Main Menu
User Menu

11. mechanizovaný prapor [2006- ]

11th Mechanized Battalion

     
Název:
Name:
11. mechanizovaný prapor
Originální název:
Original Name:
11. mechanizovaný prápor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2006
Předchůdce:
Predecessor:
Prápor okamžitej reakcie
Datum zániku:
Disbanded:
-
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2006-DD.MM.RRRR 1. mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.2006-DD.MM.RRRR Martin, Kasárne SNP /

Velitel:
Commander:
01.10.2006-12.07.2008 Kollárik, Alexander (Podplukovník)
13.07.2008-23.01.2009 Cvik, Milan1) (Major)
24.01.2009-31.05.2009 Kollárik, Alexander (Podplukovník)
01.06.2009-14.04.2011 Nikmon, Roman (Podplukovník)
14.04.2011-30.05.2011 Acsai, Štefan2) (Major)
30.05.2011-DD.12.2011 Cvik, Milan1) (Major)
DD.12.2011-31.05.2012 Schober, Alexander2) (Major)
01.06.2012-31.01.2014 Funtaľ, Róbert (Podplukovník)
01.02.2014-30.06.2018 Cvik, Milan (Podplukovník)
01.07.2018-DD.MM.RRRR Ďurník, Rudolf (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.2006-DD.MM.RRRR veliteľstvo a štáb práporu
01.10.2006-DD.MM.RRRR 1. mechanizovaná rota
01.10.2006-DD.MM.RRRR 2. mechanizovaná rota
01.10.2006-DD.MM.RRRR 3. mechanizovaná rota
01.10.2006-30.06.2009 rota podpory velenia
01.10.2006-30.06.2009 rota palebnej podpory
01.07.2009-DD.MM.RRRR rota bojového zabezpečenia
01.07.2009-DD.MM.RRRR rota bojovej podpory
01.10.2006-DD.MM.RRRR práporné obväzisko
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.2006-DD.MM.RRRR Mechanizovaný prápor kapitána Jána Francisciho
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) náčelník štábu - poverený velením
2) zástupca veliteľa - poverený velením
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, Vojenská treningová publikácia 11.mpr Martin,
15.rokov vojenského útvaru 2370 Martin (1995-2010), archív autora,
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#294043Verze : 1
MOD
Znak 11. mechanizovaného práporu Martin (priznaný 6.2.2007)
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Znak 11. mechanizovaného práporu Martin

Znak 11. mechanizovaného práporu Martin
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#208659Verze : 0
MOD
Otvorený názov:
11. mechanizovaný prápor
Krycie číslo útvaru:
VÚ 2370
Čestný názov:
kapitána Jána Francisciho
Historický názov:
Prápor okamžitej reakcie
Motto práporu:
"Naspäť cesta nemožná, vpred sa ísť musí!"


Historický a čestný názov:
"11. mechanizovaný prápor - prápor okamžitej reakcie kapitána Jána Francisciho"
Chronológia názvov:


22.8.1995 vytvorenie organizačného jadra pre vytvorenie Jednotky rýchleho nasadenia v posádkovom meste Martin


1.10.1995 začal v posádkovom meste Martin pôsobiť "Prápor rýchleho nasadenia" (prRN). Bol vytvorený ako profesionálny útvar Armády Slovenskej republiky (ASR) (neskôr OSSR).
Prápor bol priamo podriadený Pozemnému vojsku Armády SR.


1.10.1998 bol tento "Prápor rýchleho nasadenia" (prRN) premenovaný na "Prápor okamžitej reakcie" (prOR) a pozmenená jeho organizačná štruktúra.
Prápor bol v podriadenosti pozemného vojska Armády SR ASR). 1.7.2002 došlo k premenovaniu Armády SR (ASR) na Ozbrojené sily SR (OSSR).


1.1.2003 bol "Prápor okamžitej reakcie" (prOR) prepodriadený z podriadenosti pozemného vojska OSSR (PV OSSR) do podriadenosti ľahkej brigády (ľb).


1.7.2003 prebehla reorganizácia "Práporu okamžitej reakcie" (prOR), odobratie jednotiek z podriadenosti práporu "Roty radiačnej, chemickej a biologickej ochrany" (RCHBO), "Protilietadlovej raketovej batérie" (plbat) a "Roty ženijno-technického zabezpečenia" (žtr) a ich prepodriadenie.
Prápor ostal v podriadenosti ľahkej brigády (ľb).


1.10.2006 bol "Prápor okamžitej reakcie" (prOR) v rámci prečíslovania jednotiek pozemných síl OSSR premenovaný na "11. mechanizovaný prápor (11.mpr).
Ľahká brigáda (ľb) sa premenovala na 1. mechanizovanú brigádu (1.mb).


Velitelia práporu:
pplk. Ing. Milan Lehotský - veliteľ
(22.8.1995-2.1.2000)


pplk. Ing. Jozef Galík - zástupca veliteľa - poverený velením
(3.1.2000-30.9.2000)


pplk. Ing. Štefan Faix - veliteľ
(1.10.2000-30.6.2003)


pplk. Ing. Martin Stoklasa - veliteľ
(1.7.2003-30.4.2006)


mjr. Ing. Ivan Bystriansky - zástupca veliteľa - poverený velením
(1.5.2006-18.6.2006)


pplk. Ing. Alexander Kollárik - veliteľ
(19.6.2006-12.7.2008)


mjr.Ing. Milan Cvik - náčelník štábu - poverený velením
(13.7.2008-23.1.2009)


pplk. Ing. Alexander Kollárik - veliteľ
(24.1.2009-31.5.2009)


pplk. Ing. Roman Nikmon - veliteľ
(1.6.2009-trvá)
Zdroj:
- STP - História (Vojenská tréningová publikácia 11.mpr Martin),
- archív autora,
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Znak Práporu rýchleho nasadenia 1995-2000

Znak "Práporu rýchleho nasadenia" 1995-2000
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Znak Práporu okamžitej reakcie 2000-2006

Znak "Práporu okamžitej reakcie" 2000-2006
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Znak 11.mechanizovanéhopráporu 2006-trvá

Znak "11.mechanizovanéhopráporu" 2006-trvá
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Grafický návrh Armádneho výtvarného štúdia Bratislava z roku 1996 
rozlišovacieho znaku Práporu rýchleho nasadenia 
- nerealizované

Grafický návrh Armádneho výtvarného štúdia Bratislava z roku 1996
rozlišovacieho znaku Práporu rýchleho nasadenia
- nerealizované

11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Návrh znaku 
Práporu rýchleho nasadenia z roku 1999 
- nerealizované

Návrh znaku
Práporu rýchleho nasadenia z roku 1999
- nerealizované

URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291127Verze : 0
Znak 11.mechanizovaného práporu:


Dňa 6.februára 2007 minister obrany František KAŠICKÝ vydal Nariadenie MO SR č. 8 zo dňa 6.2.2007 o priznaní znakov v ktorom v súlade so smernicou MO SR č.10/2006 o vojenskej symbolike a v nadväznosti na rozvíjanie národných a vojenských tradícií ozbroje-ných síl Slovenskej republiky priznal „11.mechanizovanému práporu“ Martin nový znak.


