Main Menu
User Menu

Samostatný oddíl Wisła

Oddział Wydzielony Wisła

Samostatný oddíl Wisła
(Oddział Wydzielony Wisła)


Zformována: březen 1939
Rozpuštěna: 28.září 1939
Posádkové místo: Brdyujście (od července 1939, před tím Modlin a Toruń)
Nadřízené HQ: Dowódctwo Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej (operačně podléhala veliteli „armády Pomorze“)Stručná historie jednotky
Oddíl vytvořen v reakci na jarní krizi spojenou s březnovou mobilizací a ohrožením ze strany Německa. Vzhledem k tomu, že v polských obranných plánech hrála řeka Visla jednu z klíčových rolí, bylo rozhodnuto o jejím posílení. Od Flotylli Pińskej bylo převeleno několik říčních lodí, jež položily základ Oddziału Wydzielonego Wisła. Úkolem nově vytvořené jednotky byla pomoc při přepravě vojsk po řece, udržování komunikace mezi oběma břehy a případné narušování přepravy německých vojsk. K tomuto účelu disponovala jedním těžkým ozbrojeným kutrem, čtyřmi ozbrojenými kutry, štábní lodí a pomocnými jednotkami. Jednotka zpočátku operovala z Modlinu a Toruně, rozkazem ze 6.července pak byla převelena do Brdyujścia, které se stalo její základnou.


Část lodí byla přepravena po železnici (KU-6, KM-12, KM-13 a ještě nedokončený KU-30), zbylé jednotky se přeplavily vlastními silami. Přesun z Pińsku začal 1.dubna 1939 a vedl přes Královský kanál a řeku Bug do Modlinu. Pomocná plavidla nebyla vybavena motory, musela být proto odvlečena. ORP Nieuchwytny vlekl palivovou bárku „K-22“, ozbrojený člun „KU-3“ za asistence zbylých ozbrojených člunů pak obytnou bárku „K-5“. Plavba byla poměrně náročná, protože na řece plavalo velké množství ledových ker. Do Modlinu dorazil konvoj 14.dubna, kde již čekaly jednotky přepravené po železnici. Ozbrojený člun „KU-3“ se po skončení transportu vrátil do Pińsku.


Zahájení činnosti v Modlině nebyl prost problémů. Říční jednotka bez přístavu s odpovídajícím zázemím (vojenský přístav v Modlině byl zrušen v roce 1928), aktuálních map (k dispozici tedy byly pouze staré ruské a německé mapy) a znalosti terénu byla odkázána pouze na vlastní síly. Aby toho nebylo málo, ozbrojený člun „KU-30“ byl přetransportován v nedokončeném stavu a vyžadoval provedení některých finálních prací a vystrojení. Přes všechny problémy začal velitel oddílu ppor. Roman Kanafoyski s intenzivním výcvikem, majícím za úkol především seznámení se s řekou v předpokládané operační oblasti. Současně bylo zahájeno hledání vhodné štábní lodě. Nejprve byl přidělen remorkér „Expres“, po vstupním ohledání ale bylo zjištěno, že se na adaptaci nehodí. Jako druhý byl vybrán kolesový remorkér „Żółkiewski“. Ten již záměru flotily vyhovoval a tak mohlo být započato s úpravami na štábní loď. Do služby vstoupila 3.května 1939.


Výcvik prováděný ve ztížených podmínkách se neobešel bez nehod:
• 1.května se pod Zakroczynem srazily čluny „KM-12“ a „KM-13“
• ORP Nieuchwytny a ozbrojený člun „KU-4“ si poškodily hnací šrouby na neoznačených mělčinách
• ozbrojený člun „KU-30“ se během předávacích zkoušek srazil s ženijním člunem (ten musel pravděpodobně patřit nějaké pozemní jednotce, protože ve stavu oddílu se žádný ženijní člun nenacházel)


Utržené šrámy nebyly nikterak vážné, ke dni 19.května hlásily všechny lodě oddílu plnou bojovou připravenost. V souvislosti s podřízením jednotky veliteli armády Pomorze se oddíl přemístil do Toruně, kde odpovídal především za obranů mostů na úseku Grudziądz – Dobrzyń.
Dne 6.července 1939 došlo k poslednímu přesunu jednotky, novou základnou se stalo Brdyujście (dnes součást Bygdoszcze). Hlavním úkolem jednotky byla obrana strategického „mostu fordońskiego“. Opět se projevil nedostatek aktuálních říčních map, bylo proto započato s urychleným vyměřováním plavebních tras. ORP Nieuchwytny společně s „KU-30“ prozkoumávaly řeku v úseku Brdyujścia – Grudziądz, čluny „KU-6, KM-12 a KM-13 pak v úseku Brdyujście – Wyszogród. Díky intenzivní práci se podařilo dokončit mapování přidělených úseků 10 dní před zahájením války. Jednotka tak bojovala s aktuálními mapami, což mělo v souvislosti s klesajícím stavem vody v průběhu záři cenu zlata. Kromě mapování probíhal intenzivní výcvik, školení posádek, plánována byla také výstavba dalších ozbrojených člunů. Zahájení války ale tyto plány překazilo.


Bojové vystoupení jednotky v průběhu Kampanii wrześniowej bude popsáno ZDE.


Stav k 31.8.1939
Velitel: ppor. Roman Kanafoyski
Zástupce:
Výzbroj:
∙ těžký ozbrojený člun ORP Nieuchwytny
∙ rychlý ozbrojený člun KU-30
∙ tažný ozbrojený člun KU 4
∙ tažný ozbrojený člun KU 5
∙ spojovací ozbrojený člun KU 6
∙ hlásný člun KM 12
∙ hlásný člun KM 13
∙ rychlý člun No 6
∙ štábní loď „Hetman Żółkiewski“
∙ bárky K-5 (obytná), K-6 (uhelná), a K-22 (palivová)
∙ přístavní četa (14 lidí)Zdroje:
Wikipedie.pl
Flotylle rzeczne
URL : https://www.valka.cz/Samostatny-oddil-Wisla-t47729#186848Verze : 0