Main Menu
User Menu
Reklama

Tiso, Jozef

     
Příjmení:
Surname:
Tiso
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Tiso
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Doctor teologie (ThDr.)
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.10.1887 Bytča /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.04.1947 Bratislava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- prezident Slovenskej republiky
- predseda vlády, autonómna vláda Jozefa Tisa (I.), (II.), (III.), vláda Jozefa Tisa
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- katolícky kňaz
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Tiso
URL : https://www.valka.cz/Tiso-Jozef-t47676#488756Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Tiso
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Tiso
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Gymnázium, Žilina /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Gymnázium, Nitra /
DD.MM.RRRR-DD.MM.1911 Collegium Pazmanianum, Viedeň /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1914 polní kurát
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

14.03.1943

Záslužný řád německé orlice - velkokříž ve zlatě
Order of Merit of German Eagle - Grandcross in Gold
Verdienstorden vom Deutschen Adler - Großkreuz in Gold
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Tiso
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Tiso-Jozef-t47676#651408Verze : 0
MOD
Monsignore ThDr. Jozef Tiso* 13.10.1887, Bytča
+ 18.4.1947, Bratislava (popravený)- politik, štátnik, katolícky kňaz, prezident Slovenskej republiky /1939-1945/
Dr. Jozef Tiso sa narodil 13. októbra. 1887 v Bytči ako syn roľníka a mäsiara Jozefa Gašpara Tisu (1862 - 1943) a Terézie Tisovej rod. Budíškovej (1863 - 1947). Jozef Tiso mal dvoch bratov (Pavol, Ján), štyri sestry (Mária, Hana, Jozefka, Terézia) a dvoch významných bratrancov Fraňa a Štefana.


V Bytči navštevoval cirkevnú ľudovú školu. Po jej ukončení študoval na nižšom gymnáziu v Žiline a ďalej na piaristickom gymnáziu v Nitre. Zapísal sa na štúdium teológie na univerzite vo Viedni (Pázmáneu), kde mu bol roku 1911 priznaný titul ThDr. Najskôr pôsobil ako katolícky kaplán v Oščadnici, neskôr v Rajci a napokon aj v Bánovciach nad Bebravou. Začiatkom vojny bol činný ako poľný kurát, no neskôr sa stal profesorom náboženstva na piaristickom gymnáziu v Nitre. Súčasne zastával aj funkciu špirituála seminára v Nitre. Ďalej pôsobil ako biskupský tajomník a profesor morálnej a pastorálnej teológie na Vysokej škole bohosloveckej v Nitre. Od roku 1924 až do 1945 bol dekanom-farárom v Bánovciach nad Bebravou. Od roku 1921 pôsobil v hodnosti pápežského preláta (monsignore - msgr.). Zastával funkciu československého ministra verejného zdravotníctva a telesnej výchovy.


V roku 1938 sa stal predsedom autonómnej vlády Slovenskej krajiny, neskôr v 1939-om predsedom vlády Slovenského štátu. V októbri 1939 bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky. Od roku 1925 pôsobil v Národnom zhromaždení ako poslanec za HSĽS až do roku 1938. V HSĽS zastával 9 rokov (1930 - 1939) funkciu podpredsedu a od 1939 až do konca vojny bol jej predsedom. Pred postupujúcou Sovietskou armádou odišiel koncom marca 1945 spolu s vládou do Holíča a Skalice. Na začiatku apríla 1945 sa uchýlil do benediktínskeho kláštora v Kremsmünsteri v Rakúsku. Od mája 1945 žil v kapucínskom kláštore v Altöttingu v Nemecku. Po odhalení jeho tajného pobytu americkými vojenskými úradmi bol v júni 1945 internovaný v koncentračnom tábore vo Freisingu a od júla 1945 v Garmisch-Partenkirchene.


Koncom októbra 1945 ho vydali orgánom Československej republiky. 28. októbra 1945 bol uväznený na Pankráci v Prahe a od 30. októbra 1945 vo väznici Krajského súdu v Bratislave. V decembri 1946 sa proti nemu začal konať politický proces pred Národným súdom v Bratislave, ktorý ho 15. apríla 1947 odsúdil na trest smrti povrazom. Zomrel po vykonaní rozsudku 18. apríla 1947 v Bratislavezdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Tiso
zdroj fotografií: http://jozeftiso.druhasvetova.sk/galeria.html
Tiso, Jozef - Dr. Tiso dekoruje nemeckých vojakov v Banskej Bystrici