Návrh znaku vychádza z pôvodného znaku Práporu okamžitej reakcie, došlo iba k zmene v textovej časti znaku z textu „prOR MARTIN“ na text „11.mpr MARTIN“ a k zmene farby lemu gotického štítu z farby žltej na farbu čiernu.


Znak je symbolom vojenského útvaru. Predstavuje trvalé farebné znamenie na štíte, vytvorené podľa heraldických pravidiel, určené na identifikovanie jeho nositeľa. Znak 11.mechanizovaného práporu je vysoký 95 mm a je široký 75 mm.


Podkladovou farbou gotického štítu je zelená farba. Hlavová čas znaku je vysoká 11 mm (bez lemu). Nápis v textovej časti znaku (hlavovej časti) je vysoký 6 mm a je bielej farby, typ písma ARIAL. V obrazovej časti znaku je umiestnená základná heraldická štylizovaná figúra. Farebné vyhotovenie heraldickej figúry je v bielej farbe.


Vo vojenskej histórii boli predchodcovia síl vysokej pripravenosti jazdecké jednotky. Kôň, ako ušľachtilé zviera je inteligentné a rýchle zviera, čo sú neodmysliteľné vlastnosti jednotiek okamžitej reakcie. Biely ušľachtilý kôň je taktiež znázornený spolu s patrónom mesta Martin v mestskom erbe posádkového mesta Martin, v ktorom je 11.mechanizovaný prápor dislokovaný.
Podklad gotického štítu je zelenej farby. Zelená farba vyjadruje lesné bohatstvo okolitých lesov posádkového mesta Martin. Taktiež zelená farba je vhodná pre maskovanie pri bojovej činnosti a pri plnení iných služobných úloh.
Lemovanie gotického štítu je široké 2 mm a je čiernej farby.
Nápisy v textovej (hlavovej) a základný heraldický znak v obrazovej časti znaku sú bielej farby. Biela farba je znakom čistoty, vyjadruje "čisté úmysly". Táto farba má pripomínať, že sa musíme snažiť, aby naša vojenská jednotka zostala čistá a neporušená. Lem gotického štítu tvorí tenký lem čiernej farby.
Čierna farba je podľa hierarchie štítov znakov, farbou pre vojenské útvary a zariadenia (Smernica MO SR č.11 z 11.11.2005 o vojenskej symbolike, čl.12, ods.2).


- STP - HISTÓRIA (Vojenská treningová publikácia 11.mpr Martin),
- archív autora a tvorcu znaku,
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Znak 11.mechanizovaného práporu Martin

Znak 11.mechanizovaného práporu Martin
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291269Verze : 0
Toto som našiel na ww.mil.sk o 11.mpr:


ŠTRUKTÚRA 11.mpr


11.mpr je tvorený:


#
veliteľstvo práporu


#
3 x mechanizovaná rota na vozidlách BVP-2 zložená z:
- 1 rota: 3 x mechanizovaná čata,
1x čata palebnej podpory zložená z:
- sekcia ostreľovačov,
- protitankové družstvo,
- mínometné družstvo,


#
1 x rota palebnej podpory zložená z:
- mínometnej čaty,
- protitankovej čaty,
- protilietadlovej čaty,


#
1 x rota podpory velenia zložená z:
- veliteľskej čaty,
- prieskumnej čaty,
- opravárenskej čaty,
- dopravnej čaty,


#
práporného obväziska
Výzbroj a vybavení
01.10.2006- BVP-2
01.10.2006- OT-90
01.10.2006- BPsV Svatava
01.10.2006- Aligátor
01.10.2006- Aktis STA
01.10.2006- 9P148
01.10.2006- 98 mm mínomet vz.97
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#232682Verze : 0
Vo vestníku Ministerstva obrany SR, čiastka 58 zo dňa 25. júna 2007 bol zverejnený rozkaz Prezidenta SR č. 3/2007, ktorým sa 11. mechanizovanému práporu zapožičiava historický názov Mechanizovaný prápor - Prápor okamžitej reakcie a čestný názov Mechanizovaný prápor kapitána Jána Francisciho.


Citace :

3. ROZKAZ PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


z 3. mája 2007


o zapožičaní historického a čestného názvu


Čl. 1


Podľa § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej re-
publiky zapožičiavam 11. mechanizovanému práporu Martin historický názov MECHANIZOVANÝ PRÁPOR – PRÁPOR OKAMŽITEJ REAKCIE a čestný názov MECHANIZOVANÝ PRÁPOR KAPITÁNA JÁNA FRANCISCIHO.


Historický názov – MECHANIZOVANÝ PRÁPOR – PRÁPOR OKAMŽITEJ REAKCIE a čestný názov MECHANIZOVANÝ PRÁPOR KAPITÁNA JÁNA FRANCISCIHO zapožičiavam 11. mechanizovanému práporu Martin za dosiahnutie výborných výsledkov vo výchove, výcviku a v bojovej príprave profesionálnych vojakov, ako aj za účasť jeho príslušníkov
v mierových misiách. Na cvičeniach v rámci programu Partnerstvo za mier kvalitne plnili určené úlohy, a tým príkladne reprezentovali ozbrojené sily Slovenskej republiky doma i v zahraničí.


Príslušníci mechanizovaného práporu svojou vysokou odbornou úrovňou a profesionálnou pripravenosťou rozvíjajú odkaz svojho predchodcu – Práporu okamžitej reakcie. Príkladom toho bola jeho afirmácia v roku 2005, keď ako prvý útvar ozbrojených síl Slovenskej republiky potvrdil svojím veliteľským zborom schopnosť plánovať, viesť a riadiť operácie v medzinárodnom prostredí podľa doktrín, požiadaviek a štandardov NATO.


Príslušníci mechanizovaného práporu sú hrdí na dosiahnuté výsledky, na postavenie útvaru v organizačnej štruktúre ozbrojených síl Slovenskej republiky a sú odhodlaní pokračovať a rozvíjať dosiahnuté výsledky svojho predchodcu – Práporu okamžitej reakcie.


Zapožičanie historického a čestného názvu 11. mechanizovanému práporu Martin zaväzuje všetkých jeho príslušníkov rozvíjať a upevňovať historický odkaz slovenského dobrovoľníckeho zboru z rokov 1848 – 1849 a odkaz významnej osobnosti vojenských dejín Slovenska – kapitána Jána Francisciho.


Príslušníkom 11. mechanizovaného práporu Martin blahoželám k zapožičaniu historického a čestného názvu.


Čl. 2
Účinnosť


Tento rozkaz nadobúda účinnosť 3. mája 2007.


