Main Menu
User Menu
ORP Żuraw


typ: minolovka
třída: Jaskółka (2.série)
kódové označení: "ŻW" (1946 až 1947), "ŻR"(1948), "HG-11" (1948 až 1963), "BK-4" (1971 až 1974)


loděnice: Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej w Gdyni (Gdyně, Polsko)
založení kýlu: 1937
spuštění na vodu: 22.8.1938
dokončení stavby: 31.8.1939 (?)
vyřazení ze služby: 1970


Rozměry:
délka: 45,0 m
šířka: 5,5 m
ponor: 1,55 m (2,2 m po přestavbě)
výtlak: 185 t standard / 203 t plný


Pohon:
pohon: 2x osmiválcový diesel Ursus-Nohab (1.050 shp), 2 šrouby
rychlost: 18 uzlů
palivo: nafta
dosah: ? mil / ? uzlů


Výzbroj:
1x 75 mm / d60 wz.28 (1xI /univerzální na přídi)
2x 13,2 mm kulomet Hotchkiss (2xI /AA)
2x 7,92 mm kulomet Maxim wz.08 (2xI /AA)
20(40) kontaktních min wz.08/39 nebo 20 hlubinných náloží


od roku 1939 (Kriegsmarine):
1x 20 mm / d65 C/30 Rheinmetall (1xI /AA)


od roku 1946:
5x 20 mm / d65 C/30 Rheinmetall (2xII, 1xI /AA)


od roku 1948:
2x 20 mm (1xII /AA na přídi)


od roku 1950:
bez výzbroje


Výstroj:
2x tralovací zařízení Renerca (do roku 1939)
2x kontaktní tralovací zařízení Szulc (1946 až 1947)


