Main Menu
User Menu

XFIM-92A Stinger (FIM-43 Redeye II)

XFIM-92A Stinger - vývojový prototyp rakety FIM-92 vychádzajúci z ďalšieho vývoja PPLRK FIM-43 Redeye II.


Foto US Army:
XFIM-92A Stinger (FIM-43 Redeye II) - XFIM-92A Stinger

XFIM-92A Stinger
URL : https://www.valka.cz/XFIM-92A-Stinger-FIM-43-Redeye-II-t47444#185353Verze : 0
MOD