Ivan G A Š P A R O V I Č , v. r.
prezident
Slovenskej republiky
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#226547Verze : 0
MOD
Vojenské operacie a vojenské mierové misie na ktorých sa zúčastnili príslušníci 11.mpr (k 1.februáru 2009):


- AFOR, Albánsko (júl 1999-september 1999)
1 rotácia (iba jedna rotácia)


- KFOR SLOVEGCOM, Kosovo (september 1999-september 2000)
1 rotácia (iba jedna rotácia)


- KFOR (THE KOSOVO FORCE), Kosovo
1, 2, 3, 9, 13 a 14 rotácia


- UNICYP, Cyprus
16 rotácia


- UNDOF, Golanské výšiny
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 a 19 rotácia


- Enduring Freedom II (koaličné uskupenie vojsk CJTF/CM), Kuvajt a Irak (26.2.2003-13.6.2003)
1 rotácia (iba jedna rotácia)


- Iraqi Freedom, Irak
1. a 7 rotácia


- ISAF strážna jednotka, Afganistán
1.rotácia


- plenie úloh pohotovosti NRF-10Zdroj:
- www.army.sk
- archív autora
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291137Verze : 0
Bojová zástva:


Dňa 19.júna 2003 na nádvorí prezidentského paláca v Bratislave pri príležitosti odovzdávania vyznamenaní vojakom po návrate z pôsobenia vo vojenskej operácii TRVALÁ SLOBODA II (CJTF/CM) v Kuvajte a Iraku, Prezident Slovenskej republiky Rudolf SCHUSTER odovzdal zapožičanú bojovú zástavu „Práporu okamžitej reakcie“ (prOR) Martin ministrovi obrany. Ten ju následne odovzdal plk. Ing. Rastislavovi ŠMEHLÍKOVI s poverením, aby ju slávnostne odovzdal príslušníkom útvaru.(„čo sa do dnešných dní neuskutočnilo“).


Bojová zástava sa skladá z textilnej časti, strapcov a žrde s kovaním. Neskôr môže byť doplnená o stuhy, rady a vyznamenania. Bojová zástava je zhotovená zo saténovej látky bor-dovej farby a podšitá podlepovým lisovaným materiálom (vlizelína). Má tieto rozmery:
- výška bojovej zástavy 1.000 mm
- šírka bojovej zástavy 1.200 mm
- šírka lemu 25 mm
- dĺžka žrde bez korunky 2.200 mm
- výška korunky 350 mm
- priemer žrde 40 mm


Bojové zástavy pre vojenské útvary alebo vojenské zväzy ozbrojených síl Slovenskej republiky vyslané na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky sú zhotovené zo saté-novej látky bielej farby. Hrúbka podlepového materiálu v prípade bojovej zástavy červenej farby i bielej farby musí zabezpečovať, aby vyobrazenia a nápisy z rubovej strany nepresvitali na lícnu stranu a naopak.


Lícnu stranu bojovej zástavy tvorí štátny znak Slovenskej republiky vysoký 470 mm v strede poľa bojovej zástavy. Dolná časť (päta) znaku je 258 mm od spodného okraja bojovej zástavy. Vzdialenosť znaku od horného okraja bojovej zástavy je 272 mm.


V poli bojovej zástavy je okolo okraja rozmiestnený nápis OZBROJENÉ SILY SLO-VENSKEJ REPUBLIKY – ČESŤ A SLÁVA. Nápis začína v ľavom dolnom rohu bojovej zástavy z čelného pohľadu lipovou ratolesťou s troma lístkami a slovami OZBROJENÉ SILY. Súbežne s horným okrajom je nápis SLOVENSKEJ, súbežne s pravým okrajom je nápis REPUBLIKY. Na spodnom okraji je heslo ČESŤ A SLÁVA. Výška písmen v nápise OZBROJENÉ SILY SLOVENSKEJ REPUBLIKY je 43 mm a v nápise ČESŤ A SLÁVA je výška písmen 60 mm. Všetky obrazce a nápisy sú vyšité niťou. Zlaté lipové ratolesti sú umiestnené vo všetkých rohoch bojovej zástavy tak, že najvyšší lístok smeruje do rohu bojovej zástavy. Kresba tkaniva a stopy listov sú vyšité čiernou niťou.


Rubová strana bojovej zástavy tvorí plocha, na ktorej sú rovnako ako na lícnej strane rozmiestnené v rohoch štyri lipové ratolesti. V hornej polovici súbežne s okrajom je zlatou niťou vyšitý názov PRÁPOR a v dolnej polovici súbežne s okrajom je zlatou niťou vyšitý názov OKAMŽITEJ REAKCIE. V strede poľa bojovej zástavy je umiestnený znak Práporu okamžitej reakcie vysoký 470 mm vyšitý striebornou a zelenou farbou.


Stuhy sú určené najmä na umiestnenie čestného alebo historického názvu vojenského útvaru. Na bojovú zástavu ich spravidla pripína predstaviteľ obce alebo predstaviteľ subjektu, ktorý vojenskému útvaru stuhu venuje.
Text na stuhe je vyšitý žltou )zlatou) farbou, na začiatku a na konci stuhy sú vyšité lipové ratolesti s troma listami. Obvod stuhy je obšitý žltou niťou a na konci je ukončená žl-tými strapcami nití. Na začiatku stuhy sú našité žlté šnúrky určené na pripevnenie stuhy k žrdi bojovej zástavy.
Stuha bojovej zástavy má tieto rozmery:
- šírka 120 mm
- dĺžka 1200 mm


Žrď je zhotovená z kvalitného dreva, moreného nahnedo. Je zložená z dvoch častí, ktoré sú spojené skrutkami a kovaním. Kovanie je žltej farby (mosadz) a tvorí ho:
- hrot bojovej zástavy so skrutkovým zapustením v dĺžke 50 mm,
- päta korunky
- základňa korunky
- skrutky a objímka, ktoré spájajú obe žrde do jedného celku,
-päta žrde,Zdroj:
- STP - HISTÓRIA (Vojenská tréningová publikácia 11.mpr Martin),
- Rozkaz Prezidenta SR č. 3 z 3.mája 2007 o zapožičaní historického a čestného názvu
- archív autora,
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Bojová zástava 
„Práporu okamžitej reakcie“ 
- lícna strana

Bojová zástava
„Práporu okamžitej reakcie“
- lícna strana

11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Vzor bojovej zástavy

Vzor bojovej zástavy
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Príslušníci Práporu okamžitej reakcie počas nástupu práporu

Príslušníci Práporu okamžitej reakcie počas nástupu práporu
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Bojová zástava 
„Práporu okamžitej reakcie“ - rubová strana
Na jej hrote je už pripevnená  čestná stuha Prezidenta Slovenskej republiky - čestným názvom „kapitána Jána FRANCISCIHO“ (priznaný názov 7.2.2002)a čestná stuha „Medzinárodnej brigády“ (udelená

Bojová zástava
„Práporu okamžitej reakcie“ - rubová strana
Na jej hrote je už pripevnená čestná stuha Prezidenta Slovenskej republiky - čestným názvom „kapitána Jána FRANCISCIHO“ (priznaný názov 7.2.2002)a čestná stuha „Medzinárodnej brigády“ (udelená

11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Počas slávnostného odovzdávania vyznamenaní vojakom po návrate z pôsobenia vo vojenskej operácii ENDU-RING FREEDOM - TRVALÁ SLOBODA II (CJTF/CM) v Kuvajte a Iraku  na nádvorí prezidentského paláca v Bratislave prevzal plk. Ing. Rostislav ŠMEHLÍK od prezid

Počas slávnostného odovzdávania vyznamenaní vojakom po návrate z pôsobenia vo vojenskej operácii ENDU-RING FREEDOM - TRVALÁ SLOBODA II (CJTF/CM) v Kuvajte a Iraku na nádvorí prezidentského paláca v Bratislave prevzal plk. Ing. Rostislav ŠMEHLÍK od prezid
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291142Verze : 0
Motto práporu:


Podplukovník Ing. Štefan FAIX počas pôsobenia vo funkcii veliteľa „Práporu okamžitej reakcie“ (prOR) (1.10.2000-30.6.2003) zaviedol latinské motto práporu:


„PER ASPER AD ASTRA“
(Cez prekážky ku hviezdam)


Toto motto „Prápor okamžitej reakcie“ po prvýkrát prezentoval počas slávnostnej roz-lúčky pred vyslaním príslušníkov na plnenie úloh v zahraničí 1.česko-slovenského práporu pôsobiaceho v Kosove dňa 5.februára 2002 v priestoroch kasárni Slovenského Národného povstania (Podháj) a prápor ho používal až do 13.9.2005.