Posádka: cca 38


Použité zdroje:
Marynarka wojenna RP (oficiální stránky námořnictva)
Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej
Polish Navy Homepage
URL : https://www.valka.cz/AM-ORP-Zuraw-t47566#186247Verze : 0
Stručné dějiny lodi:
srpen 1939: problémy s kormidelním strojem oddalují dokončení stavby, s eskalací napětí mezi Polskem a Německem urychlené zařazení do PMW
1.9.1939: v okamžiku přepadení Polska postoj ve válečném přístavu v Gdyni, loď rychle dostrojována, odplutí k Helu a příprava na provedení plánu „Rurka“. Pozdě odpoledne nálet 33 německých Ju-87 na svaz kolem minonosky ORP Gryf, ORP Żuraw bez blízkých zásahů, nicméně se opět projevily problémy s kormidlem
2.9.1939: přesun do Jastarnie, kde slouží jako plovoucí protiletadlová baterie
14.9.1939: těžký nálet na Jastarniu, opět bez poškození, v noci přesun na Hel
15.9.1939: spuštění vlajky, posádka přechází na pevninu
září 1939: loď převzata Kriegsmarine a pod jménem "Oxhöft"zařazena do 7 Minensuchflottille, posádku lodi utvořili námořníci z potopené minolovky M-85
1942 (?): přestavba na hydrografickou loď
1945: na konec války postoj v Travemünde
15.10.1945: přeřazení do rezervy „Deutsche Mineräumdienststeilung“ (Německá minolovná služba)
25.1.1946: navrácena Polsku, předání uskutečněno v Travemünde
13.2.1946: přesun do Kielu k opravě a znovuvyzbrojení
12.3.1946: návrat do Gdynie, zařazení do 1.dywizjonu Flotylli Trałowców
1.4.1946: po nalodění 9.roty "Szkolnego Pułku MW" v Gdańsku přesun do Świnoujścia
13.4.1946: účast na oslavách prvního výročí znovuzískání západních zemí ve Štětíně
17.4.1946: návrat do Gdynie
květen až říjen 1946: oprava v loděnících v Gdyni
29.11.1946: přesun do Świnoujścia, přiřazení ke "Szczecińskiemu Obszaru Nadmorskiemu"
prosinec 1946: hydrografická služba SON, kontrola stavu plavební dráhy Świnoujście - Kołobrzeg
květen 1947: přidělení k "Oddziałowi Hydrograficznemu MW" (hydrografické oddělení MW)
říjen 1947: revize navigačních podmínek v přístavech Kołobrzeg, Ustka, Świnoujście a Szczecin
jaro 1948: částečná přestavba, sejmuta většina výzbroje. Loď dostává poměrně velkou nástavbu skrývající kreslírnu a sklad map
15.8.1948: úplné odzbrojení a překlasifikování na hydrografickou loď. Jednotka získává nový taktický znak "HG-11". Nadále slouží pro hydrografický průzkum pobřeží, příležitostně také jako pomocná loď při minových operacích
1949 (?): úspěšná záchranná operace helských rybářů, bloudících po dva dny v mlze z důvodu havárie motoru
1.-3.8.1951: útěk lodi do Švédska - během plavby na otevřeném moři převzala posádka kontrolu nad lodí, izolovala důstojníky ve velitelské kajutě a odplula do Ystad. Zde 16 námořníků a poddůstojníků požádalo o politický azyl, švédské úřady jej nakonec udělily 12 lidem (4 námořníci se po rozhovoru s kmdr. ppor. Iwanowem rozhodli zůstat na palubě). Loď je následně po zaplacení přístavních poplatků propuštěna. Po navázání rádiového kontaktu s velitelstvím obdržel kapitán lodi rozkaz k vyhledání torpédoborce Błyskawica a návratu do přístavu pod jeho eskortou. Velitelství PMW chtělo patrně vzbudit dojem chycení přeběhlíka na otevřeném moři a donucení k návratu. Důstojníci proto v obavě z překroucení skutečnosti záměrně udali špatnou polohu a nikým nepozorováni vpluli 3.8.1951 do gdyňského přístavu. Loď je okamžitě obklíčena, na palubu přicházejí zástupci námořního velitelství, vojenské prokuratury a rozvědky. Výslechy trvají nepřetržitě do 5.srpna, po té jsou všichni členové posádky zatčeni
1.9.1951: zahájen inscenovaný soudní proces, na jehož konci byly vyneseny exceplární tresty: kapitán lodi odsouzen na 15 let, zbylí dva důstojníci na 12 a 15 let, členové posádky na 5 až 10 let. Zběhlí námořníci odsouzení k trestu smrti v nepřítomnosti. Bojové jméno Żuraw bylo podle velení pošpiněno a z toho důvodu "navždy" vyřazeno z používání v PMW. Loď proto dostává nové jméno "ORP Kompas".
1960-1963: generální oprava a přestavba na loď pro navigační a hydrografický průzkum
1971: vyřazení z aktivní služby, přeměna na ubytovací hulk
1977: úplné vyřazení ze služby, loď přemístěna do Oksywia (část Gdyně), kde čekala na rozebrání
leden 1979: během vichřice prasklo kotevní lano a loď začala driftovat po přístavním bazénu, naštěstí způsobené škody na přístavním zařízení a okolních lodích nebyly příliš vážné. Loď nakonec uvízla na mělčině, kde zůstala až do roku 1981
duben 1981: vrak lodi stažen na hlubší vodu a za pomocí remorkéru H-12 odtažen na Hel. Během vlečení začal trup nabírat vodu, díky silným pumpám remorkéru se jej ale nakonec podařilo dostat na místo určení. Vlastní rozebírání už loď nevydržela a potopila se v přístavním bazénu. Vrak vyčníval z vody ještě na konci 90.let


Velitelé:
1.9.1939 až 15.9.1939 kpt. mar. Robert Kasperski
1945 až ? - por. mar. Klemens Kolasa
? až 1951 - por. mar. Arkadiusz Ignatowicz
URL : https://www.valka.cz/AM-ORP-Zuraw-t47566#186249Verze : 0
...
AM - ORP Żuraw - ORP Żuraw po přestavbě na hydrografickou loď (zdroj: Marynarka Wojenna RP)

ORP Żuraw po přestavbě na hydrografickou loď (zdroj: Marynarka Wojenna RP)
AM - ORP Żuraw - ORP Żuraw - stav z roku 1939 (zdroj: Polish Navy Homepage

ORP Żuraw - stav z roku 1939 (zdroj: Polish Navy Homepage
URL : https://www.valka.cz/AM-ORP-Zuraw-t47566#186252Verze : 0