Main Menu
User Menu

Potůček, Jiří

Štábní kapitán in memoriam Jiří Potůček
* 12.7.1919
+ 2.7.1942


Jeho otec sloužil u hraběte Šternberka na panství v Jižních Tyrolích, kde se 12.7.1919 v Brunecku (Itálie) Jiří Potůček narodil. Krátce po jeho narození se rodina z ekonomických důvodů přestěhovala zpět do Čech do Vranova u Rokycan. Obecnou školu navštěvoval v místě bydliště a po jejím ukončení pokračoval na měšťance ve Stupně. Následně absolvoval jednoletý učební kurz obuvník-gumař v Radnici. Poté nastoupil do učení i u fy.Baťa ve Zlíně kde později pracoval jako instruktor v gumárně.


U Bati postupně pracoval v různých provozech a jelikož dobře ovládal i cizí jazyky byl v roce 1938 odeslán na filiálku do Jugoslávie odkud následující rok odešel do Francie, kde vstoupil do Československé zahraniční armády (14.1. 1940). Byl zapsán jako vojín do stavu telefonní roty. Do Británie se dostal na lodi Ville de Liège a byl dne 26.6.1940 zařazen do štábní roty 1. československé smíšené brigády. Dne 28.10.1940 jej povýšili do hodnosti svobodníka a přeložili k telefonní četě štábní roty.


Dobrovolně se přihlásil k výcviku pro zvláštní operace. Při výcviku prokazoval výborné výsledky v radiotelegrafii a proto byl včleněn jako radiotelegrafista do výsadku Silver A, který byl předurčen jako řídící výsadek. Po několika odkladech byl spolu s Alfrédem Bartošem a Josefem Valčíkem vysazen nedaleko obce Senice u Poděbrad a to v noci z 28. na 29.12.1941.


Přes počáteční problémy z umístněním vysílačky byla tato umístněna v kamenolomu Hluboká poblíž osady Ležáky, kde byl J. Potůček i úředně zaměstnán jako noční hlídač. Dne 16.1. 1942 se mu podařilo navázat rádiový styk z Vojenskou radiovou ústřednou v Londýně, za což byl povýšen do hodnosti desátníka.VRÚ předal v následujícím období velké množství cenných zpráv a to nejenom od Silver A ale i od V. Morávka, PVVZ a Úvodu. Dlouhou dobu právě jeho radiostanice nesoucí jméno Libuše byla jediná, která udržovala rádiový styk z Londýnem.


Po likvidaci osady Ležáky a smrti Alfréda Bartoše se Jiří Potůček stal posledním žijícím členem Silver A, po jeho stopě šlo už v této době gestapo a tak bylo brzy odhaleno i další útočiště v Bohdašíně . Za pomoci několika obětavých spolupracovníků, došlo ještě k přemístění vysílačky do osady Končiny, kde se Jiří Potůček skrýval v chalupě u Burdychů. Dne 30.6.1942 Gestapo spolu s četníky obklíčilo osadu Končiny a provedlo razii. Jiří Potůček si dokázal prostřílet cestu z obklíčení, ale byl úplně bez prostředků, nedostatečně oblečen a definitivně přišel o vysílací stanici. Vyčerpaný a pronásledovaný J. Potůček usnul v lese mezi obcemi Trnová a Rosice, kde jej dne 2.7.1942 ve spánku zastřelil český četník.


Po válce byl in memoriam povýšen :
17.7.1948 - do hodnosti štábní kapitán


In memoriam obdržel ty to řády :
28.10.1945 - Čs. válečný kříž 1939


Zdroje :
Zdeněk Jelínek, Operace Silver A, Naše vojsko 1992, ISBN 80-206-0112-0
Jiří Fidler, Atentát 1942, Jota 2002, ISBN 80-7217-177-1
www.valka.cz
Autorův archiv
URL : https://www.valka.cz/Potucek-Jiri-t47758#186936Verze : 0
Diskuse
Osudům Jiřího Potůčka byl věnován jeden z dílů dokumentární série ČT "Neznámí hrdinové"


online k shlédnutí zde:
www.ceskatelevize.cz
URL : https://www.valka.cz/Potucek-Jiri-t47758#374223Verze : 0