Počas osláv 10.výročia vzniku práporu (1.10.1995) a ako prejav dosiahnutého pokroku vo výcviku a príprave príslušníkov práporu veliteľ práporu podplukovník Ing. Martin STOKLASA (1.7.2003-30.7.2006) zaviedol dňom 14.septembra 2005 nové motto práporu:


„NASPÄŤ CESTA NEMOŽNÁ, VPRED SA ÍSŤ MUSÍ!“


Toto motto pôvodne vyslovil Ľudovít Velislav ŠTÚR, ktoré doslovne znelo:


„Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí“.


Zdroj:
- STP - HISTÓRIA (Vojenská tréningová publikácia 11.mpr Martin,
- archív autora
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Ľudovít Velislav ŠTÚR

Ľudovít Velislav ŠTÚR
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291259Verze : 0
Historický názov:


Dňa 27.júna 2007 prezident Slovenskej republiky a Hlavný veliteľ Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ivan GAŠPAROVIČ na historickom námestí (Divadelné námestie) v Martine dekoroval bojovú zástavu „11.mechanizovaného práporu“ 11.mpr) Martin červe-nou a bielou stuhou.


Červená stuha symbolizuje rozhodnutie pána prezidenta ponechať bojovú zástavu práporu po jeho premenovaní z „Práporu okamžitej reakcie“ (prOR) na „11.mechanizovaný prápor“ (11.mpr), pretože ju ešte ako práporu okamžitej reakcie Martin zapožičal v roku 2003 vtedajší prezident Slovenskej republiky Rudolf SCHUSTER.


Biela stuha symbolizuje zapožičanie historického názvu, ktorý znie „Prápor oka-mžitej reakcie“ a čestného názvu, ktorý znie „kapitána Jána FRANCISCIHO“


Celý názov spoločne s historickým a čestným názvom znie:


11.mechanizovaný prápor – Prápor okamžitej reakcie kapitána Jána FRANCISCIHO


Zdroj:
- STP - HISTÓRIA (Vojenská tréningová publikácia 11.mpr Martin),
- archív autora,
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Slávnostný nástup 11.mechanizovaného práporu na historickom námestí v Martine pri príležitosti dekorovania bojovej zástavy čestnými stuhami prezidenta republiky

Slávnostný nástup 11.mechanizovaného práporu na historickom námestí v Martine pri príležitosti dekorovania bojovej zástavy čestnými stuhami prezidenta republiky
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Slávnostný nástup 11.mechanizovaného práporu na historickom námestí v Martine pri príležitosti dekorovania bojovej zástavy čestnými stuhami 
prezidenta republiky

Slávnostný nástup 11.mechanizovaného práporu na historickom námestí v Martine pri príležitosti dekorovania bojovej zástavy čestnými stuhami
prezidenta republiky

11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Vzdanie pocty 
vrchnému veliteľovi Ozbrojených síl Slo-venskej republiky  
prezidentovi Ivanovi GAŠPAROVIČOVI

Vzdanie pocty
vrchnému veliteľovi Ozbrojených síl Slo-venskej republiky
prezidentovi Ivanovi GAŠPAROVIČOVI

11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Dekorovanie bojovej zástavy čestnými stuhami

Dekorovanie bojovej zástavy čestnými stuhami
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Veliteľ 11.mpr pplk. Ing. Alexander KOLLÁRIK 
máva s bojovou zástavou pred prísluš-níkmi práporu.

Veliteľ 11.mpr pplk. Ing. Alexander KOLLÁRIK
máva s bojovou zástavou pred prísluš-níkmi práporu.

URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291260Verze : 0
Čestná stuha:


Červená stuha symbolizuje rozhodnutie pána prezidenta ponechať bojovú zástavu práporu po jeho premenovaní z „Práporu okamžitej reakcie“ (prOR) na „11.mechanizovaný prápor“ (11.mpr), pretože ju ešte ako práporu okamžitej reakcie Martin zapožičal v roku 2003 vtedajší prezident Slovenskej republiky Rudolf SCHUSTER.


Biela stuha symbolizuje zapožičanie historického názvu, ktorý znie „Prápor okamžitej reakcie“ a čestného názvu, ktorý znie „kapitána Jána FRANCISCIHO“


Zdroj:
- STP-HISTÓRIA (Vojenská tréningová publikácia 11.mpr Martin),
- Rozkaz Prezidenta SR č. 3 z 3. mája 2007
o zapožičaní historického a čestného názvu,
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291262Verze : 0
Čestný názov - nerealizovaný:


V roku 1998 bol nadriadeným stupňom predložený návrh čestného názvu pre „Prápor rýchleho nasadenia“ (prRN), nasledovne:


Navrhovaný čestný názov:


Prápor rýchleho nasadenia maršála Andreja HADÍKA


Andrej HADÍK:

*16. október 1710 Csallóköz - Žitný ostrov,(iné pramene uvádzajú Köszeg)
+ 12. marec 1790 Viedeň


bol Rakúsko - uhorský vojvodca a poľný maršal. Bol jedným z mála šľachticov, ktorý nezaprel svoj sloven-ský pôvod. Pochádzal z turčianskeho zemianskeho rodu.


Tento čestný názov sa však nerealizoval nakoľko v roku 1999 bol predložený návrh symboliky Práporu rýchleho nasadenia, ktorý obsahoval aj návrh čestného názvu práporu, a to:
„Prápor rýchleho nasadenia kapitána Jána FRANCISCIHO“.
- STP - HISTÓRIA (Vojenská tréningová publikácia 11.mpr Martin),
- archív autora,
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Andrej HADÍK (Rakúsko-uhorský vojvodca a poľný maršál)

Andrej HADÍK (Rakúsko-uhorský vojvodca a poľný maršál)
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291263Verze : 0
Čestný názov:


Dňa 1.marca 2001 minister obrany Slovenskej republiky Jozef STANK „Práporu okamžitej reakcie“ (prOR) Rozkazom MO SR č.5 zo dňa 7.2.2001 o priznaní čestného názvu a znaku“ priznal čestný názov a znak.


