Main Menu
User Menu

51. radiotechnický prapor [1961-1992]

51st Electronic Battalion

     
Název:
Name:
51. radiotechnický prapor
Originální název:
Original Name:
51. radiotechnický prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
158. radiotechnický pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.03.1992
Nástupce:
Successor:
51. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-01.09.1969 3. sbor protivzdušné obrany státu
01.09.1969-01.09.1977 3. divize protivzdušné obrany státu
01.09.1977-01.03.1992 3. radiotechnická brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-01.09.1977 Chomutov, kasárny /
01.09.1977-01.03.1992 Hrušovany, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.09.1961-DD.MM.1962 Kobylka, Roman (major)
DD.MM.1962-DD.MM.1965 Doucek, Adolf (major)
DD.MM.1965-DD.MM.1966 Froněk, Václav (kapitán)
DD.MM.1966-DD.MM.1966 Matušínský, Milouš (major)
DD.MM.1966-DD.MM.1967 Havelka, Zdeněk (major)
DD.MM.1967-DD.MM.1969 Froněk, Václav (major)
DD.MM.1969-DD.MM.1970 Horák, Miloslav (major) (*1*) (
DD.MM.1970-DD.MM.1975 Froněk, Václav (podplukovník) Ing.
DD.MM.1975-DD.MM.1975 Kolář, Vladislav (kapitán) Ing.
DD.MM.1975-DD.MM.1976 Hálek, Vítězslav (major) Ing.
DD.MM.1976-DD.MM.1977 Kolář, Vladislav (kapitán) Ing.
DD.MM.1977-DD.MM.1980 Šnábl, Jaroslav (kapitán) Ing.
DD.MM.1980-DD.MM.1983 Kovář, Vlastimil (kapitán) Ing.
DD.MM.1983-DD.MM.1986 Senevič, Svatopluk (kapitán) Ing.
DD.MM.1986-DD.MM.1989 Volín, Jiří (major) Ing.
DD.MM.1989-DD.MM.1990 Blažej, Lubomír(major) Ing.
DD.MM.1990-01.03.1992 Barca, Vladimír (podplukovník) Ing.
RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1961-01.09.1969 302. radiotechnická hláska
01.09.1961-01.09.1969 303. radiotechnická hláska
01.09.1961-01.09.1969 304. radiotechnický uzel
01.09.1961-01.09.1969 305. radiotechnická hláska
01.09.1961-DD.08.1964 324. radiotechnická hláska
01.09.1961-DD.MM.1966 Odloučené stanoviště Horní Bukovina
01.09.1961-01.09.1963 Odloučené stanoviště Radonice
01.09.1961-01.09.1969 Odloučené stanoviště Velichov
01.09.1961-01.09.1977 Velitelská rota
01.09.1961-01.03.1992 Velitelské stanoviště 51. radiotechnického praporu
01.04.1967-01.09.1969 307. radiotechnická hláska
01.09.1967-01.09.1969 306. radiotechnická hláska
01.09.1969-01.09.1977 510. místní radiotechnický uzel
01.09.1969-01.09.1977 511. radiotechnická hláska
01.09.1969-01.09.1977 512. radiotechnická hláska
01.09.1977-01.03.1992 510. místní radiotechnická rota
01.09.1977-01.03.1992 511. radiotechnická rota
01.09.1977-DD.MM.1979 Rota velení Lažany
DD.MM.1979-30.09.1991 Rota Společného velitelského stanoviště Lažany
01.04.1981-01.03.1992 512. radiotechnická rota
01.10.1991-29.02.1992 Provozní rota Hrušovany
01.12.1991-01.03.1992 513. radiotechnická rota

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
(*1*) pověřen velením
01.09.1961-01.09.1977 VÚ 3273 Chomutov
01.09.1977-01.03.1992 VÚ 3273 Hrušovany
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514,
Vlastní archiv
Káňa, Martin:" VOLACÍ ZNAK SALAKUŠKA"
URL : https://www.valka.cz/51-radiotechnicky-prapor-1961-1992-t47884#187690Verze : 3
Útvar vznikl 01.09.1961 při reorganizaci RTV (zrušením radiotechnických pluků a vznikem samostatných radiotechnických praporů) u 7. A PVOS.


První radiotechnická jednotka (5. radiotechnická hláska 158.radiotechnického pluku ) zde byla vytvořena v roce 1955 a disponovala jedním radiolokátorem P-8 a jedním radiolokátorem P-20.
Na podzim 1955 vzniklo v Lažanech velitelské stanoviště 158. rtp a 5. SLD / od r. 1958 3. SLD.


Po vytvoření 51. radiotechnického praporu se velitelské stanoviště přesunulo do Větrušic.


Velitelství 51. rtpr bylo až do r. 1977 v Chomutově.
Do složení praporu v roce 1961 kromě velitelského stanoviště náležely:
- velitelská rota Chomutov
304. radiotechnický uzel Lažany
302. radiotechnická hláska Mimoň
303. radiotechnická hláska Hájek
324. radiotechnická hláska Obořiště


Do sestavy praporu v roce 1967 patřily:
velitelská rota Chomutov
304. radiotechnický uzel Lažany
302. radiotechnická hláska Mimoň
303. radiotechnická hláska Hájek,
305. radiotechnická hláska Apertamy
306. radiotechnická hláska Aš
307. radiotechnická hláska Kříženec


Poslední tři radiotechnické hlásky přešly v roce 1969 do složení nově vytvořeného 55. radiotechnického praporu s velitelstvím v Teplé u Mariánských Lázní.
Jeho radiolokační vybavení bylo poměrně bohaté a v roce 1967 používal
jeden P-35, jeden P-15, jeden P-12 a dva PRV-11.


Od 01.09.1969 byly v podřízení 51. rtpr:
Provozní rota 51. rtpr
510. místní radiotechnický uzel Lažany
511. radiotechnická hláska Mikulášovice
512. radiotechnická hláskaHájek / Martiněves


Od roku 1977 se velitelství 51. rtpr přemístilo z Chomutova do Lažan.


Rota velení 51. rtpr- Lažany VÚ 3273/A
510. místní radiotechnická rota - Lažany VÚ 3273/B
511. radiotechnická rota - Mikulášovice VÚ 3273/C
512. radiotechnická rota - Martiněves VÚ 3273/D


Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/51-radiotechnicky-prapor-1961-1992-t47884#410851Verze : 0