Main Menu
User Menu
Reklama

Turanec, Jozef

     
Příjmení:
Surname:
Turanec
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Turanec
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál II. triedy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.03.1898 Sučany /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.03.1957 Leopoldov /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ Rýchlej divízie
veliteľ pozemného vojska
hlavný vojenský veliteľ
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža.
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Turanec
URL : https://www.valka.cz/Turanec-Jozef-t47667#488243Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Turanec
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Turanec
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1903-DD.MM.1911 osemročné gymnázium Ružomberok /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.11.1921 kapitán
01.08.1930 štábní kapitán
01.07.1937 major
17.05.1939 podplukovník
01.01.1940 plukovník
01.01.1942 generál II. triedy
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
19.11.1940-22.06.1941 Velitel : Velitelství divisní oblasti 1
22.06.1941-03.08.1941 Velitel : 1. divise
03.08.1941-27.11.1941 Velitel : Rychlá divise
25.04.1942-23.09.1942 Velitel : Rychlá divise
01.01.1943-01.01.1943 Velitel : Vojenská správa
01.01.1944-27.08.1944 Velitel : Velitelství pozemního vojska
27.08.1944-29.08.1944 Velitel : Ministerstvo národní obrany

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

14.03.1940

Medaile Za hrdinstvo 3. stupně
Bravery medal - 3rd Class
Medaila Za hrdinstvo 3.stupňa
-

14.03.1940

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
-

15.07.1941 -

Kříž světové války 1. stupně
World War Cross 1st Class
Kríž svetovej vojny 1. stupňa
-

21.08.1941

Záslužný řád německé orlice 2. třída
Order of Merit of German Eagle 2nd Class
Verdienstorden vom Deutschen Adler 2. Klasse
-

05.11.1941

Železný kříž 1939 II. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

25.11.1941

Slovenský válečný vítězný kříž III. třídy
Slovakian War Victory Cross 3rd Class
Slovenský vojenný víťazný kríž III. triedy
-

10.03.1942

Řád Rumunské hvězdy 2. třída s meči
Order of Star of Romania 2nd Class with Swords
Ordinul Steaua României Mare Ofițer
-

26.07.1942

Slovenský válečný vítězný kříž II. třídy
Slovakian War Victory Cross 2nd Class
Slovenský vojenný víťazný kríž II. triedy
-

07.08.1942

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

26.03.1943

Medaile Za hrdinstvo 1. stupně
Bravery Medal - 1st Class
Medaila Za hrdinstvo 1.stupňa
-

DD.MM.1943

Medaile Za hrdinstvo 2. stupně
Bravery medal - 2nd Class
Medaila Za hrdinstvo 2.stupňa
-

DD.MM.1943

Řád koruny krále Zvonimíra 1. stupně s meči
The Order of the Crown of King Zvonimir 1st Class with Swords
Red krune kralja Zvonimira I. st. s mačevima
-

DD.MM.1944

Válečný vítězný kříž I. třídy s hvězdou a meči
War Victory Cross 1st Class with Star and Swords
Vojenný víťazný kríž I. triedy s hviezdou a mečmi
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1939 I. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Turanec
URL : https://www.valka.cz/Turanec-Jozef-t47667#488244Verze : 0
MOD
Jozef Turanec


