Main Menu
User Menu
ORP Mewa


typ: minolovka
třída: Jaskółka
kódové označení: "M" (1935 až 1937), "MW" (1946 až 1949), "D-46" (1950 až 1960), "326" (1960 až 1970), "BK-2" (1971 až 1975)


loděnice: Stocznia Gdańska S.A., Gdynia (Polsko)
založení kýlu: 1933
spuštění na vodu: 10.1.1935
dokončení stavby: 25.10.1935
vyřazení ze služby: 1970


Rozměry:
délka: 45,0 m
šířka: 5,5 m
ponor: 1,55 m
výtlak: 185 t standard / 203 t plný


Pohon:
pohon: 2x osmiválcový diesel Ursus-Nohab (1.050 shp), 2 šrouby
rychlost: 18 uzlů
palivo: nafta
dosah: ? mil / ? uzlů


Výzbroj:
1x 75 mm / d60 wz.28 (1xI /univerzální na přídi)
2x 7,92 mm kulomet Maxim wz.08 (2xI /AA)
20(40) kontaktních min wz.08/39 nebo 20 hlubinných náloží


od roku 1939 (Kriegsmarine):
2x 20 mm / d65 C/30 Rheinmetall (2xI /AA)


od roku 1946:
7x 20 mm / d65 C/30 Rheinmetall (1xIV na přídi, 2xII /AA)


od roku 1952:
2x 37 mm (1xII)
2x 12,7 mm kulomet wz.2M-1 (1xII)
2x skluzavka hlubinných náloží


Výstroj:
2x tralovací zařízení Renerca (do roku 1939)
2x kontaktní tralovací zařízení Szulc (1946 až 1947)


Posádka: cca 30
URL : https://www.valka.cz/AM-ORP-Mewa-t47413#185144Verze : 0
Stručná historie lodi:
leden 1936: loď zařazena do Dywizjonu Minowców, zahájena série cvičení
1936: návštěva Karlskrony
18. 4. 1939: loď lehce poškozena nárazem ponorky ORP Sęp, ta při vplouvání do přístavu poškodila ještě vedle zakotvenou ORP Jaskółka
1. 9. 1939: začátek války zastihl Mewu ve válečném přístavu v Gdyni, odplutí k Helu a příprava na provedení plánu "Rurka". Pozdě odpoledne loď těžce poškozena během náletu 33 německých Ju-87 na svaz kolem minonosky ORP Gryf. Výbuch těžké bomby cca 10 m od pravého boku vyřadil kormidelní zařízení, na palubě 9 mrtvých a 8 raněných (mezi jinými i kapitán lodi). Loď odtažena do helského přístavu sesterskou ORP Rybitwa
2. 9. 1939: pro vážná poškození loď zakotvena nad mělčinou, sejmuta většina výzbroje
3. 9. 1939: během série náletů obdržela loď několik blízkých zásahů, v jejichž důsledku sedla na dno přístavu
listopad 1939: vrak lodi vyzvednut Němci, loď včleněna do Kriegsmarine pod jménem Putzig
jaro 1940: přestavba na pomocnou loď, jednotka překlasifikována na loď pro lovení torpéd (Torpedofangboot) s novým označením TFA 7 (někdy udáváno TFA 9)
květen 1945: konec války zastihl loď v Kielu
15. 10. 1945: přeřazení do "Německé minolovné služby" (Deutsche Mineräumdienststeilung)
25. 1. 1946: loď navrácena Polsku, předání se uskutečnilo v Travemünde
únor 1946: oprava a vystrojení v loděnici Howaldtswerke, Kiel
12. 3. 1946: návrat do Gdynie, loď zařazena do 1. Dywizjonu Flotylly tralowców
1. 6. 1946: přeřazení k "Szczecińskiemu Obszaru Nadmorskiemu", odminovací služba u západního pobřeží Polska
jaro 1947: generální oprava
1949: reklasifikace na strážní loď, zařazení do 2. Dywizjonu Patrolowców
1951: oprava a přezbrojení
1955: přeřazení k Dywizjonu Patrolowców i Dużych Ścigaczy w Gdyni
1970: vyřazení ze služby, přeměna na ubytovací hulk, loď zakotvena ve Świnoujściu (Svinoústí)
květen 1981: loď rozebrána


Velitelé:
1936 - ?: kpt. mar. Stefan Romanowski.
? - 1. 9. 1939: kpt. mar. Wacław Lipkowski (zabit během náletu)
1. - 3. 9. 1939: kmdr.ppor. S. Hryniewiecki
1946 - ?: por. mar. Jerzy Skowroński
URL : https://www.valka.cz/AM-ORP-Mewa-t47413#185145Verze : 0