Main Menu
User Menu

Pěší pluk č. 36

Infanterieregiment Nr. 36

     
Název:
Name:
Pěší pluk č. 36
Originální název:
Original Name:
Infanterieregiment Nr. 36
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jungbunzlau, Boleslavovy kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-36-t47302#676583Verze : 0
MOD
Peší pluk č. 36 (IR 36)


Infanterieregiment Reichsgraf Browne Nr.36
(vytvorený v roku 1683)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberst Rudolf Müller
veliteľstvo pluku, I. a III. prápor (Bruneck), II. prápor (Niederdorf) IV. prápor (Jungbunzlau)
nadriadené útvary: 8. pešia divízia (XIV. armádny zbor)


Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 95% Česi, 5% ostatní
doplňovací obvod: Jungbunzlau (v súčasnosti Mladá Boleslav v Českej republike)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
IR 36 v zostave 19. pešej brigády 10. pešej divízie (IX. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Ruskuhttp://www.austro-hungarian-army.co.uk/
http://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-36-t47302#184840Verze : 0
Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
www.vyslouzilci.cz
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-36-t47302#410983Verze : 0
Mladoboleslavský hrad - kasárny Infanterieregimentu Nr. 36.


Zdroj: www.vyslouzilci.cz
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-36-t47302#411440Verze : 0