72. mechanizovaný prapor [2000- ]

72nd Mechanized Battalion
     
Název:
Name:
72. mechanizovaný prapor 72nd Mechanized Battalion
Originální název:
Original Name:
72. mechanizovaný prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2000
Předchůdce:
Predecessor:
74. mechanizovaný prapor 74th Mechanized Battalion
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.2000-DD.MM.RRRR 7. mechanizovaná brigáda
01.01.2000-DD.MM.RRRR 7th Mechanized Brigade
Dislokace:
Deployed:
01.01.2000-DD.MM.RRRR Přáslavice, kasárna Hanáckého pluku

Velitel:
Commander:
01.01.2000-30.09.2000 Janečka, Zbyněk (Podplukovník)
01.10.2000-30.11.2003 Honzák, Rudolf (Podplukovník)
01.12.2003-31.10.2008 David, Jiří (Podplukovník)
01.11.2008-31.07.2011 Simmer, Jiří (Podplukovník)
01.08.2011-31.07.2016 Botík, Martin (Podplukovník)
01.08.2016-31.07.2019 Vybíhal, Miroslav (Podplukovník)
01.08.2019-31.12.2021 Hajduch, Martin (Podplukovník)
01.01.2022-DD.MM.RRRR Voltr, Michal (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
01.12.2003-DD.MM.RRRR 1. mechanizovaná rota
01.12.2003-DD.MM.RRRR 2. mechanizovaná rota
01.12.2003-DD.MM.RRRR 3. mechanizovaná rota
01.12.2003-DD.MM.RRRR minometná baterie
01.12.2003-DD.MM.RRRR velitelská rota
01.12.2003-DD.MM.RRRR rota logistiky
01.12.2003-DD.MM.RRRR obvaziště
01.12.2003-DD.MM.RRRR 1st Mechanized Company
01.12.2003-DD.MM.RRRR 2nd Mechanized Company
01.12.2003-DD.MM.RRRR 3rd Mechanized Company
01.12.2003-DD.MM.RRRR Mortar Battery
01.12.2003-DD.MM.RRRR HQ Company
01.12.2003-DD.MM.RRRR Logistic Company
01.12.2003-DD.MM.RRRR First Aid Station
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
do 30.11.2003 pouze rámcový

VÚ 5153
to 30.11.2003 only framework of the battalion

VÚ 5153
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.vojenstvi.cz
Naše vojsko, roč. 2006, č. 6
acr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/72-mechanizovany-prapor-2000-t47387#414810 Verze : 0
72. mechanizovaný prapor

Vznik: 1. 1. 2000 přejmenováním 74. mechanizovaného praporu (do 30. 11. 2003 jen rámcový)


Dislokace: Přáslavice


Čestný název:


Krycí číslo:


Nadřízený stupeň: 7. mechanizovaná brigáda


Složení:


štáb
1. mechanizovaná rota (10 BVP-2)
- velitelské družstvo
- 3 čety po 3 družstvech
2. mechanizovaná rota (10 BVP-2)
- velitelské družstvo
- 3 čety po 3 družstvech
3. mechanizovaná rota (10 BVP-2)
- velitelské družstvo
- 3 čety po 3 družstvech
minometná baterie (12 minometů 120 mm)
velitelské družstvo
3 čety po 4 minometných družstvech
družstvo řízení palby
rekognoskační družstvo
velitelská rota
velitelské družstvo
velitelská četa
- strážní družstvo
- družstvo zabezpečení
- družstvo radiačního a chemického průzkumu
spojovací četa
- spojovací družstvo
- rádiové družstvo
- kabelové družstvo
- družstvo polního poštovního spojení
ženijní četa
- velitelské družstvo
- 2 ženijní družstva
- ženijní strojové družstvo
rota logistiky
velitelské družstvo
zásobovací četa
- dopravním družstvem
- zásobovací družstvo
- hospodářské družstvo
četa oprav
- velitelské družstvo
- družstvo oprav
- vyprošťovací družstvo
obvazištěZánik:Zdroj:
www.army.cz
www.vojenstvi.cz
www.72mpr.org
Naše vojsko, roč. 2006, č. 6

URL : https://www.valka.cz/72-mechanizovany-prapor-2000-t47387#184986 Verze : 0
starý znak 72. mechanizovaného praporu


URL : https://www.valka.cz/72-mechanizovany-prapor-2000-t47387#184987 Verze : 0
Nášivka - 1. mechanizovaná rota 72. mechanizovaného praporu / Patch - 1st Mechanized Company of the 72nd Mechanized Battalion
URL : https://www.valka.cz/72-mechanizovany-prapor-2000-t47387#551847 Verze : 0
Nášivka - 3. mechanizovaná rota 72. mechanizovaného praporu / Patch - 3rd Mechanized Company of the 72nd Mechanized Battalion
URL : https://www.valka.cz/72-mechanizovany-prapor-2000-t47387#551848 Verze : 0
Nášivka - Průzkumná skupina 72. mechanizovaného praporu / Patch - Reconnaissance Group of the 72nd Mechanized Battalion
URL : https://www.valka.cz/72-mechanizovany-prapor-2000-t47387#551849 Verze : 0
V říjnu 2016 došlo k ukončení činnosti mechanizované čety AZ u 72.mpr a vznikla mechanizovaná rota AZ u 72.mpr.
Struktura roty:
velitelské družstvo
1. mechanizovaná četa
2. mechanizovaná četa
minometná četa
četa zabezpečení


- Nášivka - mechanizovaná rota aktivní zálohy 72. mechanizovaného praporu / Patch - Aktiv reserve mechanized Company of the 72nd Mechanized Battalion
URL : https://www.valka.cz/72-mechanizovany-prapor-2000-t47387#619705 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více