Main Menu
User Menu
Reklama

1. letecká divise [1945-1948]

1st Air Division

     
Název:
Name:
1. letecká divise
Originální název:
Original Name:
1. letecká divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
310. stíhací peruť
Datum zániku:
Disbanded:
01.03.1948
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.10.1945-01.08.1947 Velitelství letectva 1. oblasti
01.08.1947-01.03.1948 I. letecký sbor
Dislokace:
Deployed:
28.10.1945-01.03.1948 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
28.10.1945-DD.01.1946 Klán, Jan (Podplukovník)
DD.01.1946-DD.10.1947 Mareš, Karel (Plukovník)
DD.10.1946-DD.03.1947 Mareš, Karel (Brigádní generál)
DD.03.1947-01.03.1948 Fajtl, František (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
28.10.1945-22.01.1946 Letecký pluk 1
28.10.1945-22.01.1946 Letecký pluk 2
22.01.1946-06.03.1948 Letecký pluk 10
22.01.1946-06.03.1948 Letecký pluk 12

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
28.10.1945-01.03.1948 VÚ 2226 Praha
Zdroje:
Sources:
Krupička, Jiří: Československá vojenská správa v letech 1945-1948. In: Sborních archívních prací 44/1. Praha, Nakladatelství MV 1994, s. 68-142.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 5. Red. Z. Procházka. Praha, Naše vojsko 1989, Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/1-letecka-divise-1945-1948-t47998#398336Verze : 0
MOD
1. letecká divise [1945-1948]


Velitelství letecké divise vzniklo 28. října 1945 přejmenováním z velitelství 310. stíhací peruti zahraničního vojska [1940-1945] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 8.104/Taj.-hl.št./let.1945, od listopadu 1945 užívalo krycího označení VÚ 2226. Nacházelo se v Praze, podléhalo Velitelství letectva 1. oblasti [1945-1947] a od srpna 1947 velitelství I. leteckého sboru [1947-1948], mělo charakter vyššího velitelství s úplnou velitelskou působností.


Velitelství letecké divise bylo . března 1948, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj., zrušeno.


Veliteli letecké divise byli:
podplukovník letectva Jan Klán (říjen 1945 – leden 1946),
plukovník letectva, od října 1946 brigádní generál Karel Mareš (leden 1946 – březen 1947),
podplukovník generálního štábu František Fajtl (březen 1947 - březen 1948).
URL : https://www.valka.cz/1-letecka-divise-1945-1948-t47998#215899Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/656417
URL : https://www.valka.cz/1-letecka-divise-1945-1948-t47998#656418Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/656421
URL : https://www.valka.cz/1-letecka-divise-1945-1948-t47998#656422Verze : 2
MOD