Main Menu
User Menu

Duval von Dampierre, Heinrich

     
Příjmení:
Surname:
Duval von Dampierre
Jméno:
Given Name:
Heinrich
Jméno v originále:
Original Name:
Heinrich Duval von Dampierre
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
hrabě
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.1580 zámek Hans (poblíž města Méty)
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.10.1620 Bratislava
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel, Dampierrův arkebuzírský pluk
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Skala, H.: Slávne časy cisárskej jazdy v 17. -19. storočí, Prešov 2005
daten.digitale-sammlungen.de
Antonio Schmidt-Brentano: Kaiserliche und k. k. Generale (1618-1815), Österreichisches Staatsarchiv, 2006
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Duval-von-Dampierre-Heinrich-t48152#383554Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Duval von Dampierre
Jméno:
Given Name:
Heinrich
Jméno v originále:
Original Name:
Heinrich Duval von Dampierre
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1616-DD.MM.1619 Velitel : Arkebuzírský pluk Dampierrův

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Skala, H.: Slávne časy cisárskej jazdy v 17. -19. storočí, Prešov 2005
daten.digitale-sammlungen.de
Antonio Schmidt-Brentano: Kaiserliche und k. k. Generale (1618-1815), Österreichisches Staatsarchiv, 2006
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Duval-von-Dampierre-Heinrich-t48152#680001Verze : 0
MOD
1602 - nastúpil do cisárskych služieb. Bojoval pod vedením generála Bastu v Sedmohradsku.
1604 - pri Ožďanoch porazil Štefana Bočkaja. Situácia sa ale zhoršila a nakoniec musel so svojimi jednotkami ustúpiť. Prezimoval s armádou v Prešove.
1605 - veliteľ ostrihomskej pevnosti. Počas tureckého obliehania sa časť posádky vzbúrila a prinútila vzdať sa. Turci nechali posádku odísť, ale Dampierre bol postavený pred poľný súd. Na základe dôkazov bol zbavený obžaloby.
1616-1617 - výprava proti Benátkam. Dampierre velil cisárskej armáde ktorá mala oslobodiť pevnosť Gradiška. Neuspel najmä kvôli zúfalemu stavu svojej armády, ktorá už niekoľko mesiacov nevidela žold a bola oslabená dezerciami.
1618 - dosiahol hodnosť generálporučíka. S narýchlo zostavenou armádou bol vyslaný do vzbúrených Čiech. Oslobodil posádku v meste České Budejovice, ktorá bola obliehaná povstalcami. Jeho jednotky majú na svedomí veľa zločinov voči civilnému obyvateľstvu.
1619 - spolu s generálom Bucquoyom porazil povstalcov pri Týne nad Vltavou, čo vpodstate ukončilo aj ohrozenie Viedne grófom Thurnom. Pri Záblatí dosiahol ďalšie víťazstvo nad stavovským vojskom.
1619 - Dampierrova jazda bola povolaná aby zachránila cisára obliehaného rakúskymi stavmi v Hofburgu. Na lodiach sa preplavili cez Dunaj a vtrhli do Viedne.
1619 - bol porazený pri Mikulove jednotkami Ladislava Velena zo Žerotína
1620 - velil armáde nasadenej proti G. Betlénovi. V niekoľkých šarvátkach ho porazil. Pokúsil sa dobyť Bratislavu. Pri jednom útoku, ktorý sám viedol bol zabitý. Betlénovi vojaci zneuctili jeho mŕtvolu, ale Betlén ho nechal pochovať s vojenskými poctami. Jeho pozostatky boli prevezené do Viedne a pochované.Zdroje:


Skala, H.: Slávne časy cisárskej jazdy v 17. -19. storočí, Prešov 2005
de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Dampierre
URL : https://www.valka.cz/Duval-von-Dampierre-Heinrich-t48152#188115Verze : 0
MOD