Main Menu
User Menu

Pěší pluk č. 72 [1873-1918]

72nd Infantry Regiment / Infanterieregiment Nr. 72

     
Název:
Name:
Pěší pluk č. 72
Originální název:
Original Name:
Infanterieregiment Nr. 72
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1873
Předchůdce:
Predecessor:
Řadový pěší pluk č. 72
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1873-DD.MM.RRRR Bratislava
DD.MM.1875-DD.MM.RRRR Kotor
DD.MM.1879-DD.MM.RRRR Zadar
DD.MM.1880-DD.MM.RRRR Praha
DD.MM.1884-DD.MM.RRRR Bratislava

Velitel:
Commander:
DD.MM.1873-DD.MM.1877 Schluderer von Traunbruck, Conrad (Oberst)
DD.MM.1877-DD.MM.1881 Buschmann, Franz von (Oberst)
DD.MM.1881-DD.MM.1882 Harrer, Joseph (Oberst)
DD.MM.1882-DD.MM.1883 Pürker, Eduard (Oberst)
DD.MM.1883-DD.MM.1889 Bruna, Joseph von (Oberst)
DD.MM.1889-DD.MM.1890 Pitreich, Heinrich von (Oberst)
DD.MM.1890-DD.MM.1891 Schäfler, Eduard (Oberst)
DD.MM.1891-DD.MM.1894 Englisch-Popparich, Alfred von (Oberst)
DD.MM.1894-DD.MM.1897 Čanič, Georg (Oberst)
DD.MM.1897-DD.MM.RRRR Franceschini, Friedrich (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Wrede, Alphonse von - Semek, Anton: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht I
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-72-1873-1918-t47338#415640Verze : 0
MOD
Pluk č. 72 byl zřízen v Komárně dne 1. února 1860 na základě nejvyššího rozhodnutí z 27. prosince 1859 jako řadový pěší pluk. Sestaven byl z 2. a 3. praporu řadového pěšího pluku velmistra řádu německých rytířů č. 4 a 2. praporu řadového pěšího pluku Ajroldiho č. 23. Tento pluk ovšem kvůli událostem z předchozího roku přišel o mužstvo z lombardské oblasti. Chybějící mužstvo tedy bylo doplněno z depotního praporu již zmíněného řadového pěšího pluku č. 4.


V roce 1864 se pluk v rámci Gablenzova 6. sboru, respektive brigády Dormusovy (později Kalikovy) zúčastnil tažení do Šlesvicka a Holštýnska. Avšak do bojů se nezapojil, pouze obklíčil opevněné město Friedericia. V roce 1866 byl v průběhu prusko-rakouské války součástí 1. armádního sboru Severní armády. S ním bojoval u Mnichova Hradiště, Jičína a Hradce Králové. Výjimkou byl 4. prapor, který byl dislokován jako posádka v Josefově. V roce 1878 patřil pluk mezi okupační jednotky, avšak žádných větších střetů se nezúčastnil. V roce 1883 byl použit jeden z praporů pluku k vytvoření pěšího pluku č. 102.
Zdroj:
Wrede, Alphonse von - Semek, Anton: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht I
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-72-1873-1918-t47338#418656Verze : 0
MOD
Peší pluk č. 72 (IR 72)


Infanterieregiment Freiherr von David Nr.72
(vytvorený v roku 1860)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberst Ernst Wossala
veliteľstvo pluku, I, III. a IV. prápor (Pozsony), II. prápor (Teodo)
nadriadené útvary: 14. pešia divízia (V. armádny zbor)


Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 51% Slováci, 28% Maďari, 20% Karpatskí Nemci, 1% ostatní
doplňovací obvod: Pozsony (v súčasnosti Bratislava v Slovenskej republike)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
IR 72 (I, III, a IV. prápor) v zostave 27. pešej brigády 14. pešej divízie (V. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Rusku
II. prápor IR 72 v zostave 14. horskej brigády 47. pešej divízie (divízia podriadená priamo 6. armáde) – prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbskuhttp://www.austro-hungarian-army.co.uk/
http://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-72-1873-1918-t47338#184881Verze : 0
Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-72-1873-1918-t47338#411207Verze : 0
Velitelia pluku


1. Plukovník Ernst Wossala
2. Plukovník Karl Rehwald
3. Plukovník Emil KrammerZdroj:
www.facebook.com
Pěší pluk č. 72 [1873-1918] - Plukovník  Ernst Wossala

Plukovník Ernst Wossala
Pěší pluk č. 72 [1873-1918] - Plukovník Karl Rehwald

Plukovník Karl Rehwald
Pěší pluk č. 72 [1873-1918] - Plukovník Emil Krammer

Plukovník Emil Krammer
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-72-1873-1918-t47338#507433Verze : 0
MOD