. K 1.5.1991 zrušenie 8.slp. Z letiska Malacky prelety lietadiel do nových pôsobísk 81.sslt Sliač a 82.sslt Mošnov máj 1991. Pre tieto skutočnosti sa 8.slp hovorilo 8.sťahovací letecký pluk. Žiadny iný letecký útvar sa toľko krát nesťahoval ako 8.slp. 1.radiotechnická brigáda bola zriadená dňom zriadenia 1. d PVOS 1.11.1991 a nie v roku 1992.
Som posledný NŠ 8.slp a bol som spolu s veliteľom 8.slp spoluzodpovedný za rozdelenie 8.slp a vytvorenie 81. a 82.sslt. 8.slp nebol rušený na Mošnove. Stála posádka 8.slp bola stále v Brne a nikde inde. Z letísk, ktoré som menoval bol len vykonávaný pohotovostný systém a výcvikNedalo mě to a abych "obhájil" moje sdělení, že 1. radiotechnická brigáda byla zřízena až v r. 1992, dovolím si vložit podstatnou část sdělení "od pramene"


Stránky bývalých príslušníkov a zamestnancov
1. rádiotechnickej brigádyViac tu: http://1rtb.webnode.sk/o-nas/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: http://www.webnode.sk
Napriek zložitým sociálnym podmienkam sa 1.12.1991 na základe vložky k tabuľkám počtov 2.rtb Brno začal výber personálu pre štáb a zabezpečovacie jednotky 1.rtb. Okrem toho bola v lokalite v blízkosti letiska Sliač (KEČ) ubytovaná zabezpečovacia jednotka štábu pozostávajúca z niekoľko vojakov základnej služby. Postupne boli obsadzované funkcie na štábe brigády. Veľká časť dôstojníkov a praporčíkov prichádzala z útvarov v Čechách a na Morave, z ktorých mnohím sa takto začal plniť ich dlhoročný sen - slúžiť na Slovensku. Druhú veľkú skupinu tvoril personál, pochádzajúci z útvarov, dislokovaných dovtedy vo Zvolene a okolí a ktoré prechádzali reorganizáciou, alebo boli zrušené. Podarilo sa taktiež získať niektorých odborníkov z rádiotechnických práporov, ktoré boli dislokované na Slovensku.


1. rádiotechnická brigáda vznikla 1.3.1992 a bola začlenená do podriadenosti 1.divízie PVO, ktorá taktiež vznikla vo Zvolene. Do podriadenosti 1.rtb prešli rádiotechnické prápory (rtpr) dislokované na Slovensku, ktoré boli dovtedy podriadené 2.rtb v Brne a zároveň boli premenované na skupiny rádiolokačného prieskumu a uvedomovania (SkRLPsU). Na báze 64. rtpr Zvolen vznikla 64. SkRLPsU s veliteľstvom vo Zvolene na Bakovej Jame, 65. rtpr v Mierove bol reorganizovaný na 65. SkRLPsU s veliteľstvom v Mierove. Okrem toho vznikla nová - 63. SkRLPsU s veliteľstvom v Košiciach. Každá zo SkRLPsU mala v podriadenosti niekoľko stredísk RLPsU (StrRLPsU). Jednými z nich boli aj strediská v Skalitom na Kysuciach, ktoré bolo ešte pred 1.3.1992 prevzaté od Ostravského rádiotechnického práporu a stredisko v Michalovciach, ktoré bolo vybudované iba pár mesiacov pred vznikom rtb.


Dňom 1.3.1992 začala teda 1.rtb plniť svoje základné poslanie - zabezpečiť nepretržitý prehľad o vzdušnej situácii nad územím SR a preletoch štátnej hranice a vydávať informáciu jednotkám stíhacieho letectva (SL) a protilietadlového raketového vojska (PLRV).
Viac tu: http://1rtb.webnode.sk/o-nas/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: http://www.webnode.sk
URL : https://www.valka.cz/81-samostatna-stihaci-letka-1991-1992-t48266#524416Verze : 0
L-39ZA 4705, 3905
URL : https://www.valka.cz/81-samostatna-stihaci-letka-1991-1992-t48266#644409Verze : 0
L-39ZA 4705, 3905
Mi-17 0817, 0824 (patril tabuľkovo, nikdy však nebol prevzatý z LVO)
Mig-21 81. sslt mala len 18 MiG-21MF prelet od 8.slp a zrušeného 6. sbolp (tie ďalšie čo sú uvedené boli v službe až po rozdelení ČSFR)
URL : https://www.valka.cz/81-samostatna-stihaci-letka-1991-1992-t48266#644410Verze : 0
Diskuse
První velitel byl pplk.Jozef Krakovský, přelet letecké techniky byl uskutečněn 7.5.1991 z letiště Mošnov(po zrušení 8.slp)odkud 8.slp létal od února? 1991.
Letiště ve Sliači bylo po odchodu ruské armády v dezolátním stavu,a na provoz bylo připravováno pozemním personálem již od zimy 1990 vybranými vojáky, zejména slovenské národnosti.
a podřízenost jak píše p.Vystavěl myslím, že můžu potvrdit
zdroj:vlastní vzpomínky(byl jsem u 8.slp a 82.sslt)
URL : https://www.valka.cz/81-samostatna-stihaci-letka-1991-1992-t48266#413722Verze : 0
Chcel by som poopraviť skutočnosti o posledných obdobiach 8.slp. Február 1990-november 1990 letisko Náměšť nad Oslavou,
november 1990-apríl 1991 letisko Malacky. K 1.5.1991 zrušenie 8.slp. Z letiska Malacky prelety lietadiel do nových pôsobísk 81.sslt Sliač a 82.sslt Mošnov máj 1991. Pre tieto skutočnosti sa 8.slp hovorilo 8.sťahovací letecký pluk. Žiadny iný letecký útvar sa toľko krát nesťahoval ako 8.slp. 1.radiotechnická brigáda bola zriadená dňom zriadenia 1. d PVOS 1.11.1991 a nie v roku 1992.
Som posledný NŠ 8.slp a bol som spolu s veliteľom 8.slp spoluzodpovedný za rozdelenie 8.slp a vytvorenie 81. a 82.sslt. 8.slp nebol rušený na Mošnove. Stála posádka 8.slp bola stále v Brne a nikde inde. Z letísk, ktoré som menoval bol len vykonávaný pohotovostný systém a výcvik
URL : https://www.valka.cz/81-samostatna-stihaci-letka-1991-1992-t48266#431692Verze : 0
Omlouvám se, že jsem OMYLEM vložil "citaci" k poslednímu příspěvku[andrej535]

