Main Menu
User Menu

Velitelství floty

Dowództwo Floty


POL DOWÓDZTWO FLOTY (Velitelství floty)
Datum zformování 01.01.1922
Předchozí jednotka -
Datum rozpuštění 10.1939
Nástupnická jednotka - (velitelská struktura polského námořnictva obnovena již 11.10.1939 ve Francii,
válečné námořnictvo mělo ovšem po dobu války jiné organizační uspořádání, více
viz článek)
Nadřízené velitelství Kierownictwo Marynarki Wojennej (Vedení válečného námořnictva, součást
organizační struktury ministerstva obrany)
Dislokace Gdynia
Popis jednotky Vyšší velitelství zřízené pro potřeby velení PMW v okamžiku uvedení do služby
prvních námořních jednotek. Velitel floty odpovídal za zajištění provozu, výcviku
a nasazení podřízených složek PMW, tedy většiny námořních jednotek, základen,
dílen a pomocných služeb. Po reorganizaci systému polské obrany odpovídal také
za pozemní obranu tzv. obszaru nadmorskiego - celého pásu pobřeží s přiléhající
částí pomorského koridoru.
Velitelé 1922 - 1925: komandor Jerzy Świrski
1925 - 1939: kontradmirał Józef Unrug
Podřízená velitelství
07.1939 - 09.1939: Dowództwo Morskiej Obrony Wybrzeża
07.1939 - 09.1939: Dowództwo Lądowej Obrony Wybrzeża


Podřízené jednotky
01.01.1922 - 01.04.1930: dywizjon ćwiczebny
01.01.1922 - 01.04.1930: dywizjon torpedowców
01.01.1922 - DD.MM.1929: eskadra szkolna lotnictwa morskiego
DD.MM.1929 - 00.09.1939: morski dywizjon lotniczy
01.04.1930 - 27.10.1932: dywizjon minowców
01.04.1930 - 00.09.1939: dywizjon szkolny
15.09.1932 - 1940 (?): dywizjon kontrtorpedowców
01.05.1932 - 23.09.1936: dywizjon łodzi podwodnych
20.01.1936 - 09.1939: dywizjon minowców
23.09.1936 - 09.1939: dywizjon okrętów podwodnych
Wojskowa składnica Tranzytowa


Podřízené služby
Komenda Portu Wojennego Gdynia
Kadra Szeregowych Floty
Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty
Warsztaty portowe MW Gdynia
Komenda garnizonu Gdynia
Morski dywizjon żandarmerii
Morski sąd wojenny


Literatura
Pertek, Jerzy: Wielkie dni małej floty. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1972.
Dyskant, Józef: Polska marynarka wojenna w 1939 roku (cz.I). AJ-press, Gdańsk 2000.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-floty-t47723#186840Verze : 0