Main Menu
User Menu

Pěší pluk č. 51

Infanterieregiment Nr. 51

Peší pluk č. 51 (IR 51)


Infanterieregiment von Boroević Nr.51
(vytvorený v roku 1702)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberst Ludwig Langendorf
veliteľstvo pluku, II. a III. prápor (Maros-Vásárhely), I. prápor (Domanović), IV. prápor (Kolozsvár)
nadriadené útvary: 35. pešia divízia (XII. armádny zbor)


Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 72% Rumuni, 34% Maďari, 4% ostatní
doplňovací obvod: Kolozsvár (v súčasnosti Cluj-Napoca v Rumunsku)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
IR 51 (II, III, a IV. prápor) v zostave 69. pešej brigády 35. pešej divízie (XII. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Rusku
I. prápor IR 51 v zostave 1. horskej brigády (brigáda podriadená priamo XVI. armádnemu zboru) – prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbskuhttp://www.austro-hungarian-army.co.uk/
http://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-51-t47317#184859Verze : 0
Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-51-t47317#411112Verze : 0