Main Menu
User Menu

Prapor rychlého nasazení [1995-2000]

Rapid Reaction Battalion

     
Název:
Name
Prapor rychlého nasazení
Originální název:
Original Name:
Prápor rýchleho nasadenia
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1995
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.2000
Nástupce:
Successor:
Prápor okamžitej reakcie
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1995-01.04.2000 Generálny štáb Armády Slovenskej republiky
Dislokace:
Deployed:
01.10.1995-01.04.2000 Martin, Kasárne SNP

Velitel:
Commander:
01.10.1995-02.01.2000 Lehotský, Milan (podplukovník)
03.01.2000-31.03.2000 Galík, Jozef - zástupca veliteľa - poverený velením ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1995-31.03.2000 veliteľstvo a štáb praporu
01.10.1995-31.03.2000 rota podpory velenia
01.10.1995-31.03.2000 1. mechanizovaná rota
01.10.1995-31.03.2000 2. mechanizovaná rota
01.10.1995-31.03.2000 3. mechanizovaná rota
01.10.1995-31.03.2000 protitanková batéria
01.10.1995-31.03.2000 mínometná batéria
01.10.1995-31.03.2000 rota materiálneho a technického zabezpečenia
01.10.1995-31.03.2000 družstvo rchps (radiačno, chemického prieskumu)
01.10.1995-31.03.2000 skupina vojenskej polície
01.10.1995-31.03.2000 obväzisko
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Krycie číslo: VÚ 2370
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.11mpr.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Prapor-rychleho-nasazeni-1995-2000-t47800#384652Verze : 0
MOD
Prápor rýchleho nasadenia


Výzbroj a vybavení
01.09.1995-31.03.2000 BVP-1
01.09.1995-31.03.2000 OT-90
01.09.1995-31.03.2000 BPsV Svatava
01.09.1995-31.03.2000 9P148
01.09.1995-31.03.2000 120mm M vz.82 PRÁM-L
01.09.1995-31.03.2000 120mm ShM vz.85 PRÁM-S
Zdroj
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko -
V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6

URL : https://www.valka.cz/Prapor-rychleho-nasazeni-1995-2000-t47800#293999Verze : 1
MOD
Znak Práporu rýchleho nasadenia:
Od svojho vzniku „Prápor rýchleho nasadenia“ začal používať svoj znak, ktorý neprešiel schvaľovacím procesom. (Podmienky pre udeľovanie znakov a názvov útvarov boli uverejnené až RMO číslo 70/1997 Symbolika vojenských telies a výber ich názvov).
Prvý znak práporu rýchleho nasadenia navrhla už v roku 1995 manželka náčelníka štábu práporu.
V roku 1996 Armádne výtvarné štúdio Bratislava vypracovalo návrh znaku pre Prápor rýchleho nasadenia, tento návrh však nebol realizovaný.
Význam jednotlivých tvarov znaku:
BLESK - rýchlosť,
KRUŽNICA - mobilnosť,
VÝSEČ Z KRUŽNICE 2x - veľká palebná sila,


V roku 1999 bol spracovaný príslušníkom práporu (® FLASH) návrh symboliky Práporu rýchleho nasadenia:
- rozlišovacieho označenia druhu vojsk,
- historického názvu vojenského telesa,
- čestného názvu vojenského telesa,
- znak vojenského telesa,

Zdroj:
- STP - HISTÓRIA (Vojenská treningová publikácia 11.mpr Martin),
- 15.rokov vojenského útvaru 2370 Martin (1995-2010),
- archív autora,
Prapor rychlého nasazení [1995-2000] - Neoficiálny znak 
„Práporu rýchleho nasadenia“ používaný
 v rokoch 1995 – 2001

Neoficiálny znak
„Práporu rýchleho nasadenia“ používaný
v rokoch 1995 – 2001

Prapor rychlého nasazení [1995-2000] - V roku 1996  Armádne výtvarné štúdio Bratislava vypracovalo návrh znaku pre Prápor rýchleho nasadenia, tento návrh však nebol realizovaný.

