Main Menu
User Menu

Letecký dopravní pluk [1946-1949]

Air Transport Regiment

     
Název:
Name:
Letecký dopravní pluk
Originální název:
Original Name:
Letecký dopravní pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1946
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.05.1949
Nástupce:
Successor:
Letecký dopravní pluk 1
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1946-15.05.1949 Velitelství letectva
Dislokace:
Deployed:
01.04.1946-06.06.1946 Praha, Ruzyně /
06.06.1946-15.05.1949 Praha, Kbely /

Velitel:
Commander:
01.04.1946-31.05.1947 Tobyška, Bohuslav (Podplukovník)
31.05.1947-08.03.1948 Liška, Bohumil (Major)
08.03.1948-12.04.1948 Kašlík, Viktor (Major)
12.04.1948-01.02.1949 Liška, Antonín (Podplukovník)
01.02.1949-15.05.1949 Taiber, František (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.04.1946-15.05.1949 1. dopravní letka
01.04.1946-15.05.1949 2. dopravní letka
01.04.1946-15.05.1949 3. kurýrní letka
01.04.1946-15.05.1949 Technická letka

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.04.1946-15.05.1949 VÚ 5407 Praha
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Letecký dopravní pluk)
URL : https://www.valka.cz/Letecky-dopravni-pluk-1946-1949-t48028#421119Verze : 2
MOD
Prvním poválečným vojenským útvarem, zajišťujícím leteckou dopravu byla Letecká dopravní skupina v Ruzyni (LDS). Vznikla 26.5.1945. Převzala z rozpuštěné "Cvičné a dopravní skupiny 1.čs. smld" větší část personálu a techniky.
Velitelem LDS mjr. let. Klán Jan,
od října 1945 mjr. let. Tobyška Bohuslav.
Po obnovení civilní letecké dopravy - nově vytvořených Československých aerolinií k nim přešla část personálu LDS.


Zbývající příslušníci, včele s pplk. let. Tobyškou Bohuslavem přešli k nově vytvořenému útvaru:
Leteckému dopravnímu pluku (VÚ 5407),
který vznikl v Ruzyni ke dni 01.04.1946 na základě Letecké dopravní skupiny Ruzyně a Letištní perutě Ruzyně (č.j. 8001 taj. let. 1946 a č.j. 6479 dův. let. 1946).
Na nátlak ministerstva dopravy se LDP v 06.06.1946 přesunul do Kbel (č.j. 8914 taj. let. 1946).


Útvar změnil krycí číslo a několikrát i svůj název :
VÚ 5407 (1946-49)
VÚ 2073 od 01.10.1949 (č.j. 6000 taj. hl. št. 4. odděl.1949).


01.04.1946 - Letecký dopravní pluk (LDP)
16.05.1949 - Letecký dopravní pluk 1 (LDP 1)
1.10.1950 - 1. letecký dopravní pluk (1. ldp) (Zákl-I-1).
1.11.1954 - 1. dopravní letecký pluk (1. dlp) (č.j. 002524/1954-GŠ/OMS).


Velitelé pluku:
1. pplk. let. Bohuslav Tobyška - 01.04.1946 do 30.05.1947
2. mjr. let. Bohumil Liška - 31.05.1947 do 07.03.1948
3. mjr. let. Antonín Kašlík - 08.03.1948 do 11.04.1948
4. pplk. let. Antonín Liška - 12.04.1948 do 31.01.1949
5. mjt. let. František Taiber - 01.02.1949 do 27.03.1950
5. mjr. let. Josef Sucharda - 28.03.1950 do 01.10.1950


Hlavní výzbroj pluku:
Z počátku to byla směs malých letounů :
"Anson" - (D- 41);
" Piper L-4 Cub - (K-68),
C-5 "Čáp"- (K-65);
Bf 108 "Taifun" - (K-70);
Fh 104 "Hallore" - (D-54);
Aero 45 - (K-75);


Ju 52/3m - (D-7/D-52)
C-47A/B - D-47
Li-2
Il-12
NK-14
NK-25
Il-14P
URL : https://www.valka.cz/Letecky-dopravni-pluk-1946-1949-t48028#191768Verze : 4


Avro Anson C Mk.XII (typ D-41 v čs. armádě), sériové číslo PH650, volací znak D-71, Letecký dopravní pluk , Praha-Kbely, 1947. Letoun nese britské krycí schéma: horní a boční plochy kombinace barev tmavá zelená a tmavá zemitá, spodní plochy nebeská modrá typ S. Výsostné znaky bíle lemované, vrtulové kužely černé.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/433731
URL : https://www.valka.cz/Letecky-dopravni-pluk-1946-1949-t48028#433732Verze : 0
MOD


Junkers Ju 52/3m (čs. označení D-52), volací znak D-3, Letecký dopravní pluk, Praha-Kbely, 1946. Letoun na všech plochách natřen čs. khaki, motorové gondoly černé, blesk na trupu světle modrý, lemy výsostných znaků a volací znak bílý.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/433733
URL : https://www.valka.cz/Letecky-dopravni-pluk-1946-1949-t48028#433734Verze : 0
MOD
Opravte prosím "v šabloně":


1. Velitel
1. a) "odstraňte" jméno mjr. let Josefa Hubáčka - nikdy nebyl velitelem LDP
1. b) Data ve funkci viz. příspěvek "pod titulním"


2. Dislokace:
Redislokace z Ruzyně do Kbel proběhla 06.06.1946
a provoz ve Kbelích zahájil od 18.06.1946


Poznámka: Správná jsou data a údaje u podřízených letek
1. dopravní letka
2. dopravní letka
3. kurýrní letka
Technická letka


Zdroj: Vojenský historický archiv Praha; Fond č. 760
URL : https://www.valka.cz/Letecky-dopravni-pluk-1946-1949-t48028#580652Verze : 1


D-78


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/657329
URL : https://www.valka.cz/Letecky-dopravni-pluk-1946-1949-t48028#657330Verze : 0
MOD