Čestný názov znie:


„Prápor okamžitej reakcie kapitána Jána FRANCISCIHO“Ján FRANCISCI (1822 - 1905) – politik, spisovateľ, redaktor, národný buditeľ, bás-nik, publicista, pedagóg, zberateľ ľudovej slovesnosti, zakladateľ a funkcionár Matice slovenskej.
Už počas štúdia sa stal nadšeným štúrovcom a organizátorom študentského hnutia. V revolučných rokoch 1848 – 1849 sa postavil na čelo slovenských dobrovoľníkov, za čo ho odsúdili na smrť. Stal pri zrode Tatrína (1844), mikulášskych Žiadostí slovenského národa (1848), bol spoluorganizátor Memorandového zhromaždenia (1861) a významnú úlohu zohral i pri zrode Matice slovenskej (1863), kde ho zvolili za doživotného čestného podpredsedu. Od mladosti publikoval v slovenskej tlači, založil a redigoval Pešťbudínske vedomosti a vynikol aj ako zberateľ ľudových rozprávok a povestí.


Ján FRANCISCI bol kapitánom, neskôr veliteľom dobrovoľníckych jednotiek organi-zovaných v rokoch 1848 – 1849. Počas pôsobenia v dobrovoľníckych jednotkách vypracoval návrh cvičného poľného poriadku v slovenskom jazyku, s vysvetlením a popisom najdôleži-tejších povelov, hodností, názvov, pohybu a rozdelenia vojenských telies, práv a povinností vojakov a podobne.


Vzdelanie:
V roku 1839 študoval Ján FRANCISCI na evanjelickom lýceu v Bratislave, kde sa stal stúpencom Štúrovych myšlienok a názorov. Na protest proti zákazu Štúrových prednášok odišiel so skupinou študentov študovať do Levoče, kde sa stal zástupcom profesora Michala Hlaváčka (1844 - 1845), ktorý v roku 1832 založil Spoločnosť reči a literatúry českoslovanskej.


Životopis:
Ján FRANCISCI-Rimavský sa v roku 1844 stal členom Tatrína. V Levoči založil 6. augusta 1844 Jednotu mládeže slovenskej, ktorá združovala slovenských študentov všetkých evanjelických škôl v Uhorsku. Po vyštudovaní práva na kolégiu v Prešove v rokoch 1845 - 1847 pracoval ako úradník. Koncom roka 1847 vypracoval spolu so Štefanom Markom Daxnerom petíciu za zrušenie poddanstva a úradovanie v slovenskej reči v stoličných orgánoch. Už počas študentských rokov sa prejavil ako talentovaný básnik a prozaik. Jeho báseň Svojím vrstovníkom na pamiatku bola prvým samostatným výtlačkom v štúrovskej slovenčine. Neskôr vydal i historickú prózu Janko Podhorský. Bol tiež horlivým zberateľom slovenských ľudových povestí a ako jeden z prvých ich začal vydávať. V revolúcii 1848-49 patril k najaktívnejším. Podieľal sa na príprave slovenských vlastencov v Liptovskom Mikuláši v máji 1848, na ktorom boli prijaté Žiadosti slovenského národa. Spolu so Š. M. Daxnerom a M. Bakulínym organizoval v gemerskej stolici založenie národnej gardy. Za svoju činnosť bol väznený v Plešivci a v Pešti. (pôvodne odsúdený na trest smrti). V januári 1849 ho z budapeš-tianskeho väzenia oslobodila Windischgrätzova armáda. V marci 1849 prevzal velenie slovenských dobrovoľníkov sformovaných na Myjave po B. Janečkovi. Jeho zásluhou a zásluhou Š. M. Daxnera sa zorganizovala tretia, tzv. letná výprava. V slovenskom dobrovoľníckom vojsku mal hodnosť kapitána. V roku 1850 sa stal expedítorom Zvolenskej stolice a v rokoch 1853 - 1859 pôsobil ako župný komisár v Debrecíne. V rokoch 1860 - 1861 bol radcom miestodržiteľskej rady v Budíne. Významným spôsobom sa zaslúžil o rozvoj a úspechy slovenského národného hnutia v 60. rokoch. 19. marca 1861 začal v Budíne vydávať Pešťbudínske vedomosti. V júni toho istého roku predsedal zhromaždeniu slovenských vlastencov v Martine, ktoré sa zišlo 6. a 7. júna 1861 v Martine a prijalo Memorandum národa slovenského. Stál v čele prípravného výboru Matice slovenskej, zostavil jej stanovy a na jej prvom zhromaždení bol zvolený doživotným čestným podpredsedom. V novembri 1864 sa stal hlavným županom Liptovskej župy. Z tejto funkcie bol 10.9. 1865 odvolaný. Podieľal sa aj na zakladaní slovenských gymnázií a v roku 1868 bol hlavným dozorcom gymnázia v Revúcej. V roku 1869 sa stal predsedom Kníhtlačiarskeho účastinného spolku - prvej národnej kníhtlačiarne s vydavateľstvom (bol ním do roku 1898). Prekladal divadelné hry a spísal svoj životopis, v ktorom venoval najväčšiu pozornosť revolučnému obdobiu 1848 - 1849 a memorandovému hnutiu 60. rokov. Na začiatku 70. rokov sa aktívne zúčastnil polemiky proti tzv. Novej škole, ale postupne politickú aj novinársku činnosť zanechal. Vo verejnom a kultúrnom živote sa však angažoval ďalej. Prispel k rozvoju Martina, kde žil od roku 1872. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.Zdroj:
- STP - HISTÓRIA (Vojenská tréningová publikácia 11.mpr Martin),
- archív autora,
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Ján FRANCISCI ako dobrovoľnícky kapitán na obraze P.M.BOHÚŇA

Ján FRANCISCI ako dobrovoľnícky kapitán na obraze P.M.BOHÚŇA
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Ján FRANCISCI, čestný predstaviteľ Slovenského povstania v rokoch 1848-1849 (Tokov meruôsmych). Jedno z prvých vyobrazení slovenského politického predstaviteľa s vyznamenaním.

Ján FRANCISCI, čestný predstaviteľ Slovenského povstania v rokoch 1848-1849 (Tokov meruôsmych). Jedno z prvých vyobrazení slovenského politického predstaviteľa s vyznamenaním.
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Čestná stráž pri hrobe Jána FRANCISCIHO na Národnom cintoríne v Martine počas pietnej spomienky. Čestná stráž je tvorená príslušníkmi práporu v dobových uniformách.

Čestná stráž pri hrobe Jána FRANCISCIHO na Národnom cintoríne v Martine počas pietnej spomienky. Čestná stráž je tvorená príslušníkmi práporu v dobových uniformách.
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291265Verze : 0
Znak 11.mechanizovaného práporu - "COMBAT":


Dňom 11.júla 2008 príslušníci „11.mechanizovaného práporu“ na základe nariadenia veliteľa 1.mechanizovanej brigády č.: 1.mb-130-43/2008-OdbLog zo dňa 6.3.2008 a nariadenia Veliteľa PS OS SR č.: Odblog-52-15/2008 zo dňa 26.2.2008 začali používať upravený znak „11.mechanizovaného práporu“ vo farebnom vyhotovení vhodnom na nosenie na poľnej rovnošate.
Nariadenie na nosenie rukávových znakov nariaďovalo nosiť znak iba v „poľnom“ vyhotovení na poľnej rovnošate príslušníkmi práporu.


