Main Menu
User Menu

Pěší pluk č. 79 [1873-1918]

79th Infantry Regiment / Infanterieregiment Nr. 79

     
Název:
Name:
Pěší pluk č. 79
Originální název:
Original Name:
Infanterieregiment Nr. 79
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1873
Předchůdce:
Predecessor:
Řadový pěší pluk č. 79
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.12.1914-DD.05.1915 Schöbl, František (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Wrede, Alphonse von - Semek, Anton: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht I
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-79-1873-1918-t47345#415650Verze : 0
MOD
Peší pluk č. 79 (IR 79)


Infanterieregiment Graf Jellaèić Nr.79
(vytvorený v roku 1860)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberst Eugen Edler von Luxardo
veliteľstvo pluku, I, III. a IV. prápor (Fiume), II. prápor (Otoćac)
nadriadené útvary: 36. pešia divízia (XIII. armádny zbor)


Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 96% Chorváti a Srbi, 4% ostatní
doplňovací obvod: Troppau (v súčasnosti Opava v Českej republike)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
IR 79 (II, III, a IV. prápor) v zostave 71. pešej brigády 36. pešej divízie (XIII. armádny zbor) – pluk určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbskuhttps://www.austro-hungarian-army.co.uk/
https://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-79-1873-1918-t47345#184888Verze : 0
Tento „regiment rváčů“ jak si v některých případech sami vojáci říkali si jistě zaslouží naši pozornost. Jejich vojenské nasazení a tažení ve Velké válce je dostatečně známé. Méně známe snad je to,že tento pluk a jeho vojáci byli jednotkou,která byla oceňována řády a vyznamenáními zcela nadstandartně. Bylo to i tím,že jednotka byla nasazována vždy tam,kde bylo potřebné zúročit vojenské nadšení Chorvatů,kteří tvořili jádro pluku. Není bez zajímavostí,že velitelský sbor byl zastoupen i důstojníky na nižších velitelských stupních z Čech a Moravy.


Byl to snad sám velitel pluku se svým štábem,kteří nechávali na hrany medailí zhotovovat nápis,který byl upomínkou služby u pluku. Existují řády a vyznamenání,které nesou jednotný nápis:


Vom Offizierskorps des k.u.k. Otočaner Infanteriregiments Graf Jellačič No 79 (viz obrázek)


Velitelství dokonce nepodcenilo ani možnost udělovat dekorace s tímto nápisem na hraně případně na etuji u medailí pro vojíny a poddůstojníky. (viz etuje)


Historie pluku a národnostní složení a pochopitelně i jméno generála Jelačice bylo využito při formování armády Svobodného státu Chorvatsko v roce 1941. V současné době mladý Chorvatský stát na slávu tohoto pluku také nezapomíná a jméno bana Jelačice nesou některé vojenské zařízení i jednotky armády. Sláva pluku přetrvala do dnešních dnů.


V etuji,kterou si nechal soukromě vyrobit důstojník pluku jsou vloženy dvě Záslužné medaile Signum Laudis. Obě mají na hraně klenotnicky upravený nápis o kterém zde hovoříme.


Prameny:
Archiv Altman
Archiv Faleristika


Etuje s jmenováním k medaili Za statečnost II.třídy kolega Faleristika.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-79-1873-1918-t47345#318736Verze : 0
Doplňuji zde obrázek etuje k "malé" stříbrné medaili Za statečnost císaře Františka Josefa I. s věnováním na víčku.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-79-1873-1918-t47345#319325Verze : 0
Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-79-1873-1918-t47345#411214Verze : 0