Main Menu
User Menu
Reklama

Letecký pluk 2 [1921-1939]

2 Pułk Lotniczy

2 Pułk Lotniczy - Letecký pluk 2
Jeho výstavba byla zahájena na letišti Rakowice u Krakowa rozkazem Ministra obrany v srpnu 1921. Do nově formovaného pluku byly zařazeny :
II Dywizjon Wywiadowczy ( II.zvědná peruť)
II Lotniczy Baon Uzupełnień
II Park Lotniczy
Od začátku své působnosti se potýkal s nedostatkem letadel. Dílny leteckého parku proto prováděly nejenom údržbu a opravy, ale v roce 1922 dokonce vyráběly školní stroje typu Brandenburg a Oeffag. Prováděly rovněž generální opravy letadel typu SVA a Ansaldo "Balilla" ze zahraničních dodávek. V tomto období obdržely letky pluku licenční Ansalda 300. Ovšem jejich kvalita byla mizerná a byly příčinou častých nehod. Od roku 1923 byly prováděny práce na zvětšení vzletové plochy a výstavbě železobetonových hangárů. V roce 1925 došlo k přečíslování letek a jejich přejmenování na "eskadry lotnicze" (letecké eskadry). Nově vznikl II Dywizjon Lotniczy. Ve třetím čtvrtletí 1925 proběhlo přezbrojení na francouzské Potezy XV. V červenci 1925 proběhla v celém polském letectvu reorganizace. II Dywizjon Lotniczy byl převelen k 5.leteckému pluku do Lidy a na jeho místo přišla stíhací peruť ze zrušeného 11.stíhacího pluku.
Na podzim 1929 byla zahájena organizace plukovního Dywizjonu Szkolnego (školní perutě), jehož prvním velitelem byl mjr pil.Juliusz Gilewicz.
V dubnu 1931 byl Ministrem obrany schválen plukovní odznak.
V roce 1932 bylo na letišti Rakowice zavedeno osvětlení letištní plochy, což umožňovalo noční letecký výcvik. Koncem roku byla zahájena organizace Bazy Lotniczej (Letecké základny), jejímž náčelníkem byl jmenován mjr pil.Jerzy Garbiński.
Na podzim roku 1933 byla u III/2 Dywizjonu zřízena třetí stíhací letka.
V březnu 1934 byla zahájena organizace třetí frontové letky (č.24). Letadla Breguet XIX byly dodány 1.leteckým plukem. V tomto roce postihla jihovýchodní Polsko katastrofální povodeň. Při záchranných akcích, kterých se zúčastnily i frontové (liniowe) letky 2.pluku byly ztraceny čtyři stroje a jeden pilot byl těžce zraněn. V říjnu 1934 bylo zahájeno formování doprovodné letky, která společně s 24.frontovou letkou utvořila II Dywizjon Liniowy.
V roce 1935 získal stíhací tým pluku ve složení ppor.pil.Adam Wczelik, kpr.pil.Stanisław Macek a kpr.pil.Karol Pniak 1.místo v mistrovské soutěži stíhacího letectva.
V roce 1936 byla u Školní perutě založena Pułkowa Szkoła Pilotażu ( Plukovní škola pilotáže), ve které mohli pokračovat v základním pilotážním výcviku úspěšní absolventi větroňového kursu a školy obsluhy letadel (Szkoły Obsługi Samolotów).
V říjnu 1937 byly jednotlivé čety doprovodné letky rozvinuty do dalších dvou letek. Každá letka měla dvě čety po třech letadlech + letoun velitele letky. II Dywizjon Liniowy byl zrušen a na jeho místo vznikl II Dywizjon Towarzyszący.
V průběhu přípravy a provedení obsazení Zaolší (Zaolzia) byly v říjnu 1938 přiděleny veliteli letectva Grupy Operacyjnej "Śląsk" dvě frontové a dvě doprovodné letky 2.leteckého pluku.
V důsledku mobilizace byl 2.letecký pluk zrušen a jeho úlohu při doplňování mobilizovaných jednotek převzala Baza Lotnicza nr 2 pod velením mjr obs.Władysława Popiela. Z leteckých jednotek pluku byla zrušena 29 Eskadra Towarzysząca (doprovodná letka).


Velitelé 2.leteckého pluku:
ppłk pil.Ernest Cieślewski (VII/1921 - V/1923)
ppłk pil.Jerzy Borejsza (V/1923 - III/1924)
płk pil.Jan Sendorek (IV/1923 - V/1926)
płk pil.Jan Tarnawa - Malczewski (V/1926 - V/1929)
mjr pil.inż. Jan Wereszczyński (VI/1929 - II/1931)
ppłk pil.Edward Lewandowski (II/1931 - III/1939)
ppłk pil.Stanisław Nazarkiewicz (III/1939 - VIII/1939).


Identifikační znak pluku - písmeno "K".
Plukovní svátek - 15.květen.


Zdroj: Jerzy Pawlak "Polskie eskadry w latach 1918 - 1939", WKŁ, Warszawa 1989, ISBN 83-206-0760-4
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-2-1921-1939-t47780#187031Verze : 0
MOD
Oznak 2.leteckého pluku:
Letecký pluk 2  [1921-1939] - Plukovní oznak - roj letadel nad Mariackim kostelem v Krakově na modrém pozadí a červeně-bílá šachovnice s oznakem pilota.

Plukovní oznak - roj letadel nad Mariackim kostelem v Krakově na modrém pozadí a červeně-bílá šachovnice s oznakem pilota.
Letecký pluk 2  [1921-1939] - Plukovní oznak: roj letadel nad Mariackim kostelem v Krakově na modrém pozadí a červeně-bílá šachovnice s oznakem pilota.

Plukovní oznak: roj letadel nad Mariackim kostelem v Krakově na modrém pozadí a červeně-bílá šachovnice s oznakem pilota.
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-2-1921-1939-t47780#190310Verze : 0
MOD