Main Menu
User Menu

185. protiletadlový oddíl [1951-1955]

185th Anti-Aircraft Division

     
Název:
Name:
185. protiletadlový oddíl
Originální název:
Original Name:
185. protiletadlový oddíl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký oddíl 185
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1955
Nástupce:
Successor:
185. protiletadlový dělostřelecký oddíl
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1950-15.12.1950 Velitelství protiletadlového vojska
15.12.1950-01.05.1951 Velitelství protiletadlové obrany státního území
01.05.1951-01.11.1954 1. obvod protiletadlové obrany státního území
01.11.1954-01.11.1955 1. obvod protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.12.1950-01.11.1955 Plzeň, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.12.1950-01.11.1955
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
01.12.1950-01.11.1955 VÚ 7462 Plzeň
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (185. protiletadlový oddíl)
URL : https://www.valka.cz/185-protiletadlovy-oddil-1951-1955-t48155#422962Verze : 2
MOD