Main Menu
User Menu

Pěší pluk č. 80 [1873-1918]

80th Infantry Regiment / Infanterieregiment Nr. 80

     
Název:
Name:
Pěší pluk č. 80
Originální název:
Original Name:
Infanterieregiment Nr. 80
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1873
Předchůdce:
Predecessor:
Řadový pěší pluk č. 80
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 60. pěší brigáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ľvov, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.10.1908-DD.03.1912 Letovský, Vojtěch (Oberst)
DD.07.1917-DD.08.1917 Friesse, Bohdan (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Wrede, Alphonse von - Semek, Anton: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht I
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-80-1873-1918-t47346#415636Verze : 3
MOD
Peší pluk č. 80 (IR 80)


Infanterieregiment Wilhelm Ernst Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, Herzog zu Sachsen Nr.80
(vytvorený v roku 1860)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberst Joseph Krużlewski
veliteľstvo pluku, I. a III. prápor (Lemberg), II. prápor (Zloczów), IV. prápor (Nevesinje)
nadriadené útvary: 11. pešia divízia (XI. armádny zbor)


Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 68% Ukrajinci, 25% Poliaci, 7% ostatní
doplňovací obvod: Zloczów (v súčasnosti Zoločev na Ukrajine)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
IR 80 (I, II, a III. prápor) v zostave 60. pešej brigády 30. pešej divízie (XI. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Rusku
IV. prápor IR 80 v zostave 3. horskej brigády (brigáda podriadená priamo 6. armáde) – prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbskuhttps://www.austro-hungarian-army.co.uk/
https://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-80-1873-1918-t47346#184889Verze : 0
Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-80-1873-1918-t47346#411215Verze : 0