V obrazovej časti znaku je umiestnená základná heraldická štylizovaná figúra (cválajúci kôň). Farebné vyhotovenie heraldickej figúry je v čiernej farbe pre znak pre poľnú rovnošatu. Znak dostal označenie COMBAT.- STP - HISTÓRIA (Vojenská treningová publikácia 11.mpr Martin),
- Nariadenie veliteľa 1.mechanizovanej brigády č.: 1.mb-130-43/2008-OdbLog zo dňa 6.3.2008
- archív autora,
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Znak 11.mpr COMBAT (poľné prevedenie)

Znak 11.mpr "COMBAT" (poľné prevedenie)
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291270Verze : 0
11. mechanizovaný prápor, dislokovaný v posádke Martin:


V súlade s Dlhodobým plánom rozvoja ministerstva obrany s výhľadom do roku 2015 č.p.: SEOPMZ-V-4/2006, Nariadenia náčelníka generálneho štábu OS SR na vykonávanie organizačných zmien v ozbrojených silách SR v roku 2006 č.p.: ŠbPDP-V-52-66/2005, v súlade s plánovacími dokumentmi ozbrojených síl SR na rok 2006 a Uznesením vlády SR č.778 zo dňa 5.10.2005 je dňom 1.októbra 2006 "Prápor okamžitej reakcie" (prOR) premenovaný na "11.mechanizovaný prápor" (11.mpr).


„11.mechanizovaný prápor“ priamo nadväzuje na už vytvorené vojenské tradície Práporu okamžitej reakcie ktorý od svojho vzniku plnil výcvikové a iné úlohy v prospech Ozbrojených síl Slovenskej republiky ako aj Slovenskej republiky doma a v zahraničí a tým vychovávať profesionálnych vojakov k hrdosti na príslušnosť k 11.mechanizovanému práporu.


„11.mechanizovaný prápor“ si tiež osvojil motto „Práporu okamžitej reakcie“:


" NASPÄŤ CESTA NEMOŽNÁ, VPRED SA ÍSŤ MUSÍ !"


Byť príslušníkom 11.mechanizovaného práporu neznamená byť iba radovým profesionálnym vojakom v Ozbrojených silách Slovenskej republiky, ale znamená aj povinnosť byť profesionálom na správnom mieste, pripraveným na bojové nasadenie reprezentujúc tak Slovenskú republiku a znak príslušnosti k 11.mechanizovanému práporu.


11.mechanizovaný prápor (11.mpr) je tvorený (k 31.12.2008):
+ veliteľstvo a štáb práporu
+ 3 x mechanizovaná rota na vozidlách BVP-2 zložená z:
- 1 rota: 3 x mechanizovaná čata,
- 1 rota: čata palebnej podpory zložená z:
- sekcia ostreľovačov,
- protitankové družstvo,
- mínometné družstvo,
+ 1 x rota palebnej podpory zložená z:
- mínometnej čaty,
- protitankovej čaty,
- protilietadlovej čaty,
+ 1 x rota podpory velenia zložená z:
- veliteľskej čaty,
- prieskumnej čaty,
- opravárenskej čaty,
- dopravnej čaty,
+ práporné obväzisko,V roku 2009 sú planované organizačné zmeny v štruktúre a počtoch práporu.


Zdroj:
- STP - HISTÓRIA (vojenská treningová publikácia 11.mpr Martin),
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291271Verze : 0
Plnenie úloh Síl rýchlej reakcie NATO - NATO NRF(NATO Response Forces) 11.mechanizovaným práporom:


NATO Response Force sú vyčlenené jednotky členských štátov NATO, ktoré sa vyznačujú vysokou bojovou pripravenosťou, mobilitou a flexibilitou určené na vojenské, ale aj humanitárne akcie po celom svete. V silách NRF sú začlenené pozemné, námorné i vzdušné jednotky (elementy). Boli vytvorené na základe záverov Pražského summitu NATO v októbri 2002. Ich primárna úloha je okamžitá reakcia na krízové situácie, ktoré je potrebné riešiť ozbrojenou silou.


Jednotlivé národné komponenty sú do týchto jednotiek vyčleňované na obdobie pohotovosti, ktoré trvá spravidla 6 mesiacov. Po týchto 6 mesiacoch sú jednotky nahradene inými. Po období pohotovosti nasleduje obdobie rekonvalescencie a výcviku tak, aby mohli byť jednotky znova zaradené do rotácie. Týmto spôsobom je zabezpečená stála plná bojová pohotovosť vyčlenených jednotiek, ktorých cieľový stav je 25000 vojakov. Jednotlivé prvky NRF sú v národnej podriadenosti do doby nasadenia.


Hlavné úlohy plnené NRF:
- evakuácia civilného obyvateľstva,
- následný manažment (vrátane zásahov jednotiek RCHBO),
- zasahovanie v krízových situáciách,
- podpora operácií proti terorizmu,
- nastoľovanie mieru,
- operácie na vynútenie - dodržiavanie embarga,
- prípravné operácie pre príchod väčších jednotiek,
- demonštratívne sily pre odrazenie agresie,
11.mechanizovaný prápor bol začlenený do síl Sil rýchlej reakcie NATO - NATO NRF(NATO Response Forces) v 5.rotácii s označením NRF-10 v dobe od 10.1.2008 do 30.6.2008 spoločne s logistickým národný podpodrným prvkom Hlohovec (NSE). V prípade nasadenia mal 11.mpr Martin podliehať pod veliteľstvo JFC Neapol. Velenie NRF-10 bolo zabezpečované prostredníctvom štábu 1. Nemecko-Holandského zboru (I. German/Dutch Corps).


11.mechanizovaný prápor sa mohol začleniť do Síl rýchlej reakcie NATO - NATO NRF-10 v dobe od 10.1.2008 do 30.6.2008 až po úspešnom absolvovaní certifikačného cvičenia a naslednej nadnárodnej príprave v nemeckom Bergene.


Záverečnou fázou nadnárodnej prípravy deklarovaných jednotiek bolo vykonanie vojenského cvičenia Spoločné úsilie - JOINT EFFORT 2007, ktoré prebehlo v novembri 2007 a jeho cieľom bolo preveriť schopnosť plnenia úloh pri nasadení deklarovaných jednotiek.Zdroj:
- 15.výročie založenia vojenského útvaru 2370 Martin (1995 - 2010),
- archív autora,
- www.mosr.sk,
- www.valka.cz,
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Znak - NATO Response Forces

Znak - NATO Response Forces
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Zahájenie pohotovosti NRF-10 (11.mpr Martin a NSE Hlohovec)

Zahájenie pohotovosti NRF-10 (11.mpr Martin a NSE Hlohovec)
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Spoločný nástup 11.mpr Martin a NSE Hlohovec

Spoločný nástup 11.mpr Martin a NSE Hlohovec
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Ukončenie pohotovosti NRF-10 (11.mpr Martin a NSE Hlohovec)

Ukončenie pohotovosti NRF-10 (11.mpr Martin a NSE Hlohovec)
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291273Verze : 0
Afirmačné cvičenie 11.mechanizovaného práporu:


Zdroj:
- 15.výročie založenia vojenského útvaru 2370 Martin (1995 - 2010),
- archív autora,
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Afirmačný certifikát s textom
AFFIRMATION OF THE SLOVAKIAN NATO DECLARED IMMEDIATE REACTION BATTALION odovzdal dňa 19.12.2005 
BG André DEFAWE, Deputy Chief of Staff - Operations, 
CC-Land HQ Heidelberg

