Main Menu
User Menu
Reklama

Monash, John

(full) General Sir John Monash


(27. 6. 1865 – 8. 10. 1931)


John Monash se narodil 27. 6. 1865 v západním Melbourne do rodiny pruského Žida a obchodníka Louise Monasche (nechal si jméno poangličtit na Monash). Od mládí projevoval nadání pro matematiku, proto po studiu na Scotch College, kde se poprvé setkal se svým budoucím přítelem a rivalem – Jamesem McCayem, nastoupil na Melbournskou univerzitu. Tady studoval nejen techniku, ale také umění a práva. Během univerzitních studií se začal zapojovat do politiky a v roce 1884 se jako jeden z prvních přihlásil do Univerzitní roty 4. praporu Victorian Rifles.


V roce 1885 musel kvůli těžké nemoci své matky studia přerušit a nastoupit do praxe. Podílel se například na stavbě Princes Bridge přes řeku Yarra a posléze byl pověřen vyprojektováním příměstského železniční okruhu východně od Melbourne. Roku 1890 se mu podařilo dokončit studia a o rok později se oženil s dvacetiletou H. V. Mossovou. S několika společníky založil stavební společnost a specializoval se hlavně na stavbu mostů ze zesíleného betonu. Během podnikání zažil několik vzestupů i pádů, po roce 1910 byl však již slušně zajištěn a mohl si dovolit honosnou vilu, automobil s řidičem a služebnictvo.


Po rozpuštění Univerzitní roty v roce 1886 vstoupil k Severomelbournské baterii metropolitní brigády posádkového dělostřelectva, jež bránila přístavy ve Victorii. 18. 10. 1895 byl povýšen na kapitána a o dva roky později byl po složení zkoušek povýšen na majora. Bylo mu svěřeno velení Severomelbournské baterie a v této funkci zůstal dalších jedenáct let. V roce 1907 mu McCay, velitel australského zpravodajského sboru nabídl místo. Monash přijal a 7. 3. 1908 byl povýšen na podplukovníka. Nejprve se zabýval mapováním, ale později dostal příležitost seznámit se s prací na generálním štábu. Navštěvoval také přednášky plk. Fostera o vojenských vědách na univerzitě v Sydney. 1. 6. 1913 byl povýšen do hodnosti plukovníka a převzal velení 13. pěší brigády.


Když vypukla 1. světová válka, působil Monash čtyři týdny jak hlavní cenzor, dokud mu nebylo svěřeno velení 4. pěší brigády AIF (Australian Imperial Force). Jeho brigáda 22. 12. 1914 odplula konvojem čítajícím 17 lodí do Egypta, kam dorazila koncem ledna 1915. Zde byla začleněna do Australské a Novozélandské divize generálmajora sira Alexandra Godleye. Během vylodění v Gallipoli zůstala brigáda v záloze až do 26. dubna, kdy začala zaujímat pozice na levé části středního úseku fronty (držela např. Pope's Hill a Quinn's Post). V červenci byl Monash povýšen na brigádního generála, zatímco se o něm doma šířily fámy, že byl zastřelen jako německý špion. O měsíc později se jeho brigáda zapojila do bitvy o Sari Bair. Jejím úkolem bylo zaútočit zleva na kótu 971, kvůli špatným mapám však útok skončil fiaskem a těžkými ztrátami, což bylo Monashovi často vyčítáno. Následně musel být brigáda stažena na klidnější úsek fronty. Po úplném stažení z Gallipoli byl Monash převelen na západní frontu, povýšen do hodnosti generálmajora a pověřen velením 3. australské divize, která se formovala v Salisbury Plain.


3. australská divize spadala pod Godleyho II. ANZAC sbor, jež byl součástí 2. britské armády. Hned první větší bitva u Messines v červnu 1917 byla vítězná a další úspěchy si Monash připsal během srpna, kdy se mu během 3. bitvy u Yper podařilo u Broodseinde dobýt zatím největšího vítězství AIF. Dalším z jeho úspěchů byla obrana Amiensu v březnu 1918. Od 1. června se stal velitelem Australského sboru a byl povýšen na generálporučíka. V červenci se pak dostavil další úspěch – bitva u Hamel, která bývá označována za první moderní bitvu, ve které spolupracovaly dělostřelectvo, pěchota, letectvo i tanky. Podobně proběhla i 2. bitva u Amiensu o měsíc později, která skončila drtivou porážkou Němců a stala se jednou z nejúspěšnějších bitev celé války. Za tento úspěch byl Monash 12. 8. 1918 povýšen králem Jiřím V. přímo v poli do rytířského stavu a obdržel vyznamenání KCB. Série úspěchů tím však neskončila a Monash nadále dosahoval vítězství. Vše vyvrcholilo úspěšným proražením Hindenburgovy linie.


Po skončení války organizoval Monash transporty vojáků do vlasti a demobilizaci armády. Sám se vrátil do Austrálie až koncem roku 1919. Nedlouho po návratu mu však zemřela manželka. Také jeho pokusy o působení v politice se nezdařily, proto začal opět podnikat ve stavebnictví. Coby uznávaný odborník se stal v roce 1921 předsedou Viktoriinské státní rady pro elektřinu, která se snažila zajistit dodávky levné elektřiny a podpořit tím růst průmyslu. S tímto problémem se potýkal téměř deset let, nakonec však uspěl. Dále byl také od roku 1923 prorektorem Melbournské univerzity a v posledních letech svého života se zabýval stavbou Shrine of Remembrance (Vzpomínková kaple) v Melbourne. V roce 1929 byl za zásluhy v době války povýšen do hodnosti generálplukovníka.


Zemřel 8. 10. 1931 a byl mu vystrojen státní pohřeb, kterého se zúčastnilo na 250 000 lidí. V roce 1958 byla po něm pojmenována Melbournská univerzita. Jeho tvář je také vyobrazena na 100$ bankovce.
zdroje: http://www.adb.online.anu.edu.au/biogs/A100533b.htm
http://www.polymernotes.org/biographies/AUS_bio_monash.htm
http://www.brightoncemetery.com/HistoricInterments/150Names/monashj.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Monash
http://www.unsw.adfa.edu.au/~rmallett/Generals/monash.html

URL : https://www.valka.cz/Monash-John-t47674#186651Verze : 0
Reklama