Main Menu
User Menu

1. divize protivzdušné obrany [1991-1992]

1st Air Defense Division

     
Název:
Name:
1. divize protivzdušné obrany
Originální název:
Original Name:
1. divízia protivzdušnej obrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1991
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
1. divize protivzdušné obrany
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1991-31.12.1992 Velitelství letectva a protivzdušné obrany
Dislokace:
Deployed:
31.10.1991-31.12.1992 Zvolen, kasárny SNP /
Velitel:
Commander:
31.10.1991-01.12.1991 , ( )
01.12.1991-31.12.1992 Ďurove, Ján1) (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
31.10.1991-01.12.1991 Ďurove, Ján (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
31.10.1991-31.12.1992 186. protiletadlová raketová brigáda
31.10.1991-31.10.1992 81. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
14.11.1991-30.11.1991 11. protiletadlový pluk
30.11.1991-31.12.1992 13. protiletadlový raketový pluk
30.11.1991-31.12.1992 21. spojovací prapor
30.11.1991-01.03.1992 65. radiotechnický prapor
01.12.1991-31.12.1992 Velitelské stanoviště 1. divize protivzdušné obrany
31.12.1991-31.12.1992 14. protiletadlový raketový pluk
31.12.1991-31.12.1992 171. protiletadlový raketový pluk
01.01.1992-31.10.1992 81. samostatná stíhací letka
01.03.1992-31.12.1992 1. radiotechnická brigáda
31.10.1992-31.12.1992 1. letecká základna
31.10.1992-31.12.1992 1. radiotechnický prapor REB
31.10.1992-31.12.1992 1. stíhací letecký pluk
31.10.1992-31.12.1992 185. protiletadlový raketový pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
31.10.1991-31.12.1992
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
31.10.1991-31.12.1992 VÚ 5636 Zvolen

1)do 20.08.1992 pověřen velením
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSĽA, fond (1. divize protivzdušné obrany)
armada.vojenstvi.cz
https://forum.presscont.eu/viewtopic.php?f=25&t=21

URL : https://www.valka.cz/1-divize-protivzdusne-obrany-1991-1992-t48261#421626Verze : 0
MOD
Diskuse
HISTÓRIA
Geopolitická a vojenská situácia sa po roku 1989 podstatne zmenila. Velenie federálnej česko-slovenskej armády sa snažilo posilniť obranu Slovenska.
5. mája 1991 bola na letisku Sliač dislokovaná 81. samostatná letka, ktorá spolu so zabezpečovacím práporom plnila úlohy pohotovostného systému. Neskôr boli zreorganizované na 1. leteckú základňu a 1. stíhací letecký pluk.


30.11.1991 bolo vo Zvolene vytvorené veliteľstvo 1. divízie PVO.
Postupne mu boli podriadené protilietadlové raketové útvary v Nitre, Rožňave a Pezinku, ako aj rôzne zabezpečovacie útvary.
Rozdelenie ČSFR a vznik samostatnej Slovenskej republiky a jej armády priniesol ďalšie zmeny. Leteckú techniku a protilietadlové prostriedky si oba nástupnícke štáty rozdelili podľa dohodnutého kľúča. Na územie Slovenska bolo presunutých 162 lietadiel a vrtuľníkov, niekoľko protilietadlových raketových kompletov.


V súlade s Koncepciou výstavby Armády SR do roku 2000 bol v roku 1994 vytvorený Generálny štáb Armády SR a v jeho rámci Štáb letectva a PVO. 1.divízia PVO Armády SR bola v roku 1994 zrušená, ale na jej základoch dňa 1.11.1994 vznikol 3. zbor letectva a protivzdušnej obrany (3. zbor LaPVO) vo Zvolene.
Významnou udalosťou v existencii 3.zboru LaPVO sa v roku 1995 stali bojové streľby stíhacieho letectva na strelnici Ustka v Poľsku a v roku 1996, bojové streľby protilietadlových raketových kompletov na strelnici Šabľa v Bulharsku. Stíhacie lietadlá MiG 29A a MiG 21MF 31. stíhacieho leteckého krídla zo základne Sliač po prvý raz v histórii slovenského letectva odpálili riadené strely R-3S, R-13 a R-60 na cvičný cieľ SAB-250-200. Podobne vybrané obsluhy protilietadlových raketových kompletov 37. protilietadlovej raketovej brigády Pezinok vykonali ostré bojové streľby raketami S-125 na cvičný cieľ Koliber.
Ďalšou významnou udalosťou v histórii letectva ozbrojených síl SR bola reprezentácia slovenského pilota pplk. Ivana Hůleka, ktorý ako prvý na svete získal dvakrát putovnú cenu The Superking Tropy pre najlepšieho stíhacieho pilota na International Air Tattoo vo Faiforde v rokoch 1995 a 1998.
1. januára 2000 vzniklo Veliteľstvo vzdušných síl z bývalého 3. zboru Letectva a PVO, čím sa zrealizovala jedna z úloh reformného procesu rezortu obrany. Bola vytvorená nová organizačná štruktúra veliteľstva, podľa vzoru armád NATO a zároveň vypracované základné dokumenty potrebné pre činnosť veliteľstva. Do funkcie veliteľa vzdušných síl bol ustanovený plk. gšt. Ing. Jozef Dunaj, ktorý bol 1. septembra 2000 vymenovaný do hodnosti generálmajor.
V roku 2002 sa uskutočnili ostré bojové streľby letectva a PVO v Poľskej republike lietadlami MiG 29 a protilietadlovými raketovými kompletmi 2K-12 KUB s výbornými výsledkami. Ďalšie bojové streľby PVO brigády Nitra sa uskutočnil v roku 2004 s hodnotením výborne. V súčasnej dobe prebieha vo vzdušných silách reformný proces Modelu 2010, ktorého cieľom je zefektívniť činnosť, plne profesionalizovať vzdušné sily a stať sa plnohodnotným členom Severoatlantickej aliancie.


Zdroj: https://www.airshow.sk
URL : https://www.valka.cz/1-divize-protivzdusne-obrany-1991-1992-t48261#495075Verze : 0