Afirmačný certifikát s textom
AFFIRMATION OF THE SLOVAKIAN NATO DECLARED IMMEDIATE REACTION BATTALION odovzdal dňa 19.12.2005
BG André DEFAWE, Deputy Chief of Staff - Operations,
CC-Land HQ Heidelberg

11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
generálporučík Ing. Ľubomír BULÍK venoval certifikát príslušníkom Práporu okamžitej reakcie 
pri príležitosti afirmácie prvého prvku Ozbrojených síl Slovenskej republiky do NATO

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
generálporučík Ing. Ľubomír BULÍK venoval certifikát príslušníkom Práporu okamžitej reakcie
pri príležitosti afirmácie prvého prvku Ozbrojených síl Slovenskej republiky do NATO

URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291275Verze : 0
Spoločné úsilie JOINT EFFORT 2007 - Certifikačné cvičenie 11.mechanizovaného práporu a logistického národného podpodrného prvku Hlohovec (NSE):
Zdroj:
- 15.výročie založenia vojenského útvaru 2370 Martin (1995 - 2010),
- archív autora,
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Certifikát Náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky  11.mechanizovanému práporu Martin a Národnému prvku podpory (NSE) Spoločnej logistickej podpornej skupiny Hlohovec 
za dosiahnutie bojovej spôsobilosti pre plnenie úloh medzinár

Certifikát Náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky 11.mechanizovanému práporu Martin a Národnému prvku podpory (NSE) Spoločnej logistickej podpornej skupiny Hlohovec
za dosiahnutie bojovej spôsobilosti pre plnenie úloh medzinár

11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Certifikát Náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky  11.mechanizovanému práporu s NSE
za dosiahnutie bojovej spôsobilosti pre plnenie úloh medzinárodného krízového manažmentu v súlade so štandardami NATO

Certifikát Náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky 11.mechanizovanému práporu s NSE
za dosiahnutie bojovej spôsobilosti pre plnenie úloh medzinárodného krízového manažmentu v súlade so štandardami NATO

URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291276Verze : 0
Podriadené jednotky 11.mechanizovaného práporu :


Rukávový znak - veliteľstvo a štáb (VeŠ)
(neoficiálny znak - neprešiel schvaľovacím procesom MO SR)
Zdroj:
- STP - HISTÓRIA (vojenská treningová publikácia 11.mpr Martin),
- 15 rokov vojenského útvaru 2370 Martin 1995-2010,
- archív autora,
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Rukávový znak - psychológ

Rukávový znak - psychológ
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291284Verze : 0
Podriadené jednotky 11.mechanizovaného práporu :


Rukávový znak - rota podpory velenia
(neoficiálny znak - neprešiel schvaľovacím procesom MO SR)Zdroj:
- STP - HISTÓRIA (vojenská treningová publikácia 11.mpr Martin),
- 15 rokov vojenského útvaru 2370 Martin 1995-2010,
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291288Verze : 0
Podriadené jednotky 11.mechanizovaného práporu :


Rukávový znak - 1.mechanizovaná rota (1.mr)
(neoficiálny znak - neprešiel schvaľovacím procesom MO SR)Zdroj:
- STP - HISTÓRIA (vojenská treningová publikácia 11.mpr Martin),
- 15 rokov vojenského útvaru 2370 Martin 1995-2010,
- archív autora,
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Rukávový znak 1.mechanizovanej roty

Rukávový znak 1.mechanizovanej roty
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Rukávový znak 1.mechanizovanej roty (1996-2007)

Rukávový znak 1.mechanizovanej roty (1996-2007)
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291289Verze : 0
Podriadené jednotky 11.mechanizovaného práporu :


Rukávový znak - 2.mechanizovaná rota (2.mr)
(neoficiálny znak - neprešiel schvaľovacím procesom MO SR)Zdroj:
- STP - HISTÓRIA (vojenská treningová publikácia 11.mpr Martin),
- 15 rokov vojenského útvaru 2370 Martin 1995-2010,
- archív autora,
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Rukávový znak 2.mechanizovanej roty

Rukávový znak 2.mechanizovanej roty
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291290Verze : 0
Podriadené jednotky 11.mechanizovaného práporu :


Rukávový znak - 3.mechanizovaná rota (3.mr)
(neoficiálny znak - neprešiel schvaľovacím procesom MO SR)Zdroj:
- STP - HISTÓRIA (vojenská treningová publikácia 11.mpr Martin),
- 15 rokov vojenského útvaru 2370 Martin 1995-2010,
- archív autora,
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Rukávový znak 3.mechanizovanej roty (1996-2007)

Rukávový znak 3.mechanizovanej roty (1996-2007)
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Rukávový znak 3.mechanizovanej roty

Rukávový znak 3.mechanizovanej roty
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291291Verze : 0
Podriadené jednotky 11.mechanizovaného práporu :


Rukávový znak - rota palebnej podpory
(neoficiálny znak - neprešiel schvaľovacím procesom MO SR)Zdroj:
- STP - HISTÓRIA (vojenská treningová publikácia 11.mpr Martin),
- 15 rokov vojenského útvaru 2370 Martin 1995-2010,
- archív autora,
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Rukávový znak roty podpory velenia (od 2008)

Rukávový znak roty podpory velenia (od 2008)
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291292Verze : 0
Podriadené jednotky 11.mechanizovaného práporu :


Rukávový znak - obväzisko
(neoficiálny znak - neprešiel schvaľovacím procesom MO SR)Zdroj:
- STP - HISTÓRIA (vojenská treningová publikácia 11.mpr Martin),
- 15 rokov vojenského útvaru 2370 Martin 1995-2010,
- archív autora,
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Rukávový znak obväziska

Rukávový znak obväziska
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291293Verze : 0
15 výročie vzniku VÚ 2370 Martin:


Logo 15 výročia vzniku vojenského útvaru 2370 - 11.mechanizovaného práporu - práporu okamžitej reakcie kapitána Jána FRANCISCIHO (výročie vzniku 1.10.2010)

Zdroj:
- archív autora,
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Logo 15rokov

Logo 15rokov
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291300Verze : 0
Pamätný odznak práporu okamžitej reakcie kapitána Jána FRANCISCIHO:


Pamätný odznak Práporu okamžitej reakcie kapitána Jána FRANCISCIHO bol zriadený zvláštnym rozkazom veliteľa prOR č.1 zo 14.9.2005 - Vytvorenie pamätného odznaku Práporu okamžitej reakcie k 10.výročiu založenia Práporu okamžitej reakcie kapitána Jána FRANCISCIHO.Zdroj:
- STP - HISTÓRIA (Vojenská treningová publikácia 11.mpr Martin),
- Zvláštny rozkaz veliteľa prOR č.1 z 14.9.2005 - Vytvorenie pamätného odznaku Práporu okamžitej reakcie
- archív autora,
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Pamätný odznak Práporu okamžitej reakcie kapitána Jána FRANCISCIHO