Dr. Tiso dekoruje nemeckých vojakov v Banskej Bystrici
Tiso, Jozef - Tiso na propagačnej fotografii

Tiso na propagačnej fotografii
Tiso, Jozef - Zatknutá slovenská vláda po eskortovaní do Bratislavy

Zatknutá slovenská vláda po eskortovaní do Bratislavy
Tiso, Jozef - Dr. Jozef Tiso vstupuje do súdnej siene

Dr. Jozef Tiso vstupuje do súdnej siene
Tiso, Jozef - Tiso pri otvorení autonómneho Snemu 18.1.1939

Tiso pri otvorení autonómneho Snemu 18.1.1939
URL : https://www.valka.cz/Tiso-Jozef-t47676#274489Verze : 0
Poštové známky z podobizňami prezidenta Jozefa Tisa
zdroj: www.infofila.cz
URL : https://www.valka.cz/Tiso-Jozef-t47676#275491Verze : 0
Súdny proces s ThDr. Jozefom Tisom

Posledné dni slobody prezidenta SR Jozefa Tisa sa začínajú písať dňa 5. apríla 1945. V tento deň odišiel Jozef Tiso v sprievode troch áut do exilu do rakúskeho benediktínskeho kláštora Kremsmünster kde sa v tom čase zdržiavalo viacero pracovníkov vlády. Po dohode s mníchovským arcibiskupom, kardinálom Michaelom von Faulhaberom sa Tiso presunul dňa 1. mája 1945 utiahol do kapucínskeho kláštora v meste Altötting. Tu sa na prelome 13-14. júna 1945 končí jeho sloboda. Spoločne s bratmi Murínovcami a niekoľkými členmi vlády bol zadržaný americkými jednotkami a presunutý do amerického tábora vo Freisingu. Asi po mesiaci väznenia v tomto tábore bola slovenská vláda okrem Štefana Tisa premiestnený do ďalšieho tábora v Garmisch-Partenkirchen. Pobyt v tomto tábore sa skončil 27. októbra 1945 kedy všetkých Slovákov (Jozefa Tisa, Štefana Tisa, Alexandra Macha, Mikuláša Pružinského, Aladára Kočiša, Ivana Murína a Karola Murína) prepravili do Prahy, kde ich uväznili na Pankráci. Po dvoch dňoch 29. októbra boli všetci letecky deportovaný vojenským lietadlom do Bratislavy. Po prílete na letisko boli odvezený do väznice Krajského súdu.

Súdny proces

Proces s prezidentom prvej Slovenskej Republiky, úradne označený ako: „Proces s Dr. Jozefom Tisom, Alexandrom Machom a Dr. Ferdinandom Ďurčanským“ sa začal 2. decembra 1946.
Za predsedu Národného súdu bol vymenovaný JUDr. Igor Daxner. Za prísediacich boli vymenovaní: Pavol Polák, Ľudovít Benada, Ján Demjan, Šimon Struhárik, Andrej Pátek a Jozef Štaudinger (od 13.12. 1946 Štefan Gažík). Za žalobcov boli vymenovaní právnici: Dr. Ľudovít Rigan, Dr. Juraj Šujan, Dr. Michal Gero a od 1.apríla 1946 aj Dr. Anton Rašla. Obhajcami v tomto procese boli Dr. Ernest Žabkay a Dr. Grečo.
Súdni proces trval 171 dní. Obžaloba bola rozpísaná na 213 strán. Ostatný spisový materiál mal ale rozsah niekoľko tisíc strán. Počas pojednávaní bolo vypočutých viac ako 200 svedkov. Spočiatku boli pojednávania verejne vysielané v rozhlase. Neskôr boli tieto vysielania zrušené.
Od začiatku pojednávaní sa obhajoba stretávala s viacerými problémami. Ale najväčším problémom obhajcov bol paradoxne samotný obžalovaný. Počas procesu mnohokrát nepočúval rady svojich obhajcov. Celý čas vystupoval suverénne, neprejavoval žiadne emócie alebo ľútosť. Taktiež odmietal akúkoľvek zodpovednosť za politiku slovenského štátu v rokoch 1939 – 1945.
Rozsudok v tomto prípade bol vynesený dňa 15. apríla 1947. Jozef Tiso bol odsúdený na trest smrti. Rovnako ale v neprítomnosti odsúdili na trest smrti Ferdinanda Ďurčanského. Posledný obžalovaný Alexander Mach vyviazol najlepšie. Dostal 30 rokov väzenia (Rozsudok bol pre zdravotné problémy A. Macha vynesený o mesiac neskôr)