nar. 7.3. 1892 Sučany
zom. 9.3. 1957 Leopoldov


Dôstojník Československej armády (1918-1939), generál I. triedy v Slovenskej armáde (1939-1945), veliteľ Rýchlej divízie, veliteľ Veliteľstva pozemného vojska , veliteľ Slovenskej armády .
Jozef Turanec pochádzal z priemernej robotníckej rodiny. Jeho otec Juraj Turanec pracoval na železnici vo Vrútkach. Matka Helena rod. Seemannová sa starala o päť detí. Napriek skromným pomerom sa rodičia snažili zabezpečiť vzdelanie všetkým deťom. Po skončení ľudovej školy študoval v rokoch 1903-12 na klasickom gymnáziu v Ružomberku. Po maturite kráčal v otcových šľapajach a nastúpil pracovať do hlavnej dielne Košicko - bohumínskej železnice vo Vrútkach. Táto práca ho zrejme neuspokojovala a v apríli 1913 narukoval ako dobrovoľník do armády. Službu nastúpil v známom 71. pešom pluku v Trenčíne. Absolvoval školu pre záložných dôstojníkov v Bratislave a Ostrihome.
Po vypuknutí 1. sv. vojny bojoval na východnom fronte. Od augusta 1916 sa zúčastnil bojov talianskom fronte. Počas vojny utrpel niekoľko zranení. Získal sedem vojenských vyznamenaní a zachovali sa tiež písomne pochvaly od nadriadených. Po skončení vojny odchádza nakrátko do civilu, ale už v marci 1919 vstupuje do Čs. armády. Nastúpil v hodnosti nadporučíka v zálohe.
Po svojej reaktivácii sa v priebehu mája až septembra 1919 zúčastnil bojov proti Maďarskej republike rád. Pôsobil ako veliteľ guľometnej roty, neskôr práporu. V tomto konflikte získal ďalšie skúsenosti a od novembra 1921 je zaradený s hodnosťou kapitána do kategórie dôstojníkov z povolania. Po niekoľkých nižších veliteľských miestach nastúpil v roku 1923 ako inštruktor na Vojenskú akadémiu v Hraniciach. Jeho znalosti cudzích jazykov mu umožnili od roku 1928 pôsobiť aj v spravodajskej službe pri 31. pešom pluku v Petržalke.
Absolvoval viacero odborných vojenských kurzov, v rokoch 1929-1930 aplikačnú školu pre dôstojníkov. Okrem vojenských škôl absolvoval tiež 8 semestrov na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Vojenskú odbornosť si zvyšoval v oblasti delostrelectva na delostreleckej škole v Olomouci V rokoch 1930-38 slúžil v 9. a 110. delostreleckom pluku v Žiline.
V čase Mníchovskej krízy a následnej postupnej likvidácii ČSR pôsobil ako člen delimitačnej komisie pri odovzdávaní územia južného Slovenska Maďarsku. V decembri 1938 sa stal styčným dôstojníkom pre Hlinkovu gardu. V deň vyhlásenia slovenského štátu mal z poverenia vlády prevziať likvidovanú 16.pešiu divíziu v Ružomberku.
Od počiatku vzniku sa nová slovenská armáda borila s nedostatkom skúsených dôstojníkov. Preto skúsené kádre mali veľkú šancu na rýchly postup. Major Turanec nastúpil na Hlavné vojenské veliteľstvo vznikajúcej armády. Postupoval v hodnostiach i zaradení. V januári 1940 bol už plukovníkom. Bol nespokojný, že sa mu nepodarilo "ukázať" v ťažení proti Poľsku, preto netrpezlivo očakával druhú šancu. Sen sa mu splnil po vyhlásení vojny proti ZSSR do ktorej sa zapojil ako veliteľ Rýchlej divízie.
Patril medzi pronemecky orientovaných dôstojníkov. U Nemcov si získal meno nielen v boji, ale aj pri presadzovaní rôznych akcií, ktoré prekračovali hranice medzinárodného práva (zneužívanie zajatcov, rabovanie, bratie rukojemníkov, represívne akcie, vypaľovanie dedín apod.)
Po krátkej dovolenke sa vrátil k veleniu Rýchlej divízie. Viedol túto jednotku počas nasadenia pri Rostove na Done a v predhorí Kaukazu. Potvrdzoval svoju povesť schopného vojaka, ale tiež osoby nadovšetko oddanej spolupráci s nacistami, voči ktorým nikdy neskrýval sympatie. Kruto reagoval na všetky prejavy antifašizmu v armáde, ale rozkladu slovenskej divízie nezabránil.
Už v rokoch 1942-43 podnikali Nemci sporadický nátlak na slovenskú vládu, aby bol Turanec vymenovaný za ministra obrany. Tiso na tento tlak nepristúpil, považoval Turanca za radikála. V januári 1944 bol Čatlošom odsunutý do čela Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici. Iróniou osudu presadil do funkcie náčelníka štábu plukovníka Goliana, teda muža, ktorý ho onedlho dá zatknúť.
V službách režimu sa pokúšal zastaviť rozklad armády, ktorá odmietala slúžiť režimu a nacistom. Sled udalostí už nestihol zastaviť. Dňa 27.8. 1944 bol vymenovaný za veliteľa Slovenskej armády. Svojej funkcie sa už nestihol ujať. Pár hodín pred vypuknutím povstania bol zatknutý na letisku Tri Duby. Asi do polovice septembra boli zadržiavaní na štábe 1. čs. partizánskej brigády J. V. Stalina na Prašivej. Potom ho spolu s generálom Čatlošom previezli do Moskvy. Zo zajatia ho prepustili až vo februári 1947, aby vypovedali v procese s Tisom. Turanec bol obžalovaný za kolaboráciu a zradu. Dňa 10. 12. 1947 bol odsúdený na smrť, ale trest mu bol zmenený na 30 rokov odňatia slobody a konfiškáciu majetku. Zomrel 9.3. 1957 počas výkonu trestu v Leopoldove.
Generál Turanec bol jednoznačne dôstojníkom oddaným režimu HSĽS. Svoje ľudácke zmýšľanie musel ako dôstojník v apolitickej čs. armáde skrývať. S niektorými ľudákmi udržiaval kontakty už v medzivojnovom období (bratia Mederlyovci). Patril k radikálnemu krídlu HSĽS vedeným Machom a Tukom. Radikáli ako on neskrývali svoj obdiv k nacizmu a chceli podobný systém presadiť aj na Slovensku. Bol ochotným spolupracovníkom Nemcov, mal dôveru nacistov a bol aj dekorovaný najvyššími nemeckými rádmi a vyznamenaniami (napr. Ritterkreuz-20.11. 1941).
S vyššími dôstojníkmi slovenskej armády nemal dobré vzťahy. Bol ctižiadostivý a dostával sa do častých konfliktov najmä s generálom Čatlošom, ktorý sa ho chcel viackrát zbaviť, či generálom Malárom. Nemci mu však dôverovali, a preto dokázali vyvinúť na slovenskú vládu dostatočný tlak, aby ho udržali v dôležitých funkciách.


Zdroje.
Korček, J.: Veliteľ Rýchlej divízie, In: Historická revue, r.VI., č. 6, s. 20-21
212.55.244.114
URL : https://www.valka.cz/Turanec-Jozef-t47667#186621Verze : 1
MOD
Dekrét, ktorým bol dňa 7.8.1942 generálmajorovi Jozefovi Turancovi prepožičaný nemecký Rytiersky kríž Železného kríža.
URL : https://www.valka.cz/Turanec-Jozef-t47667#213713Verze : 0
MOD