Main Menu
User Menu

184. protiletadlový oddíl [1951-1954]

184th Anti-Aircraft Division

     
Název:
Name:
184. protiletadlový oddíl
Originální název:
Original Name:
184. protiletadlový oddíl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký oddíl 184
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
184. protiletadlový pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1950-15.12.1950 Velitelství protiletadlového vojska
15.12.1950-15.01.1951 Velitelství protiletadlové obrany státního území
15.01.1951-01.11.1954 2. obvod protiletadlové obrany státního území
Dislokace:
Deployed:
01.12.1950-01.11.1954 Brno, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.01.1951-01.11.1954
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.12.1950-01.11.1954 VÚ 3264 Brno
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (184. protiletadlový oddíl)
URL : https://www.valka.cz/184-protiletadlovy-oddil-1951-1954-t48159#422959Verze : 2
MOD