V MENE REPUBLIKY A SLOVENSKÉHO NÁRODA NÁRODNÝ SÚD V BRATISLAVE NA VEREJNOM HLAVNOM POJEDNÁVANÍ KONANOM V DŇOCH 2. 12. 1946 – 15. 4. 1947 VYNÁŠA TENTO ROZSUDOK:

Dr. Jozef Tiso, nar. 13. 10. 1887 vo Veľkej Bytči, rímokatolík, slobodný, dekan – farár v Bánovciach nad Bebravou, bývalý prezident Slovenského štátu, národnosti slovenskej, československý štátny občan, tohto času vo väzbe, je vinný že:

A I. ako úradujúci predseda HSĽS a poslanec NZ za HSĽS svojou činnosťou od zjazdu HSĽS v Piešťanoch 20. 9. 1936 vyvíjal politickú činnosť smerujúcu k odstráneniu demokratického poriadku v ČSR, zapojil sa do bloku protidemokraticky orientovaných národov Európy, ktoré už vtedy ohrozovali ČSR a svetový mier a bezohľadným uplatňovaním požiadavky autonómie „aj za cenu Republiky“ využívajúc kriticky napätú medzinárodnú situáciu, vedome oslaboval odolnosť ČSR a tým napomáhal úsiliu jej zahraničných nepriateľov o rozbitie ČSR.

A II. Dr. Jozef Tiso, už ako predseda autonómnej slovenskej vlády a úradujúci podpredseda HSĽS ako význačný aktívny predstaviteľ HSĽS spolu s inými: rozpustili Komunistickú stranu, zastavili činnosť Sociálnodemokratickej strany a Slovenskej národnej strany, vyzbrojili Tukovu Rodobranu, postupne vyzbrojovali Hlinkovu gardu, zriadil Úrad propagandy, pričinil sa, aby na 18.12.1938 boli vypísané voľby do Slovenského autonómneho snemu, pripustil len jedinú kandidátku HSĽS a takto tento snem sa voľbami stal potom zákonodarným orgánom fašistického režimu na Slovensku, pričinil sa o zriadenie Úradu štátneho sekretára pre Nemcov a Nemcom bola daná kultúrna samospráva, koncom februára 1939 vyslal do Berlína delegáciu hospodárskych činiteľov s úlohou prerokovať podmienky hospodárskej spolupráce Slovenska s Ríšou.

A III. Dr. Jozef Tiso spolu s inými za chrbtom ústrednej vlády sa pustili do priamych príprav rozbitia ČSR a takto s vedomím Dr. Tisu vyjednávali niektorí činitelia HSĽS s pplk. Ferdinandom Čatlošom o vojenskom zabezpečení vyhlásenia samostatného Slovenského štátu.

B I. Po odtrhnutí Slovenska od ČSR vyhlásením Slovenského štátu Dr. Jozef Tiso ako predseda vlády a hlava Slovenského štátu a od 26. 10. 1939 ako prezident Slovenskej republiky spolu s inými odstránili zvyšky demokratického systému na Slovensku a zaviedli fašistický režim podľa nemeckého vzoru, pričom vládnu a výkonnú moc vykonávali v najužšej spolupráci s nacistickým Nemeckom, takže tým podporili jeho záujmy vo veciach politických i vojenských, vo finančnom a hospodárskom sektore.

B II. Po 14. 3. 1939 Dr. Jozef Tiso v zmysle ochrannej zmluvy s Nemeckom podporil Nemecko pri prepadnutí Poľska psychologickou prípravou vojny, prejavmi v duchu brannej výchovy a článkami zahrotenými proti Poľsku, prestavbou komunikačných spojov smerujúcich na Poľsko, poskytnutím slovenských letísk nemeckej armáde ako základní pre útok a na uskladnenie bojového a pohonného materiálu, sústredením slovenského vojska na hraniciach, povolením prechodu nemeckých vojenských jednotiek cez územie Slovenska a napokon i zúčastnením sa vojny proti Poľsku, ozbrojenou vojenskou mocou pri prepadnutí Poľska Nemeckom, povzbudzovaním vojakov a odmeňovaním účastníkov ťaženia vyznamenaniami.

B III. Dr. Jozef Tiso spolu s inými utužoval vojenskú politickú spoluprácu s Nemeckom pri zrejmých jeho úmysloch o ďalšie rozšírenie vojny o svetovládu.

