Main Menu
User Menu

Pěší pluk č. 58

Infanterieregiment Nr. 58

Peší pluk č. 58 (IR 58)


Infanterieregiment Erzherzog Ludwig Salvator Nr.58
(vytvorený v roku 1763)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberst Johann Konschegg
veliteľstvo pluku, I. a III. prápor (Stanislau), II. prápor (Zaleszczyki), IV. prápor (Foća)
nadriadené útvary: 30. pešia divízia (XI. armádny zbor)


Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 72% Ukrajinci, 28% ostatní
doplňovací obvod: Stanislau (v súčasnosti Ivano-Frankyvsk na Ukrajine)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
IR 58 v zostave 22. pešej brigády 11. pešej divízie (divízia podriadená priamo 2. armáde) – pluk určený pre front v Haliči proti Ruskuhttps://www.austro-hungarian-army.co.uk/
https://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-58-t47324#184866Verze : 0
Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-58-t47324#411119Verze : 0