Main Menu
User Menu
Reklama

Letecký pluk 7 [1945-1950]

7th Air Regiment

     
Název:
Name:
Letecký pluk 7
Originální název:
Original Name:
Letecký pluk 7
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1950
Nástupce:
Successor:
Letecký pluk 9
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.10.1945-01.05.1950 3. letecká divize
Dislokace:
Deployed:
28.10.1945-DD.01.1946 Praha, letiště Kbely /
DD.01.1946-01.05.1950 Brno, letiště /

Velitel:
Commander:
28.10.1945-30.05.1946 Hrbáček, Hugo (Podplukovník)
30.05.1946-13.01.1948 Diviš, Miroslav (Štábní kapitán)
13.01.1948-16.03.1948 Hartman, Jiří (Major)
16.03.1948-22.03.1948 Vancl, František (Podplukovník)
22.03.1948-02.09.1948 Burda, František (Major)
02.09.1948-06.09.1948 Holubec, Bohumil (Štábní kapitán)
06.09.1948-15.01.1949 Kučera, Otmar (Štábní kapitán)
15.01.1949-01.04.1949 Soukeník, Bedřich (Major)
01.04.1949-30.03.1950 Vavřínek, František (Štábní kapitán)
30.03.1950-01.05.1950 Slavkovský, Dušan (Štábní kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

28.10.1945-01.05.1950 Letka 1/7
01.09.1948-01.05.1950 Letka 2/7
15.11.1948-01.05.1950 Letka 3/7
Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-01.05.1950 Letecký Invasní pluk
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-DD.01.1946 VÚ 5446 Praha
00.01.1946-01.10.1949 VÚ 5446 Brno
01.10.1949-01.05.1950 VÚ 9951 Brno
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Letecký pluk 7), otázka č. 341 - https://vojenstvi.cz/vasedotazy_23.htm,
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-7-1945-1950-t48019#401636Verze : 1
MOD
Datum používání
Date of Usage
Stroj
Machine
15.03.1948-01.04.1949 S-199.7
15.03.1948-DD.MM.RRRR S-199.6
15.03.1948-DD.MM.RRRR S-199.4
15.03.1948-DD.MM.RRRR S-199.5
15.03.1948-DD.MM.RRRR S-199.8
25.05.1948-DD.MM.RRRR S-199.6
04.08.1948-01.09.1948 S-199.62
04.08.1948-03.04.1950 S-199.11
04.08.1948-DD.MM.RRRR S-199.10
04.08.1948-DD.MM.RRRR S-199.6
04.08.1948-DD.MM.RRRR S-199.5
01.09.1948-DD.MM.RRRR S-199.7
01.09.1948-DD.MM.RRRR S-199.62
26.10.1948-26.10.1948 S-199.158
27.11.1948-DD.MM.RRRR S-199.166
01.03.1949-DD.MM.RRRR S-199.152
29.03.1949-01.11.1950 S-199.166
18.05.1949-DD.MM.RRRR S-199.238
07.02.1950-DD.MM.RRRR S-199.486
07.02.1950-DD.MM.RRRR S-199.494
DD.MM.RRRR-03.09.1946 S-89 TE570
DD.MM.RRRR-17.06.1948 S-199.41
DD.MM.RRRR-DD.MM.1949 S-199.137
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-7-1945-1950-t48019#687529Verze : 0
MOD
Diskuse
Podla informacii v teme Hrbáček, Hugo bol velitelom pluku od 28.10.1945 do 30.05.1946 prave Hrbacek.
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-7-1945-1950-t48019#488613Verze : 1
MOD
Ohledně velení LP 7 se zdroje mírně liší.
V knize Irra, Miroslav: Československé vojenské letectvo 1945-1950, Svět křídel, Cheb 2006, ISBN 80-86808-33-5, str.342 se uvádí cit. " Pplk. let. Hugo Hrbáček: Ustanoven velitelem pluku 28.10.1945, 30.5.1946 odeslán na dovolenou na neurčito. Mjr. let. Otmar Kučera : Od 30.5.46 dočasně zastupuje ve funkci.. Pplk let. Josef Hanuš: Ustanoven velitelem LP 7 16.08.46... Škpt. let. Miroslav Diviš: 1.11.46 ustanoven prozatímním zastupujícím velitelem. Ve funkci pravděpodobně do 13.1.48., pak odvelen.". Totéž se objevuje v medailonku H. H. na straně 688.
Na stránce http://vojenstvi.cz/vasedotazy_23.htm, příspěvek č. 341 a v knize Rajlich - Fidler: Soumrak králů vzduchu, Ares/Deus, Praha 2000, ISBN 80-86215-03-2, str.54 je jako první velitel uváděn škpt. Diviš.
Wade zřejmě vycházel i internet. zdroje.
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-7-1945-1950-t48019#488617Verze : 0
MOD