Main Menu
User Menu

2. letecká divise [1945-1949]

2nd Air Division

     
Název:
Name:
2. letecká divise
Originální název:
Original Name:
2. letecká divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
312. stíhací peruť
Datum zániku:
Disbanded:
15.02.1949
Nástupce:
Successor:
?
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.10.1945-01.08.1947 Velitelství letectva 2. oblasti
01.08.1947-15.02.1949 II. letecký sbor
Dislokace:
Deployed:
28.10.1945-15.02.1949 České Budějovice, kasárny /

Velitel:
Commander:
28.10.1945-01.03.1946 Hlaďo, Jaroslav (Podplukovník)
01.03.1946-01.03.1948 Hlaďo, Jaroslav (Plukovník)
01.03.1948-05.04.1948 Čermák, Jan (Plukovník)
05.04.1948-01.07.1948 Klán, Jan (Podplukovník)
01.07.1948-15.02.1949 Hlaďo, Jaroslav (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
28.10.1945-01.03.1948 Letecký pluk 4
28.10.1945-16.02.1949 Letecký pluk 5
01.02.1947-15.02.1949 Stíhací výcvikové středisko
01.03.1948-15.02.1949 Cvičná letka 2
01.07.1948-15.02.1949 Letecký pluk 25
01.07.1948-15.02.1949 Letecký pluk 41

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
28.10.1945-15.02.1949
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
28.10.1945-28.02.1948 VÚ 4659 České Budějovice
Zdroje:
Sources:
Krupička, Jiří: Československá vojenská správa v letech 1945-1948. In: Sborních archívních prací 44/1. Praha, Nakladatelství MV 1994, s. 68-142.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 5. Red. Z. Procházka. Praha, Naše vojsko 1989, Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/2-letecka-divise-1945-1949-t47999#398337Verze : 0
MOD
2. letecká divise [1945-1949]


Velitelství letecké divise vzniklo 28. října 1945 přejmenováním z velitelství 312. stíhací peruti zahraničního vojska [1941-1945] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 8.104/Taj.-hl.št./let.1945, od listopadu 1945 užívalo krycího označení VÚ 4659. Nacházelo se v Českých Budějovicích, podléhalo Velitelství letectva 2. oblasti [1945-1947] a od srpna velitelství II. leteckého sboru [1947-1948], mělo charakter vyššího velitelství s úplnou velitelskou působností.


Velitelství letecké divise bylo


Veliteli letecké divise byli:
podplukovník letectva, od března 1946 plukovník letectva Jaroslav Hlaďo (říjen 1945 - únor 1948),
podplukovník letectva Jan Klán
URL : https://www.valka.cz/2-letecka-divise-1945-1949-t47999#215897Verze : 0
MOD