Main Menu
User Menu

Buquoy, Karl Bonaventura von

Feldmarschall Karl Bonaventura de Longueval, Baron von Vaux, Graf von Buquoy
Maréchal Charles-Bonaventure de Longueval, baron de Vaux, comte de Bucquoy
Polní maršál Karel Bonaventura hrabě Buquoy de LonguevalJméno tohoto slavného vojevůdce se vyskytuje v různých formách:


- někdy je uváděno ve tvaru Buquoy, někdy jako Bucquoy
- baronát de Vaux je často vynecháván (není to špatně přeložený titul Freiherr - jde o franc. baronát)
- objevuje se tvar Longueval-Buquoy, Buquoy-Longueval, Longueval de Buquoy, Buquoy de Longueval.1571-1621(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Buquoy-Karl-Bonaventura-von-t48215#188217Verze : 0
MOD
Karl Bonaventura bol na počiatku tridsaťročnej vojny najlepším a najschopnejším cisárskym generálom. Po vypuknutí českého stavoveského povstania v roku 1618 bojoval so striedavými úspechmi s vojskami protestantských protivníkov. V roku 1620 slávil niekoľko výrazných vojenských úspechov. Okrem iného aj v bitke na Bielej hore. Za svoje služby a statočnosť bol cisárom odmenený. Získal panstvá po Švamberkoch v južných Čechách. Padol pri obliehaní Nových Zámkov v boji s vojskom Gabriela Bethlena.


Zdroj: Modrá krev, Petr Mašek, Mladá Fronta, ISDN 80-204-1049-X
URL : https://www.valka.cz/Buquoy-Karl-Bonaventura-von-t48215#245117Verze : 0
Pochádzal zo starej francúzskej šľachtickej rodiny z Arrasu, kde sa roku 1571 aj narodil. Najprv vstúpil do španielskych služieb, kde sa podieľal na boji proti nizozemským povstalcom. V roku 1609 bol za svoje zásluhy menovaný miestodržiteľom Hennegavska, ale už roku 1614 prešiel do služieb rakúskych Habsburgovcov, najprv cisára Mateja a potom jeho nástupcu Ferdinanda II.


Kol.: Pod císařským praporem. Praha : Elka Press, 2003, s. 44.
URL : https://www.valka.cz/Buquoy-Karl-Bonaventura-von-t48215#290659Verze : 0