C. Od samého začiatku trvania Slovenského štátu až do povstania Dr. Jozef Tiso spolu s inými maril prípravy slovenského odboja a prípravy samotného národného povstania zriadením osobitného bezpečnostného aparátu, perzekúciami, prenasledovaním, väzením a propagandou.

D. Dr. Jozef Tiso spolu s inými hneď po nastolení autonómie, ale najmä po 14. 3. 1939 pomocou všetkých orgánov svojho totalitného režimu a nacistických organizácií, perzekvoval a terorizoval všetkých odporcov svojho režimu, teda obžalovaný Dr. Jozef Tiso

-ad A I, II, III ako člen vlády Slovenského snemu a exponovaný politický činiteľ a exponovaný príslušník fašistických organizácií pričinil sa o rozbitie ČSR, odstránenie jej demokratického poriadku a o zavedenie fašistického režimu, menovite za tým účelom iniciatívne a exponovane pôsobil k 6. októbru 1938 a 14. marcu 1939 a priamym vyjednávaním a iným spôsobom prispel k utvoreniu Slovenského štátu pod ochranou Nemecka,

-ad B I, II, III ako člen slovenskej vlády a Slovenského snemu a exponovaný politický činiteľ a exponovaný príslušník slovenských fašistických organizácií pričinil sa o odstránenie demokratického poriadku ČSR a zavedenie fašistického režimu, podporil v značnej miere vojenské, politické a hospodárske záujmy nacistického Nemecka a hortyovského Maďarska, spôsobil škodu slovenskému národu, domácim, demokratickým a protifašistickým organizáciám a skupinám vedúcim boj za slobodu, pričinil sa o vypovedanie a vedenie vojny proti ZSSR a Spojencom, bral na nich významnú účasť, činnosť a idey fašistických okupantov a domácich zradcov verejne propagoval, obhajoval a schvaľoval, verejne hanobil ZSSR a Spojencov a ich štátne zriadenie a armády,

-ad C akýmkoľvek spôsobom maril boj slovenského národa proti zradcom a okupantom za slobodu a za obnovenie ČSR, najmä maril prípravy národného povstania a účasť vojenských jednotiek v ňom, zúčastnil sa na úsilí fašistických okupantov a domácich zradcov v úmysle potlačiť Slovenské národné povstanie a znemožniť partizánsky boj, spolupôsobil pri prenasledovaní účastníkov povstania a partizánskeho boja, aj inak pomáhal okupačným vojskám a orgánom a takúto zradcovskú činnosť propagoval, verejne obhajoval a schvaľoval, pričom vystupoval ako exponovaný politický činiteľ a exponovaný príslušník fašistických organizácií,

-ad D ako člen slovenskej vlády, Slovenského snemu, exponovaný politický činiteľ a exponovaný príslušník slovenských fašistických organizácií spôsobil škodu slovenskému národu, domácim demokratickým a protifašistickým organizáciám a skupinám vedúcim boj za slobodu, nariadil, organizoval a horlivo vykonával perzekúcie demokratických a protifašistických osôb a organizácií pre ich politickú činnosť, spôsobil iným protiprávne ujmy pre rasovú, národnú, náboženskú a politickú príslušnosť a pre protifašistické presvedčenie, činnosť kolaborantov
verejne propagoval, okrem toho napomáhal činnosť fašistických okupantov a s nimi spolupracoval s úmyslom napomáhať nemecké vedenie vojny, spolupôsobil pri prenasledovaní účastníkov povstania a partizánskeho boja a aj inak pomáhal okupačným vojskám a orgánom.

Uvedenými činmi spáchal:
-ad A I, II, III trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. a) nar. č. 33/1945 Zb. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR,

-ad B I, II, III trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. a) až d) nar. č. 33/1945 Zb. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR,

-ad C trestný čin zrady na povstaní podľa § 4 písm. a), b), c) nar. 33/1945 Zb. n. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR a trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. d) cit. nar.,

-ad D trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. b) cit. nar., trestný čin kolaboranstva podľa § 3 písm. a), b), e) cit. nar. a trestný čin zrady na povstaní podľa § 4 písm. b) cit. nar. a to za priťažujúcich okolností.

Národný súd preto odsudzuje obžalovaného Dr. Jozefa Tisu na základe §§ 2, 3 sadzba 2 a § 4 nar. 33/1945 Zb. n. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR na trest smrti povrazom ako hlavný trest a podľa § 7 cit. nar., §§ 70 odst. 1 a 71 vyk. nar. č. 55/1945 Zb. n. SNR na stratu občianskych práv a podľa § 8 odst. 2 nar. č. 33/1945 Zb. n. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR a § 74 vyk. nar. č. 55/1945 Zb. n. SNR na konfiškáciu celého majetku obžalovaného, ako na vedľajšie tresty.

