Main Menu
User Menu

Letecký pluk 30 [1946-1951]

30th Air Regiment

     
Název:
Name:
Letecký pluk 30
Originální název:
Original Name:
Letecký pluk 30
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.02.1946
Předchůdce:
Predecessor:
Letecký pluk 3
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
30. letecký bitevní pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.02.1946-01.01.1951 4. letecká divise
Dislokace:
Deployed:
15.02.1946-01.10.1950 Trenčín, letiště /
01.10.1950-01.01.1951 Prostějov, Stichovice /

Velitel:
Commander:
15.02.1946-DD.MM.1948 Páleníček, Jozef (Major)
DD.MM.1948-DD.MM.1949 Vršanský, Jan ( )
DD.04.1949-01.01.1951 Galbavý, Rudolf (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-01.01.1951 Ostravský letecký pluk
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
15.02.1946-01.10.1949 VÚ 4616 Trenčianske Biskupice
01.10.1949-01.10.1950 VÚ 5741 Trenčianske Biskupice
01.10.1950-01.01.1951 VÚ 5741 Prostějov
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Letecký pluk 30)
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-30-1946-1951-t48025#420976Verze : 1
MOD


Il-2m3 MW-7 (VÚA-VHA via www.leteckabadatelna.cz)


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/602573
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-30-1946-1951-t48025#602574Verze : 0
MOD