Main Menu
User Menu

23. spojovací prapor [1961-1992]

23rd Signal Battalion

     
Název:
Name:
23. spojovací prapor
Originální název:
Original Name:
22. spojovací prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
23. spojovací prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-01.09.1969 3. sbor protivzdušné obrany státu
01.09.1969-30.04.1991 3. divize protivzdušné obrany státu
01.05.1991-31.12.1992 3. divize protivzdušné obrany
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-31.12.1992 Žatec, letiště /

Velitel:
Commander:
01.09.1961-DD.MM.1962 Melena, Jan (kapitán)
DD.MM.1962-DD.MM.1963 Kolečáni, Karol (major)
DD.MM.1963-DD.MM.1964 Mudroň, Ján (major)
DD.MM.1964-DD.MM.1967 Janoušek František (major)
DD.MM.1967-DD.MM.1973 Starý, Adolf (kapitán)
DD.MM.1973-DD.MM.1978 Kolár, Josef (major)
DD.MM.1978-DD.MM.1981 Kučera Vlastimil (kapitán)
DD.MM.1981-DD.MM.1987 Hambík, Rostislav (major)
DD.MM.1987-DD.MM.1989 Lněníček, Rostislav (major)
DD.MM.1989-31.12.1992 Dědek, František (major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1961-01.09.1969 1. radiová rota
01.09.1961-01.09.1969 2. radiová rota
01.09.1961-31.12.1992 Provozní rota
01.09.1961-01.09.1969 Rota záložního spojovacího uzlu
01.09.1961-31.12.1992 Velitelská rota
01.09.1961-DD.MM.RRRR Výcviková rota /Praporní poddůstojnická škola
01.09.1969-DD.MM.RRRR 1. spojovací rota
01.09.1969-DD.MM.RRRR 2. spojovací rota
01.09.1969-01.10.1981 3. spojovací rota
01.10.1981-DD.MM.RRRR 3. rota mobilních prostředků
01.10.1981-DD.MM.RRRR 4. výcviková rota

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
01.09.1961-31.12.1992 VÚ 4453 Žatec
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond (22. spojovací prapor)
URL CZ: https://www.valka.cz/23-spojovaci-prapor-1961-1992-t47991#454344Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/23rd-Signal-Battalion-t47991#454344Version : 0
MOD
- Krycí číslo: VÚ 4453


- Zřízení: 1.9.1961 (fakticky 20.7.1961) nařízením velitele 3. sPVOS čj. 0027/61


- Dislokace: Žatec


- V podřízení:
Velitelství 3. sPVOS (1961 - 1969)
Velitelství 3. dPVOS (1969 - 1991)
Velitelství 3. dPVO (1991 - 1992)
* ( ještě v podřízení AČR do konce roku 1993
, pak Velitelství 4. sPVOS)

- Velitelé 23. spojpr:
kpt. Melena Jan (1961–62)
mjr. Kolečáni Karol (1962–63)
mjr. Mudroň Ján (1963–64)
mjr. Janoušek František (1964 – 67)
kpt. Ing. Starý Adolf (1967 – 73)
mjr. Kolár Josef (1973 – 78)
kpt. Ing. Kučera Vlastimil ( 1978 – 81)
mjr. Hambík Rostislav (1981 – 87)
mjr. Lněníček Rostislav (1987 – 89)
mjr. Ing. Dědek František (1989 do zrušení)


- Organizace spojovacího praporu:


A) Velitelství:(dislokace na letišti Žatec)
- Štáb;
- Velitelská rota s automobilní četou,
- dílna,
- hospodářské družstvo;
- praporní poddůstojnická škola


B)Jednotky bojového zabezpečení :
1. provozní rota,
2. rádiová rota (na velitelském stanovišti Větrušice),
3. rádiová rota (na VS, Homole, Dolánky),
4. rota záložního spojovacího uzlu (dislokace: Hvožďany, Chrášťany)
- provozní četa ZVS;
- přijímací středisko,
- vysílací středisko,
- kabelová četa


Po reorganizaci k 01.09.1969 tvořily sestavu bojového zabezpečení praporu:


a) 1. spojovací rota VS:
- četa přijímacího střediska,
- 1. četa VS ("VOZDUCH"),
- 2. četa VS,
- provozní četa
(družstva: provozní, telefonní a dálnopisné ústředny, povětrnostní stanice)

- 2. spojovací rota ZVS:
- provozní četa
- četa přijímacího střediska;
- radiová četa stanic KV;
- radiová četa stanic VKV,
- četa směrových stanic,


- 3. spojovací rota (radioreléová):
- provozní četa ( při nástupu povolanců a záloh působilo u ní výcvikové středisko)C) Technické zabezpečení:
- Četa technického zabezpečení
- Technická opravna (dílna pro opravy automobilní a radiotechnické techniky)
---


V r. 1981 byla původní 3. spojovací rota přejmenována na 4. výcvikovou rotu
a vznikla „nová“:
3. rota mobilních prostředků. (od r. 1985 dislokována v prostoru Hory Sv. Šebestiána).


--
Na podzim r. 1986 bylo zrušeno záložní velitelské stanoviště (ZVS) 3. d PVOS v Bechyni a bylo redislokováno do nových prostor.
Spolu s ZVS byly do nových prostor redislokovány také zabezpečovací spojovací jednotky.Součásti 23. spojpr byly dislokovány v Žatci na letišti i ve městě,
(pro spojení velitelství svazku tzv. "RUTem" s velitelským stanovištěm ve Větrušicích bylo zřízeno směrové spojení),
dále: Dolánky, Drahlín (retlansační stanice), Homole, Hvožďany, Chrášťany, Hora Sv. Šebestiána.


***
Mobilní radiostanice tvořily:
- zástavby ve skříňových automobilech P V-3S: R-824, R-834, RDM-12A/B, R-118, R-140, R-102 přijímací a vysílací.
Také radiovozy T-805 ( RDS 66, SUD 3).
Část techniky byla v zástavbách „ZILů“.


Elektrocentrály zastupovaly typy: EC 1 kW, EC 4 kW, EC 15 kVA, EC 30 kVA.


Zrušení: 31.12.1992
Nástupce:
K 01.01.1993 přešel do složení AČR
23. spojovací prapor


Zdroj: SpA AČR Olomouc,Fond útvaru
"Říkali mu KOREA" - Svět křídel 2005
URL CZ: https://www.valka.cz/23-spojovaci-prapor-1961-1992-t47991#293320Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/23rd-Signal-Battalion-t47991#293320Version : 0