Main Menu
User Menu

3. letecká divise [1945-1951]

3rd Air Division

     
Název:
Name:
3. letecká divise
Originální název:
Original Name:
3. letecká divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
313. peruť RAF
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
3. letecká stíhací divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.10.1945-01.08.1947 Velitelství letectva 3. oblasti
01.08.1947-01.06.1950 III. letecký sbor
01.06.1950-01.01.1951 ?
Dislokace:
Deployed:
28.10.1945-DD.01.1946 Praha /
DD.01.1946-01.01.1951 Brno /

Velitel:
Commander:
28.10.1945-DD.10.1945 Mrázek, Karel (Podplukovník)
DD.10.1945-DD.08.1946 Pohlodek, František (Major)
DD.08.1946-DD.03.1948 Mrázek, Karel (Plukovník)
DD.03.1948-DD.01.1949 Čermák, Jan (Podplukovník)
15.01.1949-15.06.1950 Haluzický, Ivan (Podplukovník)
15.06.1950-01.01.1951 Trnka, Július (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
28.10.1945-01.05.1950 Letecký pluk 7
28.10.1945-01.01.1951 Letecký pluk 8
01.07.1949-01.10.1950 Letecký pluk 3
01.10.1949-01.10.1950 Cvičná letka 3
01.05.1950-01.07.1950 Letecký pluk 9
01.06.1950-01.01.1951 Letecký pluk 5
01.10.1950-01.12.1950 Letecký pluk 1
01.10.1950-01.12.1950 Stíhací letka 5

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
28.10.1945-01.01.1951
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1945-00.01.1946 VÚ 5433 Praha
00.01.1946-01.10.1949 VÚ 5433 Brno
01.10.1949-01.01.1951 VÚ 8271 Brno
Zdroje:
Sources:
Krupička, Jiří: Československá vojenská správa v letech 1945-1948. In: Sborních archívních prací 44/1. Praha, Nakladatelství MV 1994, s. 68-142.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 5. Red. Z. Procházka. Praha, Naše vojsko 1989, Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/3-letecka-divise-1945-1951-t48001#398338Verze : 4
MOD
3. letecká divise [1945-1951]


Velitelství letecké divise vzniklo 28. října 1945 přejmenováním z velitelství 313. stíhací peruti zahraničního vojska na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 8.104/Taj.-hl.št./let.1945, od listopadu 1945 užívalo krycího označení VÚ 5433, od října 1949 užívalo krycího označení VÚ 8271. Nacházelo se v Praze a od ledna 1946 v Brně, podléhalo velitelství Letecké oblasti 3 [1945], od ledna 1946 Velitelství letectva 3. oblasti [1945-1947] a od srpna 1947 velitelství III. leteckého sboru [1947-1950], mělo charakter vyššího velitelství s úplnou velitelskou působností.


Velitelství letecké divize


Veliteli letecké divize byli:
podplukovník letectva Karel Mrázek (říjen 1945),
major letectva František Pohlodek (říjen 1945 - srpen 1946)
plukovník generálního štábu Karel Mrázek (srpen 1946 - březen 1948),
podplukovník letectva, od 1948 plukovník letectva Jan Čermák (březen 1948 - leden 1949),
podplukovník letectva, od 1949 plukovník letectva Ivan Haluzický (leden 1949 - červen 1950),
plukovník letectva Július Trnka (červen 1950 -
URL : https://www.valka.cz/3-letecka-divise-1945-1951-t48001#215896Verze : 0
MOD