Pamätný odznak Práporu okamžitej reakcie kapitána Jána FRANCISCIHO
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291306Verze : 0
Stručná chronológia práporu (Práporu rýchleho nasadenia - prRN, Práporu okamžitej reakcie - prOR, 11.mechanizovaný prápor - 11.mpr):Prápor rýchleho nasadenia (prRN):
- 22.8.1995 vznik organizačného jadra pre vytvorenie Práporu rýchleho nasadenia v po-sádko;vom meste Martin,
- 1.10.1995 vznik Práporu rýchleho nasadenia (prRN),
- máj 1996 prezbrojenie práporu z vozidiel OT-90 na vozidlá BVP-1,
- 14.5.1996 prezbrojenie z protitankových kompletov PTRK 9P135 na obrnené vozidlá 9P148 na podbvozku OT BRDM-2,
- jún 1997 zavedenie zeleného baretu podľa RMO č.56/1997 do výstrojnej normy pre príslušníkov rýchlej reakcie,
- 1.10.2000 premenovanie Práporu rýchleho nasadenia (prRN) na Prápor okamžitej reakcie (prOR),


Prápor okamžitej reakcie (prOR):
- 1.10.2000 reorganizácia práporu, vytvorenie roty RCHBO, plrbat a ženijna čata sa zmenila na žtr,
- 1.3.2001 priznanie čestného názvu a oficiálneho znaku prOR,
- 14.12.2001 založenie klubu dôstojníkov,
- 5.2.2002 používanie motta PER ASPER AD ASTRA, (používalo sa do 14.9.2005),
- 1.1.2003 prepodriadenie Práporu okamžitej reakcie z podriadenosti Pozemných síl do podriadenosti ľahkej brigády,
- 18.6.2003 prápor v podriadenosti medzinárodnej Česko-poľsko-slovenskej brigády,
- 19.6.2003 na nádvorí prezidentského paláca v Bratislave bola zapožičaná práporu bojová zástava,
- 1.7.2003 reorganizácia Práporu okamžitej reakcie, prepodriadenie jednotiek RCHBO, žtr, plrbat, vytvorenie nových čiat palebnej podpory v rámci mechanizovaných rôt,
- 1.7.2003 vytvorenie novej funkcie v rámci práporu: veliaci poddôstojník,
- 22.9.2003 Veliteľ medzinárodnej Česko-poľsko-slovenskej brigády odovzdal práporu čestnú stuhu na bojovú zástavu (modrá),
- december 2003 prezbrojenie z vozidiel BVP-1 na vozidlá BVP-2,
- 14.9.2005 používanie motta NASPÄŤ CESTA NEMOŽNÁ, VPRED SA ÍSŤ MUSÍ!
- 14.9.2005 vydanie zvláštneho rozkazu č.1 z 14.9.2005 o zriadení Pamätného odznaku Práporu okamžitej reakcie k 10.výročiu založenia Práporu okamžitej reakcie kapitána Jána FRANCISCIHO,
- 1.10.2006 premenovanie Práporu okamžitej reakcie na 11.mechanizovaný prápor,


11.mechanizovaný prápor (11.mpr):
- 19.12.2005 ukončenie afirmačného procesu práporu,
- 15.6.2007 ukončenie certifikačného procesu práporu - dosiahnutie bojovej spôsobilosti pre plnenie úloh medzinárodného krízového manažmentu v súlade so štandardami NATO,
- 8. až 15.7.2008 účasť 31 príslušníkov 11.mechanizovaného práporu Ozbrojených síl Slovenskej republiky na nácvikoch a samotného vykonania prestižnej vojenskej pre-hliadky pri príležitosti štátneho sviatku Francúzska, „défiles militaires sur les Champs-Elysées“ dňa 14.7.2007,
- 6.2.2007 priznanie nového znaku 11.mpr,
- 27.6.2007 prezident Slovenskej republiky dekoroval bojovú zástavu práporu červenou a bielou stuhou, červená stuha symbolizuje premenovanie Práporu okamžitej reakcie na 11.mechanizovaný prápor, a teda ponechanie bojovej zástavy práporu. Biela stuha znamená zapožičanie historického názvu,
- 10.1. až 30.6.2008 príslušníci práporu držali pohotovosť NATO NRF-10,
- 11.7.2008 príslušníci 11.mechanizovaného práporu na základe nariadenia veliteľa 1.mechanizovanej brigády začali používať upravený znak 11.mechanizovaného práporu (poľná úprava).Zdroj:
- STP - HISTÓRIA (Vojenská treningová publikácia 11.mpr Martin),
- 15.rokov vojenského útvaru 2370 Martin (1995-2010),
- kronika VÚ 2370 Martin,
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291311Verze : 0
Vojenská prehliadka pri príležitosti štátneho sviatku Francúzska, „défiles militaires sur les Champs-Elysées“ dňa 14.7.2007 vo Francúzsku:


V dňoch 8. – 15.7.2008 sa 31 príslušníkov 11.mechanizovaného práporu Ozbrojených síl Slovenskej republiky zúčastnilo nácvikov a samotného vykonania prestižnej vojenskej prehliadke pri príležitosti štátneho sviatku Francúzska, „défiles militaires sur les Champs-Elysées“ dňa 14.7.2007. (14.júla 1789 sa rozvášnený dav ozbrojil a zaútočil na kráľovské väzenia „Bastla“, či vypukla Francúzska revolúcia).


Le defile en chiffres / Prehliadka v číslach:
- 800 vojakov cudzincov z 27 štátov európskej únie,
- 7.224 vojakov Francúzska,
- 492 policajtov,
- 241 koní,
- 63 lietadiel,
- 329 aut,
- 38 helikoptér,
- 83 motoriek,


Zdroj:
- 15.rokov vojenského útvaru 2370 Martin (1995-2010),
- archív autora,
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Príslušníci 11.mechanizovaného práporu a príslušníci čestnej stráže počas stretnutia z ministrom obrany Ing. Františkom  KAŠICKÝM v predvečer vojenskej prehliadky pred budovou vojenského múzea  „Hotel National des Invalides“

Príslušníci 11.mechanizovaného práporu a príslušníci čestnej stráže počas stretnutia z ministrom obrany Ing. Františkom KAŠICKÝM v predvečer vojenskej prehliadky pred budovou vojenského múzea „Hotel National des Invalides“
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Najrušnejšia ulica v hlavného mesta Francúzska – Paríž: „Avenue Camps Elysées“, preklad: Elyzejske polia. Je dlhá 1910 m a široká 70 m.

Najrušnejšia ulica v hlavného mesta Francúzska – Paríž: „Avenue Camps Elysées“, preklad: Elyzejske polia. Je dlhá 1910 m a široká 70 m.
11. mechanizovaný prapor [2006- ] - Najrušnejšia ulica v hlavnom meste Francúzska – Paríž: 
„Avenue Camps Elysées“, 
preklad: Elyzejske polia

Najrušnejšia ulica v hlavnom meste Francúzska – Paríž:
„Avenue Camps Elysées“,
preklad: Elyzejske polia

URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#291321Verze : 0
Rozkaz o zapožičaní bojovej zástavy.

Zdroj:
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#297861Verze : 0


BVP-M


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/628650
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#628651Verze : 0
MOD


BVP-M - nočné streľby


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/628650
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#628652Verze : 0
MOD


BVP-M - nočné streľby


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/628650
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#628653Verze : 0
MOD


BVP-M - nočné streľby


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/628650
URL : https://www.valka.cz/11-mechanizovany-prapor-2006-t47801#628654Verze : 0
MOD