Poprava

Po vynesení tohto rozsudku zostávalo podľa zákona prezidentovi Jozefovi Tisovi 48 hodín života. Poslednou možnosťou zmiernenia trestu z rozsudku smrti na dlhoročné väzenie bolo požiadať o milosť prezidenta ČSR, Eduarda Beneša.
Prezident Eduard Beneš prenechal toto rozhodnutie na vládu.
17. Apríla 1947 sa o štvrtej popoludní začalo rokovanie vlády o návrhu na udelenie milosti. Po dlhom rokovaní sa hlasovanie skončilo večer pár minút pred deviatou. Za omilostenie hlasovalo 6 členov vlády (zástupcovia slovenskej Demokratickej strany a Čs. strany lidovej), proti ich bolo 17 členov (KSČ, Čs. sociálna demokracia, Čs. národnosocialistická strana a L. Svoboda). Inšpirovaný rozhodnutím vlády, Eduard Beneš žiadosť o udelenie milosti zamietol.

Po zamietnutí milosti bola v skorých ranných hodinách vykonaná poprava.
O 5.15 hod. bol predvedený odsúdený Dr. Jozef Tiso, ktorému Ľudovít Benada prečítal rozsudok Národného súdu, ako aj prípis Národného súdu zo dňa 17. apríla 1947, v ktorom podľa intimátu Povereníctva spravodlivosti zo dňa 17. apríla 1947 bolo oznámené, že p. prezident Československej republiky odsúdenému milosť neudelil. Nato vyslaný sudca odovzdal odsúdeného Dr. Jozefa Tisu štátnemu zástupcovi.
Štátny zástupca odovzdal odsúdeného Dr. Jozefa Tisu katovi o 5.22 hod. s cieľom vykonania výkonu trestu smrti.
Nato kat o 5.23 hod. hlásil štátnemu zástupcovi, že výkon vykonal.
Nato na výzvu štátneho zástupcu prítomní úradní lekári po prezretí odsúdeného o 5.30 hod. konštatovali smrť.
Nato štátny zástupca nariadil, aby mŕtvola odsúdeného Dr. Jozefa Tisu bola strážená až do doby, kedy bude učinené ďalšie opatrenie

Zdroj:
www.sme.sk
pospolitost.wordpress.com
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Tiso
Proces s dr. J.Tisom - Spomienky obžalobcu Antona Rašlu a obhajcu Ernesta Žabkaya, 1990,Tatrapress


V prílohe sa nachádza:
- ZÁVEREČNÁ ČASŤ OBHAJOBY E. ŽABKAYA
- POSLEDNÉ PÍSOMÉ ODKAZY JOZEFA TISA PRED POPRAVOU (prepis)

Tiso, Jozef - Jozef Tiso počas hlavného pojednávania pred Národným súdom.

Jozef Tiso počas hlavného pojednávania pred Národným súdom.
Tiso, Jozef - Arcibiskup Kmeťko ( vpravo) počas výpovede v procese s Jozefom Tisom.

Arcibiskup Kmeťko ( vpravo) počas výpovede v procese s Jozefom Tisom.
URL : https://www.valka.cz/Tiso-Jozef-t47676#290572Verze : 2
Tento obrázek prezidenta Tisa byl uveřejněný v časopise Slovenský stát v obrazech. Představitel Slovenského štátu přebírá z rukou šéfa protokolu Alexandra rytíře von Dörnberga velkokříž řádu Německého orla. Tento řád mu byl udělen dne 14. března 1943, tedy ke čtvrtému výročí samostatnosti Slovenska.
URL : https://www.valka.cz/Tiso-Jozef-t47676#323953Verze : 0
Vysmiaty Hlavný veliteľ Hlinkovej mládeže Alojz Macek s prezidentom Slovenskej republiky Jozefom Tisom na stretnutí s členkami Hlinkovej mládeže. Vpravo dojatím splakaná vedúca.

Tiso svojou fyziognómiou pripomína skôr prosperujúceho veľkostatkára než kňaza.

vlastná zbierkaLinked from : https://www.valka.cz/topic/postview/651376
URL : https://www.valka.cz/Tiso-Jozef-t47676#651377Verze : 0
MOD