Main Menu
User Menu
Reklama

Böhmisches Dragonerregiment Lichtenstein

Johannes Joseph Fürst und FM N. 10

Böhmisches Dragonerregiment Lichtenstein, Johannes Joseph Fürst und FM N. 10 (Český dragúnsky pluk Ján Jozef,knieža z Liechtenštainska, poľný maršal)Pluk bol založený v roku 1634 ako dragúnsky. Zostavil ho plukovník Illow
1769 – pridelené poradové číslo 7.
1775 – pridelený názov 7. švališérsky pluk
1798 – pridelený názov 12. kyrysnícky pluk
1801 - pridelený názov 5. švališérsky pluk
1851 – pridelený názov 9. hulánsky pluk
1873 – pridelený názov 10. dragúnsky plukZdroj:
Skala, H.: Slávne časy cisárskej jazdy v 17. -19. storočí, Prešov 2005
URL : https://www.valka.cz/Boehmisches-Dragonerregiment-Lichtenstein-t47848#187238Verze : 0
MOD
Poľné ťaženia pluku
1633 - bitka pri Münstenbergu a Frankensteine (pluk bo súčasťou Valdštejnovej armády)
1634 - bitka pri Legnici (Legnitz)
1636 - presun do Sliezska. Pluk nezasahoval do žiadnych bojových operácii.
1642 - bitka pri Svidnici a Breitenfelde
1644 - pluk sa zúčastnil blokády Glógow v Poľsku a ťaženia do sev. Nemecka v Gallasovej armáde
1645 - pluk sa vyznamenal pri obrane Plzne a Pardubic
1648 - operácie v Čechách, obrana Chebu
1653 - presun do Uhorska, zásahy proti tureckým ľahkým oddielom pri Leviciach
1657 - hliadkovacia služba pozdlž hraníc v Sliezsku a na Slovensku
1661-62 pluk sa zúčastnil Montecuccoliho ťaženia do Sedmohradska
1662 - bitka pri Segesvári, pluk utrpel veľké straty
1663 - časť pluku sa zúčastnila obrany pevnosti Nové Zámky
1664 - bitka pri Sv. Gottharde
1666 - pluk tvoril čestnú stráž neveste cisára Leopolda I. a sprevádzal ju počas celej cesty monarchiou až do Viedne
1670 - bitka pri Csakathurne
1672-82 - boje s Rákocziho kurucmi najmä na Slovensku
1683 - bitka pri Viedni
1683 - bitka pri Šturove (Parkán)
1686 - bitka pri Szent Jób a Segedíne
1686 - obliehanie Budína
1688 - obliehanie Belehradu, ťaženie do Srbska, bitka pri Batočine
1691 - bitka pri Szlankamene. Do roku 1705 pluk zostal v Sedmohradsku.
1706 - neúspešne obliehanie Košíc
1709 - bitka pri Mühlbachu
1711 - umiestnenie v mierovej garnizóne v Kiszegu
1712 - pluk sa zúčastnil korunovácie Karola VI. V Bratislave.
1716 - bitka pri Petrovaradíne
1717- obliehanie Belehradu (armáda Eugena Savojského)
1734-35 pluk pôsobil na Rýne, ale nezasiahol do hlavných bojov
1741 - bitka pri Ottmachu a Mollwitzi
1742 - bitka pri Čáslavi, obliehanie Prahy
1743 - obsadenie Deggendorfu
1745 - bitka pri Pfaffenhofene
1746 - bitka pri Roccoure
1747 - bitka pri Lawfelde
1756 - súčasť Piccolominiho zboru v Čechách
1757 - bitka pri Prahe
1758 - bitka pri Hochkirchene, obliehanie Drážďan
1760 - bitka pri Legnici
1760 - bitka pri Torgau
1761 - pluk pôsobi ako ostraha hraníc pozdlž Krušných hôr
1788 - obliehanie Dubice, bitka pri Begovstane
1793 - bitka pri Arlone
1794 - bitka pri Wattignies
1794 - bitky pri Landrecies, Charleroi a Fleurus
1799 - bitka pri Zürichu
1800 - bitka pri Hohenlindene
1800-05 - boje v Nemecku
1809 - bitka pri Regensburgu
1809 - bitka pri Asperne, Wagrame a Znojme
1813 - bitka pri Drážďanoch, Naumburgu a Lipsku
1815 - šarvátky na francúzskom území, okolie Belfortu
1848 - bitka o Komárno. Pluk sa tu vyznamenal.
1866 - bitka pri Trutnove a pri Hradci Králove
Zdroj:
Skala, H.: Slávne časy cisárskej jazdy v 17. -19. storočí, Prešov 2005
URL : https://www.valka.cz/Boehmisches-Dragonerregiment-Lichtenstein-t47848#187938Verze : 0
MOD
Vývoj uniformy pluku


Dragúnsky pluk
1738 - modrý kabátec, červené vyloženie
1756 - tmavomodrý kabátec a nohavice, červené vyloženie
1765 – červený kabát, biele nohavice, svetlomodré vyloženie a žlté gombíky
1767 - biely kabátec, svetlomodré vyloženie , biele nohavice, žlté gombíky


Švališérsky pluk
1775- biely kabátec a nohavice, svetlomodré vyloženie , žlté gombíky