V roku 1996 Armádne výtvarné štúdio Bratislava vypracovalo návrh znaku pre Prápor rýchleho nasadenia, tento návrh však nebol realizovaný.
Prapor rychlého nasazení [1995-2000] - Návrh znaku Práporu rýchleho nasadenia z roku 1999 - nerealizované

Návrh znaku Práporu rýchleho nasadenia z roku 1999 - nerealizované
URL : https://www.valka.cz/Prapor-rychleho-nasazeni-1995-2000-t47800#291313Verze : 3
Prápor rýchleho nasadenia (prRN):
Na základe Rozkazu MO SR č.012 z 30.8.1994 bolo v súlade s koncepciou výstavby Armády SR do roku 2000 a Nariadením NGŠ Armády SR k vytvoreniu organizačných, mobilizačných a dislokačných zmien v roku 1995 č.0012901/12 OMS/ŠOP z 25.2.1995 stanovené k 1.októbru 1995 vytvoriť jednotku rýchleho nasadenia v posádke Martin – vojnovo i mierovo s pripravenosťou k plneniu úloh k 1.10.1996 pod krycím označením VÚ 2370 Martin.
Organizačným nariadením NGŠ Armády SR pre vytvorenie jednotky rýchleho nasadenia č.030/3-240 z 13.7.1995 bolo stanovené vytvoriť do 30.8.1995 organizačné jadro pre formovanie práporu.


Personálnym rozkazom Náčelníka štábu Pozemného vojska Armády SR (NŠPV ASR) – Generálneho štábu Armády SR GŠASR) č.25 k 22.augustu 1995 bol ustanovený prvý veliteľ práporu pplk. Ing. Milan LEHOTSKÝ


V 1.októbra 1995 začal v posádkovom meste Martin pôsobiť (písať svoju históriu) „Prápor rýchleho nasadenia“.
Prápor bol vytvorený ako prvý profesionálny útvar v Armáde SR (neskôr ozbrojených silách Slovenskej republiky).
Prví profesionáli, prvé cvičenia a prvé detské choroby sprevádzali útvar od svojho založenia. Svojou existenciou a svojou činnosťou začal vytvárať nové tradície.


Prápor rýchleho nasadenia bol tvorený:
+ veliteľstvo práporu,
+ rota podpory velenia,
- veliteľská čata,
- spojovacia čata,
- prieskumná čata,
+ družstvo rchps (radiačno, chemického prieskumu),
+ 3 x mechanizovaná rota na vozidlách BVP-1 zložená z:
- 1 rota: 3 x mechanizovaná čata,
+ 1 x protitanková batéria,
+ 1 x mínometná batéria,
+ 1 x rota materiálneho a technického zabezpečenia,
+ obväzisko,
+ skupina vojenskej polície,

„Prápor rýchleho nasadenia“ bol súčasťou Armády SR a bol určený na plnenie bojových a špeciálnych úloh. Slúžil hlavne na:
- obranu Slovenskej republiky pred vonkajším protivníkom,
- pomoc pri predchádzaní živelným pohromám, katastrofám a haváriám ohrozujúcich ľudské životy alebo majetok vo veľkom rozsahu,
- plnenie úloh v rámci mierových síl OSN, vojenských misií a iných medzinárodných operácií.


Zdroj:
- STP - HISTÓRIA (vojenská treningová publikácia 11.mpr Martin),
- 15.rokov vojenského útvaru 2370 Martin (1995-2010),
- archív autora,
Prapor rychlého nasazení [1995-2000] - Organizačná štruktúra Práporu rýchleho nasadenia

Organizačná štruktúra Práporu rýchleho nasadenia
URL : https://www.valka.cz/Prapor-rychleho-nasazeni-1995-2000-t47800#291308Verze : 1