Informace, potvrzující datum zřízení 1. rtb k 1.3.1992

Stránky bývalých príslušníkov a zamestnancov 1. rádiotechnickej brigády

1. rádiotechnická brigáda vznikla 1.3.1992 a bola začlenená do podriadenosti 1.divízie PVO, ktorá taktiež vznikla vo Zvolene. Do podriadenosti 1.rtb prešli rádiotechnické prápory (rtpr) dislokované na Slovensku, ktoré boli dovtedy podriadené 2.rtb v Brne a zároveň boli premenované na skupiny rádiolokačného prieskumu a uvedomovania (SkRLPsU). Na báze 64. rtpr Zvolen vznikla 64. SkRLPsU s veliteľstvom vo Zvolene na Bakovej Jame, 65. rtpr v Mierove bol reorganizovaný na 65. SkRLPsU s veliteľstvom v Mierove. Okrem toho vznikla nová - 63. SkRLPsU s veliteľstvom v Košiciach. Každá zo SkRLPsU mala v podriadenosti niekoľko stredísk RLPsU (StrRLPsU). Jednými z nich boli aj strediská v Skalitom na Kysuciach, ktoré bolo ešte pred 1.3.1992 prevzaté od Ostravského rádiotechnického práporu a stredisko v Michalovciach, ktoré bolo vybudované iba pár mesiacov pred vznikom rtb.

Dňom 1.3.1992 začala teda 1.rtb plniť svoje základné poslanie - zabezpečiť nepretržitý prehľad o vzdušnej situácii nad územím SR a preletoch štátnej hranice a vydávať informáciu jednotkám stíhacieho letectva (SL) a protilietadlového raketového vojska (PLRV).

Zdroj:

Viac tu: http://1rtb.webnode.sk/o-nas/
URL : https://www.valka.cz/81-samostatna-stihaci-letka-1991-1992-t48266#524418Verze : 0

Citace - Lexxus :

L-39ZA 4705, 3905
Mi-17 0817, 0824 (patril tabuľkovo, nikdy však nebol prevzatý z LVO)
Mig-21 81. sslt mala len 18 MiG-21MF prelet od 8.slp a zrušeného 6. sbolp (tie ďalšie čo sú uvedené boli v službe až po rozdelení ČSFR)


Lenže podľa našej databázy bol L-39ZA 4705 do 31.10.1992 súčasťou 3. letecký školní pluk v Piešťanoch. A formálne patril do 1. stíhací letecký pluk od 01.11.1992.

A podobne L-39ZA 3905 bol v tomto období v Kuchyni a na Sliač prišiel až v roku 1995.

Tie tabuľky s prehľadmi lietadiel hore sú poplatné dobe vzniku - u mnohých MiG-21 sú v zdrojových podkladoch uvedené kraviny (napr. MiG-21MF 9710 má v karte Naše letadla službu u 81. samostatná stíhací letka až do 31.12.1992). Na mnohé chyby sa príde vtedy, keď budú automaticky vyťahané údaje z databáze "Naše letadla" k jednotlivým leteckým jednotkám podobne, ako sú spárované jednotky s objektami, alebo jednotky s osobnosťami.
URL : https://www.valka.cz/81-samostatna-stihaci-letka-1991-1992-t48266#644425Verze : 1
MOD
Z Malaciek boli v roku 1995 prevzaté 3 ks L-39ZA ev.č. 1701, 1725 a 1730 spolu s MiG-21. Sám som ich tam bol preberať. Kto si pamätá, tak v roku 1991 bol hneď po redislokácii organizovaný intenzívny zoznamovací výcvik pilotov na 6 ks L-39 (ZA) - zoznámenie sa s terénom, ktorý skončil pristátím jedného z nich po strate orientácie v MR (pristál na letisku, ktoré práve opúšťala ČA, dokonca ho ešte aj dotankovali). Od roku 1995 mala LZ 9 ks L-39ZA, 2ks Mi-17, 2 ks Mi-2 a neskoršie aj 2 ks L-410UVP-E (tie prileteli s pplk. Kováčikom z Košíc) ev.č. 0927, 0930 a variabilne 1133. Ev.č. Mi-17 sa často menili podľa schopnosti a vykonávania GO (PP vykonával Prešov). Ev.č. dopravných lietadiel, či vrtuľníkov sa mýlia, pretože aby LZ mala stanovený počet lietadiel a vrtuľníkov, tak počas vykonávania PP/GO na LZ pridelených lietadlách a vrtuľníkov u iných útvarov (či LOTN) boli LZ krátkodobo "vypožičiavané/prideľované" iné (hlavne vrtuľníky z Prešova).
URL : https://www.valka.cz/81-samostatna-stihaci-letka-1991-1992-t48266#671133Verze : 1