Dragúnsky pluk číslo 12


1798 - tmavozelený kabátec, svetlomodré vyloženie, biele nohavice, žlté gombíky


Švališérsky pluk č. 5
1802 – bielý kabát a nohavice, svetlomodré vyloženie a žlté gombíky
1850 – tmavozelený kabát ( waffenrock) a pantalóny (nohavice), svetločervené vyloženie, žlté gombíky


Hulánsky pluk č. 9


1851 – biela čiapka, tmavozelená kurtka a pantalóny, červené vyloženie a biele gombíky
1865 - biela tatarka, svetlomodrá hulánka a pantalóny, červené vyloženie a biele gombíky
1868 - biela tatarka, svetlomodrá hulánka , červené vyloženie a nohavice, biele gombíky


Dragúnsky pluk č. 10


1873 – svetlomodrý kabát, sírovožlté vyloženie, červené nohavice, žlté gombíkySkala, H.: Slávne časy cisárskej jazdy v 17. -19. storočí, Prešov 2005
URL : https://www.valka.cz/Boehmisches-Dragonerregiment-Lichtenstein-t47848#187941Verze : 0
MOD
Majitelia pluku
( nekompletný zoznam)1634 - 1904
Pluk mal dovedna 18 majiteľov, čo je vcelku malý počet, na zhruba 270 ročnú existenciu pluku. Niekoľko z nich patrilo medzi významné osobnosti Habsburskej armády.


Ríšsky barón Kristián Ilow


majiteľ pluku: 1634
Zakladateľ a prvý majiteľ pluku. Pôsobil v cisárskej armáde od začiatku Tridsaťročnej vojny. V roku 1623 velil kyrysníckemu pluku a podstatnou mierou prispel k Tillyho víťazstvu pri Stadtlohne. Patril medzi Valdsteinových obľúbencov. Patent na zostavenie pluku získal po bitke pri Breitenfelde a stal sa jeho majiteľom. Už v roku 1633 dosiahol hodnosť generála poľného strážmajstra. Bol jedným z mála dôstojníkov. Ktorý zostali verný Valdsteinovi až do smrti. Bol zavraždený spolu so svojím veliteľom 25. 2. 1634 v Chebe.


Gróf Ľudovít Rabutin de Bussy


majiteľ pluku: 1689-1716
V armáde pôsobil od ranného veku. Bojoval v armáde Karola Lotrinského. V roku 1683 dosiahol hodnosť podplukovníka. V roku 1696 sa stal veliacim generálom v Sedmohradsku. Často sa dostával do konfliktov s Eugenom Savojským, najmä kvôli presvedčeniu o vlastnej dôležitosti.


Knieža Karol Jozef Batthyányi


majiteľ pluku: 1731- 1773
Jeho vojenská kariéra začala pod vedením Eugena Savojského vo vojne proti Turkom v roku 1716. V rokoch 1737 - 39 bojoval opäť proti Turkom. V roku 1742 velil v bitke pri Čáslavi celej jazde Karola Lotrinského. Vyznamenal sa aj v bitke pri Pfaffenhofene v roku 1745. Za zásluhy bol vymenovaný za tajného radcu Márie Terézie a chorvátskeho bána.


Barón Ján Klenau z Janovíc


majiteľ pluku : 1804 -1819
V armáde od roku 1875. V roku 1793 sa stal podplukovníkom. Za zásluhy bol v roku 1795 vyznamenaný Rytierskym krížom Márie Terézie. V roku 1800 už získal hodnosť poľného podmaršála. Počas bitky pri Wagrame istý čas velil zboru poľného podmaršála Hillera. Od roku 1814 pôsobil ako veliaci generál na Morave a v Sliezsku.


Knieža Karol František Anton Liechtenštein.majiteľ pluku : 1840 - 1863
V armáde od roku 1809. Do roku 1844 dosiahol hodnosť poľného podmaršála. V roku 1851 sa stal generálom jazdectva a držiteľom najvyššieho rádu monarchie Rádu Zlatého rúna.


Zdroj:
Skala, H.: Slávne časy cisárskej jazdy v 17. -19. storočí, Prešov 2005
URL : https://www.valka.cz/Boehmisches-Dragonerregiment-Lichtenstein-t47848#188082Verze : 0
MOD
Velitelia pluku
(nekompletný zoznam)
Pluk mal od založenia do roku 1900 presne 56 veliteľov. Niektorí boli súčasne aj majiteľmi pluku. Medzi najznámejších patrili :
gróf Horátion Straalssondo
gróf Schulz
Zigmund Gersdorff
Ľudovít Graeven
gróf Ferdinand Harrach
knieža Ján Liechtenstein
gróf Karol Kinsky
knieža Jozef Lobkowitz
princ Viktor Rohan


Najvýznamnejším veliteľom pluku bol jednoznačne knieža poľný maršal Ján Liechtenstein. Bojoval pri Slávkove, Asperne, Wagrame a Znojme. Držiteľ Rytierskeho kríža Márie Terézie a Rádu Zlatého rúna. Viedol mierové rokovania, ktoré vyvrcholili podpisom mieru v Schönbrunne(1809). Rešpekt voči nemu mal aj samotný Napoleon, ktorý uznal úplnú suverenitu Liechtensteinského kniežatstva.Zdroj:
Skala, H.: Slávne časy cisárskej jazdy v 17. -19. storočí, Prešov 2005
URL : https://www.valka.cz/Boehmisches-Dragonerregiment-Lichtenstein-t47848#188084Verze : 0
MOD