Main Menu
User Menu

Letecký pluk 43 [1946-1949]

43rd Air Regiment

     
Název:
Name:
Letecký pluk 43
Originální název:
Original Name:
Letecký pluk 43
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1946
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.03.1949
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1946-01.08.1947 Velitelství letectva 3. oblasti
01.08.1947-01.03.1949 III. letecký sbor
Dislokace:
Deployed:
01.08.1946-01.03.1949 Přerov, letiště

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-01.10.1947 Michalec, Vojtěch (podplukovník)
01.10.1947-13.03.1948 Svátek, Lubomír (podplukovník)
13.03.1948-10.04.1948 Vybíral, Tomáš (podplukovník)
10.04.1948-10.03.1949 Rýdl, Jaroslav (podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-28.02.1949 Letecký pluk Dr. Edvarda Beneše
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.08.1946-28.02.1949 VÚ 2266 Přerov
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Letecký pluk 43)
Irra, Miroslav: Československé vojenské letectvo 1945-1950, Svět křídel, Cheb 2006, ISBN 80-86808-33-5
www.vojenstvi.cz ISSN 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-43-1946-1949-t48021#421003Verze : 0
MOD
Velitel pluku pplk. Lubomír Svátek
Letecký pluk 43 [1946-1949] - Zdroj: Vlastní sbírka fotografií

Zdroj: Vlastní sbírka fotografií
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-43-1946-1949-t48021#545829Verze : 0
Velitel 2. letky dvoumotorové škpt. František Hrnčíř.
Letecký pluk 43 [1946-1949] - Zdroj: Vlastní sbírka fotografií.

Zdroj: Vlastní sbírka fotografií.
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-43-1946-1949-t48021#546145Verze : 0