Main Menu
User Menu

Pěší pluk č. 66 [1873-1918]

66th Infantry Regiment / Infanterieregiment Nr. 66

     
Název:
Name:
Pěší pluk č. 66
Originální název:
Original Name:
Infanterieregiment Nr. 66
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1873
Předchůdce:
Predecessor:
Řadový pěší pluk č. 66
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 66
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.08.1914-DD.05.1915 29. pěší brigáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Wrede, Alphonse von - Semek, Anton: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht I
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-66-1873-1918-t47332#415631Verze : 0
MOD
Peší pluk č. 66 (IR 66)


Infanterieregiment Erzherzog Peter Ferdinand Nr.66
(vytvorený v roku 1860)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberst Virgil Geőcz
veliteľstvo pluku, III. a IV. prápor (Ungvár), I. prápor (Kassa), II. prápor (Goraźde)
nadriadené útvary: 15. pešia divízia (VI. armádny zbor)


Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 46% Slováci, 25% Maďari, 22% Rusíni - Ukrajinci, 7% ostatní
doplňovací obvod: Ungvár (v súčasnosti Užgorod na Ukrajine)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
IR 66 v zostave 29. pešej brigády 15. pešej divízie (VI. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Ruskuhttps://www.austro-hungarian-army.co.uk/
https://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-66-1873-1918-t47332#184875Verze : 0
Vznik: 1.2.1860 z troch práporov peších plukov čís. 34 z Prahy, 40 z Terstu a 57 z Klausenburgu


Čestný názov:
Ferdinand IV. Großherzog von Toscana od roku 1860 do 1904
Erzherzog Peter Ferdinand od roku 1908


Dislokácia:
Terst
Verona
Levoča (1871 - 1878)
?
Košice (1897 - ?)
Užhorod (??? - 1914)
ruské bojisko (1914 - 1918)


Nadriadený stupeň:


Zloženie:
1904-1914:
Veliteľstvo (Užhorod)
I. peší prápor (Košice)
II. peší prápor (Užhorod, 1914 Goražde)
III. peší prápor (Užhorod)
náhradný prápor (Užhorod)


Zánik: počas 1. svetovej vojny, obnovený ako 66. peší pluk v Mukačeve v januári 1919 ako súčasť Československej brannej moci


Zdroj: www.mlorenz.at
https://vojenstvi.cz ISSN 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-66-1873-1918-t47332#199524Verze : 0
MOD
Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-66-1873-1918-t47332#411127Verze : 0