Main Menu
User Menu

Říční flotila vojenského námořnictva

Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej

Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej
(Říční flotila vojenského námořnictva)


Zformována: 17.října 1931
Rozpuštěna: 6.10.1939
Posádkové místo: Pińsk
Nadřízené HQ: Dowódctwo Obrony wybrzeża


Stručná historie jednotky
Jednotka vznikla v roce 1931 přejmenováním a reorganizací Flotylli Pińskej. Úkolem jednotky byla zejména hlídková služba, ochrana říčních cest a podpora pozemních vojsk v Polesí. Operovala zejména na řekách Prypeć, Pina a Strumień. Počátkem roku 1939 byl z části lodí říční flotily vytvořen Oddział Wydzielony „Wisła“ s operačním prostorem na řece Visle.


Během zářijové kampaně říční flotila do bojů příliš nezasáhla. Po přepadení Polska Sovětským svazem byly dne 20.září 1939 na rozkaz generála Franciszka Kleeberga všechny plavbyschopné jednotky potopeny. Sovětům se nicméně do poloviny listopadu podařilo většinu lodí vyzdvihnout a po opravách zařadit do vlastního stavu (záchranné práce vedly havarijně-záchranná služba Dněperské válečné flotily a podnik EPRON).


Z posluchačů námořní školy a námořníků v rezervě byly ve dnech 10. až 14. září postaveny dva námořní prapory. Třetí námořní prapor vznikl 28. září z posádek potopených lodí. Námořní prapory se staly součástí Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie, pod velením generála Kleeberga.


Velitelé (včetně Flotylli Pińskej)
19.04.1919 - 16.03.1920 : por. mar. Jan Giedroyć
16.03.1920 - 02.06.1920 : mjr mar. Edward Sadowski
02.06.1920 - 02.08.1920 : ppłk mar. Jerzy Wołkowicki
02.08.1920 - 02.03.1922 : (flotila rozpuštěna)
02.03.1922 - 22.10.1924 : kpt. por. mar. Marian Wolbek
23.10.1924 - 25.02.1927 : kmdr por. Władysław Blinstrub
25.02.1927 - 06.10.1939 : kmdr Witold Zajączkowski


Stav k 31.8.1939
Velitel: kmdr Witold Zajączkowski
Zástupce: kmdr por. Henryk Eibel
Dowódstwo flotylli rzecznej MW (velitelství říční flotily)
- 1 dywizjon bojowy
(velitel: kpt. mar. Mieczysław Sierkuczewski, výzbroj: 2 monitory, 3 říční dělové čluny, 5 ozbrojených kutrů, loď protiletadlové ochrany, 2 pomocné jednotky)
- 2 dywizjon bojowy
(velitel: kmdr ppor. Stefan Kamiński, výzbroj: 2 monitory, 4 ozbrojené kutry, loď protiletadlové ochrany, 2 pomocné jendotky)
- 3 dywizjon bojowy
(velitel: p.o. kpt. mar. Bronisław Bończak, výzbroj: 2 monitory, 5 ozbrojených kutrů, 3 pomocné jednotky)
- grupa sztabowa (štábní skupina)
- Oddział Wydzielony „Wisła“
(velitel: kmdr ppor. Roman Kanafoyski, výzbroj: těžký ozbrojený kutr, 4 ozbrojené kutry, štábní loď)
- Oddział Minowo-Gazowy (minovo-plynový oddíl)
(velitel: ?, výzbroj: minovo-plynová loď ORP Mątwa, 7 minolovek)
- Oddział Łączności (spojovací oddíl)
(velitel: ?, výzbroj: plovoucí spojovací základna, 2 kutry, motorový člun, 2 spojovací čety)
- Komenda Portu Wojennego Pińsk
(velitel: ?, výzbroj:remorkér, 2 motorové čluny, 15 pomocných jednotek, protiletadlová četa, spojovací četa, administrativa)
- Baza Wysunięta Nyrcza (předsunutá základna Nyrcza)
(velitel: ?, výzbroj: 3 ozbrojené kutry, remorkér, nemocniční loď, plovoucí dílny, 9 pomocných jednotek)
- Kadra Flotylli Rzecznej
URL : https://www.valka.cz/Ricni-flotila-vojenskeho-namornictva-t47724#186841Verze : 0