Main Menu
User Menu

11. bombardovací letka [1939-1939]

11 Eskadra Bombowa

     
Název:
Name
11. bombardovací letka
Originální název:
Original Name:
11 Eskadra Bombowa 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Bombardovací letka 211
Datum zániku:
Disbanded:
17.09.19392)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.08.1939-17.09.1939 X. bombardovací peruť
Dislokace:
Deployed:
31.08.1939-03.09.1939 Ułęż/letiště /
03.09.1939-04.09.1939 Kuciny/letiště Dzierżanowo /
04.09.1939-05.09.1939 Drwalew/letiště /
05.09.1939-06.09.1939 Ułęż/letiště /
06.09.1939-14.09.1939 Gnojno/letiště /
14.09.1939-16.09.1939 Wielick/letiště /
16.09.1939-17.09.1939 Gwoździec Stary /
Velitel:
Commander:
31.08.1939-17.09.1939 Omylak, Franciszek Kazimierz (kapitan obserwator)
Výzbroj:
Armament:
01.09.1939:
9x PZL.37A "Łoś"
PZL.37A-bis "Łoś"
PZL.37B "Łoś"
Vojenské evidenční číslo:
72.12
72.17
72.18
72.36
72.60
72.XX
72.XX
72.XX
72.XX
2x Fokker F.VIIB/3m
Vojenské evidenční číslo:
70.11
70.XX
Poznámka:
Note:
1) V mobilizační tabulce označena jako Bombardovací letka č. 211 (Eskadra Bombowa nr 211). Změna číslování byla provedena o půlnoci z 30. na 31.08.1939. V polské historiografii je označována zpravidla jako 11. bombardovací letka (11 Eskadra Bombowa) nebo 11. (211.) bombardovací letka (11 (211) Eskadra Bombowa). Z důvodu snadnější dohledatelnosti na serveru zde označena takto.
2) Letka se na rozkaz Vrchního velitele letectva a protiletecké obrany evakuovala na letiště v Černovicích (Rumunsko).
Zdroje:
Sources:
Belcarz, Bartłomiej, Pęczkowski, Robert: White eagles. The Aircraft, Men and Operations of the Polish Air Force 1918-1939, Hikoki Publications Ltd., 2001
Bernád, Denes, Braniewski, Bogdan, Cynk, Jerzy B., Glass Andrzej, Kopański, Tomasz J.: PZL P.37 Łoś, Gdańsk 2006
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991

URL : https://www.valka.cz/11-bombardovaci-letka-1939-1939-t47550#414187Verze : 0
MOD
11 (211) Eskadra Bombowa


Dowódca Eskadry: kpt. obs. Francizsek Omylak
Oficer Taktyczno-Operacyjny Eskadry: por. obs. Alfons Miondlikowski
Oficer Techniczny Eskadry: ppor. techn. rez. Kazimierz Treger
Szef Mechaników: st. majster wojsk. Stefan Dworak
Szef Admin. Eskadry: st. sierż. Andrzej Neuman


piloti:
ppor. Władysław Kramarz
chor. Jan Walczak
pchor. Stanisław Przywara
pchor. Stanisław Sierpiński
plut. Roman Bonkowski
plut. Józef Kaźmierczak
plut. Julian Pieniążek
plut. Adam Weiss
kpr. Gerhard Goebel
kpr. Marian Kleinschmidt
kpr. Stanisław Liszewski


pozorovatelé:
por. Kazimierz Bokowiec
por. Zdzisław Górniak
por. Francizsek Kupidłowski
por. Jan Orsza-Matysek
por. Stanisław Rewkowski
por. Henryk Sawlewicz
ppor. Jerzy Kopiński
ppor. Edmund Mrozowski
pchor. Józef Hebda
pchor. Tadeusz Ołpiński
pchor. Włodzimierz Osiatyński
pchor. Stanisław Zwierzański


střelci:
sierż. Mieczysław Chanecki
sierż. Feliks Łazowski
sierż. Aleksander Zejdler
kpr. Jan Bychowski
kpr. Zbigniew Idzikowski
kpr. Edmund Kobyliński
kpr. Henryk Koniuszewski
kpr. Bernard Kowalski
kpr. Franciszek Kowalski
kpr. Józef Martyniec
kpr. Klemens Mazur
kpr. Zdzisław Pieczyński
kpr. Franciszek Przysło
kpr. Józef Puchała
kpr. Stefan Rycharski
kpr. Kazimierz Sawicz
kpr. Bolesław Sobieszczuk
kpr. Józef Szczepański
kpr. Jan Wanciszewicz
kpr. Stanisław Wójcik
kpr. Roman Wysocki
kpr. Józef Zieliński
kpr. rez. Dyonizy Budnickiletiště: Ułeż


v sestavě: X (210) Dywizjonu Bombowego


poznámka: k přečíslování došlo 31. srpna 1939(Jerzy Pawlak: Polskie eskadry w Wojnie Obronnej 1939, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1982)
URL : https://www.valka.cz/11-bombardovaci-letka-1939-1939-t47550#186153Verze : 0
MOD