Main Menu
User Menu

Letecký pluk 5 [1928-1939]

5 Pułk Lotniczy

V souladu s koncepcí tvorby smíšených leteckých pluků byl rozkazem Ministerstwa Spraw Wojskowych ze dne 14.7.1928 zrušen 11 Pułk Myśliwski w Lidzie a jeho místo zaujal Letecký pluk 5. V červenci 1928 byl do Lidy převelen z Krakowa II Dywizjon Lotniczy (krátce na to přejmenovaný na II Dywizjon Liniowy) jako zárodek nově tvořeného pluku. Na přelomu let 1930/1931 byl u pluku vytvořen Dywizjon Szkolny (Školní peruť), jehož velitelem byl jmenován mjr pil.Stanisław Ratomski.
Náčelníkem letecké základny pluku se stal mjr.pil.Józef Krzyczkowski.
Na podzim roku 1932 byl z pluku odvelen na letiště Porubanek u Wilna Wydzielony Oddział Lotniczy (Vyčleněná letecká jednotka) ve složení jedné frontové a jedné doprovodné letky. V červenci 1933 byl přejmenován na Detaszowany Dywizjon Lotniczy (Detašovaná letecká peruť).
Souběžně s organizační výstavbou pluku probíhala výstavba letišť v Lidzie a Porubanku. Byla rozšířena vzletová plocha, prováděly se práce na výstavbě podzemních nádrží, hangárů, vojenských ubytoven.
V březnu 1936 byl Ministrem obrany schválen návrh plukovního znaku.
V červenci 1937 byla rozkazem Ministerstva obrany Detašovaná letecká peruť zrušena a její místo zaujal nově tvořený (září - listopad 1937) III/5 Dywizjon Myśliwski. Frontová letka byla přemístěna z Porubanku do Lidy. Bylo zahájeno formování nové doprovodné letky ve složení dvou čet. Bylo rovněž vytvořeno velitelství IV/5 Dywizjonu Towarzyszącego.
Koncem roku 1937 byly obě frontové letky pluku přezbrojeny na polské lehké bombardovací a průzkumné PZL P.23 "Karaś".
V březnu 1938 byly v souvislosti s polsko - litevským pohraničním konfliktem soustředěny na letišti Lida frontové letky a na letišti Porubanek stíhací seskupení 1.leteckého pluku. 20.března 1938 vyvrcholila činnost polského letectva demonstrativním letem stíhacích a frontových letek podél polsko-litevské hranice.
Na jaře 1939 byla doprovodná letka na Porubanku přezbrojena ze starých Lublin R-XIII na RWD-14 "Czapla".
V noci z 23. na 24.srpna 1939 byla nařízena mobilizace polských leteckých sil. Letecké pluky byly rušeny a jejich funkci převzaly letecké základny (Bazy Lotnicze). V případě 5.pluku v Lidzie to byla Baza nr 5. pod velením mjr tech.Kazimierza Górskiego.
Existují indicie, že v Porubanku byly prováděny přípravné práce pro vznik nového 7.leteckého pluku. K jeho vzniku však nedošlo.


Velitelé 5.leteckého pluku:
Płk pil.Piotr Abakanowicz (červenec 1928 - leden 1930)
Płk pil.Wacław Iwaszkiewicz (leden 1930 - říjen 1936)
Płk pil.Jerzy Garbiński (listopad 1936 - srpen 1939)


Identifikačním znakem pluku bylo písmeno "C"


Zdroj: Jerzy Pawlak "Polskie eskadry w latach 1918 - 1939", WKŁ, Warszawa 1989, ISBN 83-206-0760-4
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-5-1928-1939-t47783#187034Verze : 0
MOD
Plukovní oznak:
Letecký pluk 5  [1928-1939] - Plukovní oznak: stříbrný kříž s vloženým bílo-červeným letadlem a zlatou číslicí 5 vložený v kruh stříbrné barvy.

Plukovní oznak: stříbrný kříž s vloženým bílo-červeným letadlem a zlatou číslicí "5" vložený v kruh stříbrné barvy.
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-5-1928-1939-t47783#190311Verze : 0
MOD